ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΣΕΕ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
30/6/20
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΣΕΕ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

 

Η ανάπτυξη και η αποτελεσματικότητα του συστήματος της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης τέθηκε επί τάπητος στη συνάντηση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα της ΓΣΕΕ με την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Ν. Κεραμέως και τον Γ. Γ. Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια βίου Μάθησης Γ. Βούτσινο.
Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο της έναρξης του διαλόγου του Υπ. Παιδείας για το νομοσχέδιο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.
Η Συνομοσπονδία τόνισε την πρόθεση ενεργούς συμμετοχής της στο δημόσιο διάλογο και κατέθεσε τις αρχικές απόψεις της οι οποίες συνοψίζονται στα εξής:
– Στην αναγκαιότητα ποιοτικής και ποσοτικής αναβάθμισης και ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης με στόχο τον σταδιακό μετασχηματισμό της σε μία εκ των βασικών επιλογών των μαθητών και των οικογενειών τους.
– Στην αναγκαιότητα άμεσης διασύνδεσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας και το παραγωγικό σύστημα.
– Στην αναγκαιότητα ποιοτικής αναβάθμισης της Αρχικής και της Συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, με στόχο την παροχή σύγχρονων δεξιοτήτων και γνώσεων στην προοπτική μετασχηματισμού του παραγωγικού προτύπου.
– Στην αναγκαιότητα ανάπτυξης ενός πλαισίου αναβάθμισης της ποιότητας στο σύνολο του πεδίου και των υποσυστημάτων του για την κοινωνική, παραγωγική και οικονομική ανάπτυξη.
Το σύνολο των παραπάνω θεσμικών παρεμβάσεων θα υποστηρίξουν με συστηματικό τρόπο τον μετασχηματισμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης σε ένα πεδίο άμβλυνσης και όχι περαιτέρω ενίσχυσης των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων.
Στη συνάντηση αναφέρθηκαν οι ερευνητικές και μελετητικές παρεμβάσεις των επιστημονικών φορέων της ΓΣΕΕ από τον Διευθυντή του Ινστιτούτου Εργασίας & ΚΑΝΕΠ Χρήστο Γούλα οι οποίες αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα τον ερχόμενο Σεπτέμβριο και να τροφοδοτήσουν το δημόσιο διάλογο.

                                                                                                                   ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα