Εκθεση για την ελληνική οικονομία και την Απασχόληση του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

Η ΓΣΕΕ και το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ παρουσιάζουν αύριο ΤΡΙΤΗ 15/9/09, την ετήσια έκθεση για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση, στις 12:00 η ώρα, στο ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» (Πανεπιστημίου 52).
Τα σοβαρά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και οι επιπτώσεις της διεθνούς χρηματοοικονομικής κρίσης, οφείλονται αποκλειστικά στην ακολουθούμενη νεοφιλελεύθερη πολιτική, η οποία θεοποιεί τις αγορές και τα τραπεζικά κέρδη τα οποία όμως διευρύνουν τις ανισότητες, τη φτώχεια, την ανεργία, τον κοινωνικό αποκλεισμό, την ύφεση και την χρηματοοικονομική κρίση.
Στον αντίποδα αυτής της πολιτικής, η έκθεση για την ελληνική οικονομία και την Απασχόληση του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ τεκμηριώνει την εναλλακτική πρόταση της ΓΣΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση η οποία εξασφαλίζει την πραγματική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και ευημερία, θέτοντας τον άνθρωπο και τις ανάγκες του πάνω από τις αγορές και τα κέρδη.
Οι εργαζόμενοι έχουν ξεκάθαρες, συγκεκριμένες και εφικτές προτάσεις για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα και είναι αποφασισμένοι να την αναδείξουν στη σημερινή πολιτική συγκυρία, γι’αυτό έχουν κληθεί τα κόμματα της Βουλής να καταθέσουν τις συγκεκριμένες και δεσμευτικές προτάσεις τους κατά την παρουσίαση της έκθεσης του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, ώστε όλα να είναι γνωστά και να αξιολογηθούν ανάλογα από τους εργαζομένους και την κοινωνία.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

 

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα