ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΓΣΕΕ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΣΕΕ

4/12/2007

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΓΣΕΕ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ

 

Στη συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ. κ. Αλέκο Αλαβάνο, η Γραμματεία Γυναικών της ΓΣΕΕ ενημέρωσε για τις πάγιες θέσεις του συνδικαλιστικού κινήματος το πλαίσιο των οποίων είναι το ακόλουθο:

  • Ουσιαστική ισότητα των δύο φύλων στο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης, με σεβασμό και διεύρυνση των θετικών μέτρων και δράσεων για την προστασία της μητρότητας, της πατρότητας και της οικογένειας. Προστασία των ασφαλιστικών δικαιωμάτων και προσδοκιών τόσο των εργαζόμενων γυναικών όσο και των εργαζόμενων γονέων.
  • Ουσιαστικά μέτρα συμφιλίωσης της οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής των εργαζομένων στη βάση της αρχής της πλήρους και σταθερής απασχόλησης. Ανάγκη υιοθέτησης ενιαίας και καθολικής πολιτικής για την υποστήριξη της οικογένειας μέσω της διασύνδεσης εργασιακών, ασφαλιστικών και κοινωνικών ρυθμίσεων. Αναγωγή της πολιτικής για την οικογένεια, ως αυτοτελούς πεδίου λήψης μέτρων όλων των συναρμόδιων Υπουργείων.
  • Aμεση ανάληψη από το Κράτος της ευθύνης του για τη δημιουργία και τη σωστή στελέχωση και λειτουργία δημόσιων υποστηρικτικών δομών κρατικής μέριμνας για τη διευκόλυνση των εργαζόμενων γονέων, δεδομένων των σοβαρότατων οικονομικών, εργασιακών και κοινωνικών συνεπειών της έλλειψής τους στους εργαζόμενους. Ανάληψη από τους εργοδότες της αντίστοιχης υποχρέωσής τους βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
  • Προστασία των εργαζόμενων γονέων, αλλά και των υποψήφιων γονέων από διακρίσεις στην απασχόλησή τους.
  • Προστασία των εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις από φαινόμενα δυσμενούς εργασιακής αντιμετώπισης λόγω πολλαπλών διακρίσεων (φύλο, ηλικία, οικογενειακές υποχρεώσεις).
  • Προστασία και προώθηση της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, ως θεσμού δημιουργίας κατωτάτων ορίων προστασίας των εργαζομένων, όπου τα θέματα που αφορούν την προστασία της μητρότητας, της πατρότητας και εν γένει την προστασία της οικογένειας και την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των δύο φύλων στην οικογένεια και την εργασία υπέχουν εξέχουσα θέση.

Είναι προφανές ότι για τη στήριξη τόσο των εργαζόμενων γυναικών ή μητέρων αλλά και των άνεργων γυναικών ή μητέρων, όσο και των εργαζόμενων γονέων δεν αρκεί να υπάρχει μια γενική πολιτική για την τόνωση της απασχόλησης και την καταπολέμηση της ανεργίας, με αποσπασματικές ρυθμίσεις απλά φιλικές προς τη γυναίκα και την οικογένεια. Απαιτούνται εξειδικευμένες παρεμβάσεις με συγκεκριμένους στόχους στο πλαίσιο μιας ενιαίας πολιτικής για τη στήριξη της γυναίκας και της οικογένειας και λήψη άμεσων θετικών μέτρων, ύστερα από διάλογο επί των θέσεων και προτάσεων του συνδικαλιστικού κινήματος.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΣΕΕ

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα