Σημαντικά προβλήματα στη χορήγηση άδειας χειριστή μηχανημάτων έργου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
20/0620/22
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

Η ΓΣΕΕ εκφράζει τις έντονες διαφωνίες και ανησυχίες για το ιδιαίτερα κρίσιμο και με υψηλή επικινδυνότητα επάγγελμα του χειριστή μηχανημάτων έργου και την παράβαση της νομοθεσίας για τον τρόπο χορήγησης της άδειας άσκησής του. Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας και η Περιφέρεια Αττικής μέσω σχετικής διεύθυνσής της συνέργησαν μη σύννομα, για την επί της ουσίας κατάργηση των διαδικασιών αδειοδότησης που ορίζεται από το νομοθετικό πλαίσιο και το ΠΔ 113/2012. Η καταλληλότητα άσκησης των καθηκόντων του χειριστή μηχανημάτων έργου, δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση εσωτερική απόφαση επιτροπών και δεν δύναται να υποκαταστήσει διατάξεις και άρθρα, τα οποία έχουν ρυθμιστεί θεσμικά. Η ΓΣΕΕ σε σύμπνοια με την Ομοσπονδία Χειριστών Μηχανημάτων Έργου Ελλάδος (ΟΧΜΕ), καταγγέλλει την οποιαδήποτε παράβαση της νομοθεσίας και τη χορήγηση άδειας άσκησης του επαγγέλματος σε οποιονδήποτε, συμπεριλαμβανομένων εν προκειμένω των διπλωματούχων μηχανικών, χωρίς να τηρούνται τα οριζόμενα από το Προεδρικό Διάταγμα. Η ανάκληση και επανεξέταση τέτοιων περιπτώσεων αλλά και η ταυτόχρονη διασφάλιση θεμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων ενός τόσο επικίνδυνου και απαιτητικού επαγγέλματος, αποτελεί ευθύνη όλων των μερών που συμβάλλουν σε τέτοιου είδους παρεκκλίσεις. Οι προσπάθειες άναρχων, βιαστικών και μειωμένων προϋποθέσεων αδειοδοτήσεων του επαγγέλματος δεν πρόκειται να λειτουργήσουν στην αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού του κλάδου, στην ποιοτική ανάπτυξη της παραγωγικής διαδικασίας και στην βελτίωση των συνθηκών Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας που είναι συνεχώς οι βασικές προϋποθέσεις για οποιαδήποτε οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα