ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- Καθολικό κοινωνικό και παραγωγικό αίτημα η επαναφορά του πλαισίου των Ελεύθερων Συλλογικών Διαπραγματεύσεων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
19/7/2016

Καθολικό κοινωνικό και παραγωγικό αίτημα η επαναφορά του πλαισίου των Ελεύθερων Συλλογικών Διαπραγματεύσεων

Οι προτάσεις της ΓΣΕΕ για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας κερδίζουν συνεχώς έδαφος στην κοινή γνώμη
Το 88% των Ελλήνων πολιτών επισημαίνει την επιτακτική αναγκαιότητα και στοιχίζεται πίσω από το αίτημα και τη διεκδίκηση της ΓΣΕΕ για την επαναφορά του πλαισίου των Ελεύθερων Συλλογικών Διαπραγματεύσεων, καθώς και της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ), σύμφωνα με τα αποτελέσματα Πανελλήνιας Συνδρομητικής Έρευνας που διενήργησε η Metron Analysis για λογαριασμό της ΓΣΕΕ στο πεδίο της αγοράς εργασίας.
Η Τηλεφωνική Έρευνα πραγματοποιήθηκε σε σταθμισμένο δείγμα (φύλο, ηλικία, ψήφο στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές) 1.201 ατόμων ηλικίας από 18 και άνω.
Όπως προκύπτει από τα ποιοτικά και ποσοτικά ευρήματα της Έρευνας, η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώμενων ανεξάρτητα τόσο από το κομματικό πρόσημο της ψήφου τους στις Εθνικές Εκλογές τον Σεπτέμβριο του 2015, όσο και από την (αυτο)τοποθέτησή τους στο πολιτικό φάσμα θεωρούν τη Συλλογική Αυτονομία ως απαραίτητη προϋπόθεση προστασίας των εργασιακών δικαιωμάτων αποδεικνύοντας σαφώς ότι οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ) είναι καθολική κοινωνική απαίτηση.
Το γεγονός ότι το υψηλότερο ¬(91%) –μεταξύ των πολύ υψηλών– ποσοστό υποστήριξης της επαναφοράς των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ) καταγράφεται στους νέους 18 έως 34 ετών, στην ηλικιακή ομάδα δηλαδή που βρίσκεται αντιμέτωπη με φαινόμενα μαζικής ανεργίας, ακραίας ευελιξίας ή υπαμειβόμενης απασχόλησης, αναδεικνύει ξεκάθαρα την αναντικατάστατη λειτουργία της Συλλογικής Διαπραγμάτευσης αφενός ως θεσμικό μηχανισμό υποστήριξης της ένταξης και παραμονής στην αγορά εργασίας, και αφετέρου σαν κρίσιμο εργαλείο διαφύλαξης της αξιοπρεπούς δουλειάς σε πείσμα όσων εγκληματικά και ανεδαφικά συνεχίζουν να συνδέουν την απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων με την αύξηση της απασχόλησης.
Σύμφωνα με την Έρευνα, η αποκατάσταση του πλαισίου των ΣΣΕ αποτελεί κοινή συνισταμένη όλων των ερωτώμενων, όποια θέση κι αν κατέχουν στην αγορά εργασίας, στην παραγωγική δραστηριότητα και αλυσίδα (Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Γεωργοί, Μισθωτοί ΙΤ& ΔΤ, Άνεργοι, Φοιτητές, Νοικοκυρές, Συνταξιούχοι) αποδομώντας περιθωριακές δογματικές απόψεις περί «συντεχνιασμού». Είναι χαρακτηριστικό και δηλωτικό του καθολικού της χαρακτήρα ότι με αυτή συντάσσονται το 82% των Ελεύθερων Επαγγελματιών και το 90% των Αγροτών.
Ταυτόχρονα, σε ένα άλλο εξαιρετικά κρίσιμο ζήτημα, αυτό της αδήλωτης εργασίας που σχετίζεται –άμεσα ¬ή έμμεσα– και με την απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, το 85% των ερωτώμενων κρίνουν ότι στην καταπολέμησή της δύναται να συμβάλλει η εντατικοποίηση και αυστηροποίηση των ελέγχων, αλλά και η επιβολή υψηλών προστίμων στους παραβάτες.
Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ότι η πάγια θέση της ΓΣΕΕ για την επιβολή υποχρεωτικού αριθμού εργαζομένου (τεκμήρια) ανάλογα με το είδος και το μέγεθος της επιχείρησης κερδίζει συνεχώς έδαφος στην κοινή γνώμη.
Το 61% των ερωτώμενων, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μια πρόταση με εξειδικευμένο περιεχόμενο, θεωρούν την υιοθέτηση του εν λόγω μέτρου καθοριστική για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας.
Οι Ελεύθερες Συλλογικές Διαπραγματεύσεις είναι το σημείο τομής της οικονομικής ανάκαμψης και της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής, της εργασιακής δικαιοσύνης και της υγιούς ανταγωνιστικότητας.
Η ΓΣΕΕ συνεχίζει και θα συνεχίσει με αμείωτη ένταση την πολυμέτωπη παρέμβασή της στο πεδίο των κοινωνικών αγώνων, στα όργανα του ευρωπαϊκού και διεθνούς κοινωνικού διαλόγου, στα εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή δικαστήρια για την αποκατάσταση της Συλλογικής Αυτονομίας στη χώρα μας.

Δείτε εδώ το αρχείο με την παρουσίαση των ποσοτικών και ποιοτικών ευρημάτων της Έρευνας στο σύνολό τους

Gsee_ine_June2016

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα