Η ΓΣΕΕ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η ΓΣΕΕ εκπροσώπησε με επιτυχία τα Ευρωπαϊκά Συνδικάτα στο Παγκόσμιο Συνέδριο και στο 9ο Φόρουμ Ευρωπαϊκής Ένωσης- Κίνας για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία.

Το μέλος της Διοίκησης της ΓΣΕΕ, Ανδρέας Στοϊμενίδης εκπροσώπησε τα Ευρωπαϊκά Συνδικάτα στο Παγκόσμιο Συνέδριο για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (ΥΑΕ) που διοργάνωσε η Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, στην Hangzou, στις 16-17/10/2018. Στο Συνέδριο συμμετείχαν εκπρόσωποι Κυβερνήσεων σε επίπεδο Υπουργών, Διεθνών Οργανισμών σε επίπεδο Γενικών Διευθυντών και κορυφαίων παγκοσμίως εταιρειών σε επίπεδο CEO.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκε το 9ο Φόρουμ Ευρωπαϊκής Ένωσης- Κίνας για θέματα Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας, με θεματικό αντικείμενο την ΥΑΕ στον Κατασκευαστικό Κλάδο.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο εκπρόσωπος της ΓΣΕΕ, αναφέρθηκε:

• Στη σημασία της τριμερούς εκπροσώπησης Εργαζομένων, Εργοδοτών, Κυβερνήσεων ως θεμέλιου λίθου της Ευρωπαϊκής κουλτούρας και πρακτικής στα θέματα ΥΑΕ
• Στην ιδιαιτερότητα και δυσκολία του Κατασκευαστικού τομέα με τις επικίνδυνες συνθήκες εργασίας, τα πολλά μηχανήματα έργου, τις διαρκείς μεταβολές στην εξέλιξη των έργων, τους πολλούς και εναλλασσόμενους υπεργολάβους, τη χρονική πίεση στην εργασία και τη μεταφορά εργαζόμενων σε διαφορετικά εργοτάξια.
• Στην απαξίωση του Κλάδου και της Εργασίας σε αυτόν στην Ελλάδα.
• Στο ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό θανατηφόρων δυστυχημάτων επί των συνολικών συμβάντων σε όλες τις δραστηριότητες της Οικονομίας.
• Στο υψηλό ποσοστό συμμετοχής εργαζόμενων μεταναστών στον Κλάδο, μεταξύ των οποίων τα ποσοστά θανατηφόρων δυστυχημάτων είναι κατά πολύ υψηλότερα από τα συνολικά.
• Στην ανάγκη ενίσχυσης των Κλαδικών Σωματείων και της δημιουργίας Επιτροπών ΥΑΕ από τα Επιχειρησιακά Σωματεία.
• Στην ανάγκη εκπόνησης Σχεδίων και Φύλλων Ασφάλειας και Υγείας και στη συμμόρφωση όλων των εργολάβων σε αυτά.
• Στην απαίτηση για διαρκή εκπαίδευση των εργαζόμενων από τους εργοδότες.
• Στην ενίσχυση με προσωπικό και μέσα, των κρατικών ελεγκτικών μηχανισμών.

Ακολούθησε διάλογος μεταξύ των Αντιπροσωπειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κίνας, για θέματα Νομοθεσίας και για την Τεχνική και Κατασκευαστική προσέγγιση των ζητημάτων.

Προτάθηκε το επόμενο Φόρουμ υπό την φιλοξενία της Ε.Ε. να πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα.
Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των αντιπροσωπειών καλύφθηκαν από τους διοργανωτές.

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα