ΟΧΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΜΠΟΡΙΑΣ- ΝΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

21/9/17

 

ΟΧΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΜΠΟΡΙΑΣ- ΝΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

 

Η ΓΣΕΕ χαιρετίζει την απόφαση 2151/2017 του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία, στο πλαίσιο της διαδικασίας της πρότυπης δίκης, αναγνωρίστηκε η συνταγματικότητα της Υπουργικής Απόφασης του 2013 για την επιβολή του προστίμου των 10.549,44 ευρώ (και 9.197 για τους αδήλωτους εργαζόμενους έως 25 ετών).

Μη παραγνωρίζοντας τόσο την έκταση όσο και την ποικιλομορφία της εργοδοτικής παραβατικότητας, αλλά και  τα προβλήματα στην εισπραξιμότητα εν γένει των προστίμων, η Συνομοσπονδία θεωρεί ότι  με την απόφαση αυτή  αίρεται ένα από τα πιο σημαντικά εμπόδια αποτελεσματικής καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας, που αφορά στην αμφισβήτηση της νομοθεσίας που προέβλεψε το  πρόστιμο αυτό και τη δέσμια αρμοδιότητα του Σ.ΕΠ.Ε. στην επιβολή του.

Επισημαίνουμε εκ νέου ότι η αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας ήταν ανέκαθεν και συνεχίζει να είναι κατ’ εξοχήν ζήτημα σαφούς και στοχευμένης πολιτικής βούλησης. Βασική παράμετρος της οποίας είναι ο διαρκής διάλογος σε σταθερή θεσμική μορφή με τη ΓΣΕΕ, προκειμένου να διαμορφώνονται και να παρακολουθούνται ως προς την αποτελεσματικότητά τους οι δράσεις καταπολέμησης της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας, με βάση τις καταγγελίες και την εικόνα που έχει η Συνομοσπονδία από όλη την ελληνική επικράτεια.

Η ΓΣΕΕ επανέρχεται και ζητά την έναρξη επιτέλους της λειτουργίας του αρμόδιου Τμήματος για την Αδήλωτη Εργασία του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας, ώστε να συνεκτιμηθεί και η κρίσιμη αυτή νομολογιακή εξέλιξη, ανάμεσα σε άλλα, στην πρόοδο εφαρμογής των δράσεων του Οδικού Χάρτη για την Αδήλωτη Εργασία, που έχει συμφωνηθεί από τον Οκτώβριο του 2016 με τριμερή διαδικασία υπό την αιγίδα του ILO.

                                                                                     ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

 

 

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα