Παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος 5 Ιουνίου 2010

Η 5η Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος επαναφέρει σταθερά κάθε χρόνο στην επικαιρότητα τα ζητήματα της προστασίας του περιβάλλοντος. Τα θέματα ορθολογικής διαχείρισης των φυσικών πόρων και την ανάγκη υιοθέτησης φιλικών προς το περιβάλλον αναπτυξιακών διαδικασιών.

Στην παρούσα πραγματικά πρωτόγνωρη για τα μεταπολιτευτικά χρονικά δυσχερή οικονομική κατάσταση ελλοχεύει ο κίνδυνος να θεωρηθεί το δικαίωμα σε ένα καθαρό και υγιές περιβάλλον πολυτέλεια. Αλίμονο όμως αν αυτό συμβεί. Σήμερα ο ελληνικός χώρος επειδή ακριβώς έχει καταπονηθεί από αναπτυξιακές επιλογές ευκαιριακού τύπου, δεν έχει την δυνατότητα να απορροφήσει καταστάσεις που οδήγησαν στην υποβάθμιση της ποιότητας και την ανάλωση του φυσικού περιβάλλοντος. Οι επιπτώσεις αυτής της κατάστασης είναι πολλές. Επιπτώσεις στην οικονομία λόγω σταδιακής υποβάθμισης της ποιότητας δραστηριοτήτων που συνδέονται άμεσα με την κατάσταση του περιβάλλοντος (τουρισμός, γεωργία, αλιεία κλπ), επιπτώσεις στην κοινωνία και πρωτίστως στην δημόσια υγεία και την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Οι εργαζόμενοι που βιώνουν καθημερινά τις παρενέργειες της γενικότερης οικονομικής κρίσης και αυτής του περιβάλλοντος στους χώρους όπου ζουν και εργάζονται (νέφος, κυκλοφοριακό με το συνεπαγόμενο χάσιμο χρόνου και απώλεια εισοδήματος, προβλήματα υγείας κ. ά.), αξιώνουν από την Πολιτεία μέτρα και πολιτικές που θα οδηγήσουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την προστασία της υγείας τους. Μέτρα και πολιτικές που συνδέονται άρρηκτα με την ποιότητα του περιβάλλοντος.

Καλούμαστε όλοι με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, να σκεφτούμε πως θα δράσουμε για την προστασία του, κάτι που θα έπρεπε όμως να είναι μια καθημερινή πρακτική για την πολιτεία αλλά και για τους πολίτες. Μια πρακτική σκέψης και δράσης η οποία θα πρέπει να διαπερνά κάθε οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα.
 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα