Συνέδριο ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ με θέμα: «Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Συμμαχία για την Παιδεία, την Εργασία, την Ανάπτυξη και την Κοινωνική Συνοχή»

Δελτίο Τύπου
Συνέδριο ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ με θέμα:
«Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση:
Συμμαχία για την Παιδεία, την Εργασία,
την Ανάπτυξη και την Κοινωνική Συνοχή»
Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2017 – Ώρα έναρξης 10:00 π.μ.
Αμφιθέατρο Μουσείου Ακροπόλεως (Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, Αθήνα)

Το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ θα πραγματοποιήσει την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017
και ώρα έναρξης 10:00 π.μ. στο αμφιθέατρο του Μουσείου Ακρόπολης (Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, Αθήνα)
Συνέδριο με θέμα: «Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Συμμαχία για την Παιδεία, την
Εργασία, την Ανάπτυξη και την Κοινωνική Συνοχή» με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας,
της εκπαιδευτικής κοινότητας, των κοινωνικών εταίρων και εμπειρογνωμόνων από την Ελλάδα και το
εξωτερικό.
Στο πλαίσιο των εργασιών του Συνεδρίου θα παρουσιαστούν σημαντικά αποτελέσματα ερευνών του
ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ για την ΕΕΚ, σχετικοί δείκτες-μεγέθη σε Ελλάδα και Ευρώπη, τα κυρίαρχα μοντέλα
διακυβέρνησης-διοίκησης της ΕΕΚ διεθνώς καθώς και βέλτιστες πρακτικές στο εν λόγω πεδίο από δύο
σημαντικά σχολεία επαγγελματικής εκπαίδευσης στον ευρωπαϊκό χώρο, το Aarhus Tech (Δανία) και το
Ahrweiler (Γερμανία). Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν οι έρευνες:
«Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Ελληνική οικονομία και αναπτυξιακές προοπτικές:
Δείκτες και Μεγέθη σε Ελλάδα και Ευρώπη» και «Μοντέλα διακυβέρνησης και διοίκησης της Τεχνικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης: Διερευνώντας και αξιοποιώντας τη διεθνή και Ευρωπαϊκή
εμπειρία».
Μετά την παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και των αντίστοιχων προτάσεων πολιτικής του
ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ θα ακολουθήσουν τοποθετήσεις-παρεμβάσεις εκπροσώπων του πολιτικού κόσμου για τα
επίκαιρα ζητήματα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα και εν συνεχεία θα
πραγματοποιηθούν, με τη συμμετοχή Ελλήνων και ξένων εμπειρογνωμόνων, δύο συζητήσεις στρογγυλής
τράπεζας με θέματα: α) παρουσίαση και αξιολόγηση Ευρωπαϊκών και διεθνών πρακτικών στο πεδίο της
Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και β) αξιολόγηση του προγράμματος ενδοσχολικής
επιμόρφωσης εκπαιδευτικών του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ με θέμα «Σχολείο και Απασχόληση» και παρουσίαση
αντίστοιχης έρευνας.

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα