Πανελλαδική Ιδρυτική Σύσκεψη της Ένωσης Καταναλωτών Ελλάδας-Συλ. Κοινωνικής Οικονομίας Κατανάλωσης

Ενόψει της πανελλαδικής ιδρυτικής σύσκεψης της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας και του Συλλόγου Κοινωνικής Οικονομίας και Κατανάλωσης που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11/4/2009, στο ξενοδοχείο «DIVANI CARAVEL», δόθηκε σήμερα Πέμπτη 9/4/09, η συνέντευξη τύπου της ΓΣΕΕ στην οποία παρουσιάστηκαν οι βασικές αρχές και θέσεις ίδρυσης των φορέων.
Στην πανελλαδική ιδρυτική σύσκεψη θα συμμετάσχουν περίπου 600 στελέχη από τα Εργατοϋπαλληλικά κέντρα και τις Ομοσπονδίες μέλη της ΓΣΕΕ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Σας επισυνάπτουμε την εισήγηση του Προέδρου της ΓΣΕΕ, Γ. Παναγόπουλου, τις σχετικές ιδρυτικές διακηρύξεις αρχών και στόχων καθώς και το πρόγραμμα της σύσκεψης.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΓΣΕΕ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΣΕΕ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
Πέμπτη 9 Απριλίου 2009

Αγαπητοί φίλοι,

Θέλω κατ’ αρχήν να σας να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στη συνέντευξη τύπου. Θα σας παρακαλέσω να συμμετάσχετε ενεργητικά στη συζήτηση που θα επακολουθήσει και στη συνέχεια να μεταφέρετε την ενημέρωση που θα αποκομίσετε και τη γνώμη που θα σχηματίσετε στους συμπολίτες μας.

Θα ξεκινήσω από μια απλή αλλά βασική διαπίστωση: Οι άνθρωποι της μισθωτής εργασίας αντιμετωπίζουν σήμερα μια πρωτοφανή κατάσταση σ’ ολόκληρη την μεταπολεμική περίοδο.

Συγκεκριμένα βάλλονται και σε επίπεδο παραγωγής, στους χώρους δουλειάς τους, με την ανεργία, τη μερική απασχόληση, τη μείωση των μισθών και την ακύρωση σημαντικών εργασιακών δικαιωμάτων.

Βάλλεται, επίσης, και σε επίπεδο κατανάλωσης με την αναντιστοιχία ανάμεσα στις τιμές και την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα της οικονομίας, με την κερδοσκοπία, την αισχροκέρδεια, την εξαπάτηση του καταναλωτή, τις αθέμιτες και καταχρηστικές πρακτικές εκ μέρους των προμηθευτών.

Είναι προφανές ότι η δισδιάστατη αυτή κατάσταση έχει εγκλωβίσει τους μισθωτούς παράγοντας από την μια ή την άλλη πλευρά, στην πραγματικότητα και από τις δυο, τη δραματική μείωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής του κόσμου της μισθωτής εργασίας.

Αυτή είναι με δυο λόγια η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε.

Το συνδικαλιστικό κίνημα δεν μπορεί να μείνει παθητικός θεατής στην εξέλιξη της οικονομικής κρίσης που επιφέρει την ανεργία, τη μερική απασχόληση, τη μείωση των μισθών, την ακύρωση σημαντικών εργασιακών δικαιωμάτων, τη χειροτέρευση των υπηρεσιών τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα της οικονομίας. Ούτε επίσης μπορεί να συνεχίσει να ανέχεται την καταχρηστική στάση των επιχειρήσεων έναντι των ιδίων των εργαζόμενων και των καταναλωτών.

Τι οφείλει να κάνει το συνδικαλιστικό κίνημα σ’ αυτή την κατάσταση;

Οφείλει να παρέμβει κοινωνικά σε δύο συνδυασμένα επίπεδα:

Στο πρώτο επίπεδο οφείλει να καταστήσει σαφές ότι η έξοδος από την κρίση δεν μπορεί να προέλθει μόνο από την όποια εξυγίανση του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Αυτή είναι ο αναγκαίος αλλά όχι και ο ικανός όρος της εξόδου από την κρίση.

Η έξοδος από την κρίση θα συντελείται μόνο στο βαθμό που συγκροτείται ένα νέο και διατηρήσιμο υπόδειγμα οικονομικής ανάπτυξης.

Ο χαρακτηρισμός «νέο» του υποδείγματος αυτού σημαίνει ότι αυτό βασίζεται στις νέες παραγωγικές τεχνολογίες οι οποίες ξεκινούν από την αναδιάρθρωση του ενεργειακού συστήματος της χώρας και καταλήγουν στην εξαγωγή προϊόντων πολιτισμού.

Ο στόχος της μισθωτής εργασίας δεν μπορεί παρά να είναι ένας και μοναδικός: η βιομηχανική ανάταξη της οικονομίας μέσω των νέων τεχνολογιών και προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας που με επίκεντρο την ενεργειακή αναδιάρθρωση θα διασφαλίσει και θα δημιουργήσει νέες θέσεις σταθερής και πλήρης απασχόλησης.

Ο χαρακτηρισμός «διατηρήσιμο» του υποδείγματος αυτού σημαίνει ότι οφείλει να είναι όχι μόνο δίκαιο στην κατανομή του οφέλους ανάμεσα στους κοινωνικούς φορείς αλλά και συμμετοχικό όσον αφορά την κοινωνία. Η ατομική επιχειρηματικότητα έχει και πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Στην παρούσα ιστορική φάση τα μειονεκτήματα υπερτερούν των πλεονεκτημάτων. Η παραγωγική αναδιάρθρωση της οικονομίας και η έξοδος από την κρίση θα πρέπει να περάσει μέσα από την ανασυγκρότηση, επίσης, του κοινωνικού τομέα της οικονομίας. Οι συλλογικές μορφές οικονομικής δραστηριότητας από τους δήμους, τις κοινότητες, τοπικές ομάδες πολιτών, οργανώσεων εργαζομένων πρέπει να αποτελέσουν συστατικό στοιχείο του νέου και βιομηχανικού μοντέλου της οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό η συλλογικότητα, πρώτα και κύρια των ανθρώπων της μισθωτής εργασίας οφείλει να αναδειχθεί σε πρωτεύοντα παράγοντα της παραγωγικής αναδιάρθρωσης, της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής συμμετοχής και της κοινωνικής συνοχής ως μέσα παραγωγής απασχόλησης και εισοδημάτων.

Ο Σύλλογος της Κοινωνικής Οικονομίας και Κατανάλωσης έχει αυτόν ακριβώς το σκοπό. Να αναδείξει, να προπαγανδίσει, να εξειδικεύσει τομεακά και κλαδικά την κοινωνική συμμετοχή της μισθωτής εργασίας, να αντιπαραθέσει στις αρχές της εξατομικευμένης επίλυσης των προβλημάτων και της κρατικής μετάθεσης της ευθύνης επίλυσής τους, τις αρχές της αλληλοβοήθειας και της συμμετοχής, και στη βάση αυτή να συσπειρώσει και τα κοινωνικά στρώματα που είναι κοντά της, τους νεολαίους, τους άνεργους, τους συνταξιούχους, τους μικροαυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες και αγρότες.

Αυτό, ωστόσο, δεν φτάνει από μόνο του. Δεν είναι αρκετό. Απαιτείται η άμεση παρέμβαση για την προστασία και αύξηση της αγοραστικής δύναμης του εργατικού εισοδήματος. Η πάλη για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και την ποιότητα της ζωής των μισθωτών πρέπει να επεκταθεί από τους χώρους εργασίας και στους χώρους κατανάλωσης για να πετύχει τη συγκρότηση ενός κοινού συνδικαλιστικού και καταναλωτικού μετώπου πάλης.

Το κύριο μέσο που η μεγάλη μάζα των καταναλωτών, δηλαδή πρακτικά οι μισθωτοί εργαζόμενοι στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα της οικονομίας, διαθέτουν στην πάλη τους για την τιθάσευση των τιμών, τη βελτίωση της ποιότητας, τη διασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας των προϊόντων και υπηρεσιών, τον έλεγχο της κερδοσκοπίας, αισχροκέρδειας καθώς και των αθέμιτων και καταχρηστικών πρακτικών των επιχειρήσεων είναι η στοχευμένη κατεύθυνση της τεράστιας αγοραστικής δύναμης που αθροιστικά συγκροτούν τα χαμηλά εισοδήματά τους και οι μισθοί επιβίωσης προς εκείνα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που είναι φθηνές και ποιοτικές.
Η Ένωση των Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδας αποτελεί το εργαλείο αυτής της παρέμβασης με άξονες την συμμετοχή – ενημέρωση – επιλογή – παρέμβαση των ίδιων των καταναλωτών.

Η παρέμβαση αυτή δεν αποσκοπεί μόνο στη βελτίωση της πραγματικής αγοραστικής δύναμης του εισοδήματος των καταναλωτών αλλά αποσκοπεί, επίσης, να συμβάλει στον περιορισμό της κερδοσκοπίας, της αισχροκέρδειας, καθώς και των αθέμιτων και καταχρηστικών πρακτικών των επιχειρήσεων έναντι των καταναλωτών.

Το πρώτο βήμα στην ενεργοποίηση της Ένωσης είναι η εγγραφή της στο Μητρώο των Ενώσεων Καταναλωτών του Υπουργείου Ανάπτυξης προκειμένου να αποκτήσει και τα νομικά μέσα (άσκηση συλλογικών αγωγών, κλπ) που απαιτεί η επιτυχής υλοποίηση της αποστολής της.

Προτού κλείσω θέλω να υπογραμμίσω δύο ακόμα διαστάσεις της πρωτοβουλίας μας. Οι παρεμβάσεις μας για να είναι επιτυχείς πρέπει να εφοδιαστούν και με τα κατάλληλα και σύγχρονα διαχειριστικά εργαλεία υψηλής τεχνολογίας και την εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση τους.

Η ΓΣΕΕ κατάρτισε ένα μεγάλο πρόγραμμα που περιλαμβάνει όλα τα ψηφιακά εργαλεία και τα μέσα που απαιτούνται για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων των φορέων που ιδρύονται, αλλά και γενικότερα των ΜΚΟ συλλογικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του μεγάλου προγράμματος Εργασία και Ψηφιακή Σύγκλιση: Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Διακυβέρνησης, Δημοκρατίας, Πληροφόρησης, Μάθησης και Ενεργοποίησης των Εργαζόμενων Καταναλωτών που έχει υποβληθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση για την περίοδο 2007-2013 του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ).

Επίσης, η ΓΣΕΕ καταρτίζει στο πλαίσιο, πάλι, του ΕΣΠΑ 2007 -2013 ένα μεγάλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αφορά την εκπαίδευση των στελεχών των κοινωνικών φορέων, των στελεχών του καταναλωτικού κινήματος και των εργαζόμενων σε επιχειρήσεις εμπορίου και υπηρεσιών στην εξυπηρέτηση των καταναλωτών.

Δεν είναι δυνατό να αγωνιζόμαστε για την τεχνολογική ανανέωση της οικονομίας και την αναβάθμιση των ανθρώπινων πόρων της χώρας και να αφήνουμε απ’ έξω τους ίδιους τους εαυτούς μας.

Κλείνοντας θέλω να καταστήσω σαφές ότι η πρωτοβουλία για τη συγκρότηση αυτού του κοινού συνδικαλιστικού και καταναλωτικού μετώπου πάλης είναι η απάντηση του κόσμου της μισθωτής εργασίας στις επιπτώσεις της κρίσης αλλά, επίσης, και η παρέμβασή της προκειμένου η έξοδος από την κρίση όχι μόνο να μην γίνει σε βάρος των μισθωτών αλλά να κατευθυνθεί προς τη διαμόρφωση ενός νέου, δίκαιου και διατηρήσιμου μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης που να βασίζεται πάνω στις νέες τεχνολογίες παραγωγής και τη συμμετοχή ολόκληρης της κοινωνίας στην αξιοποίησή τους.

Καλώ τους μισθωτούς και όλους τους εργαζόμενους να πυκνώσουν τις γραμμές των συνδικαλιστικών οργανώσεων τους και να συσπειρωθούν μαζικά, μαζί με τη νεολαία, τους συνταξιούχους και τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες και αγρότες, στο Σύλλογο Κοινωνικής Οικονομίας και Κατανάλωσης και στην Ένωση Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδας.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΞΙΩΝ, ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ

Η ίδρυση του Συλλόγου Κοινωνικής Οικονομίας και Κατανάλωσης – ΣΚΟΚ αποτελεί πρωτοβουλία στελεχών και μελών της ΓΣΕΕ και των συνδικαλιστικών οργανώσεων της δύναμής της που αποσκοπεί να συμβάλλει στην υπεράσπιση και τη βελτίωση της κοινωνικής θέσης της μισθωτής εργασίας μέσω της προώθησης της οικονομικής και κοινωνικής αυτοοργάνωσής της.

Η αναγκαιότητα αυτής της πορείας είναι σήμερα επιτακτική μέσα, ιδιαίτερα, στις συνθήκες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης που εξελίσσεται με πρωτοφανή σφοδρότητα.

Η οικονομία της αγοράς βρίσκεται σε βαθειά κρίση και τα κράτη, ιδιαίτερα εκείνα που αντιμετωπίζουν οξυμένα δημοσιονομικά προβλήματα όπως είναι και η Ελλάδα, δεν έχουν ουσιώδη περιθώρια διορθωτικών παρεμβάσεων κοινωνικού χαρακτήρα.

Η κρίση φέρνει μαζί της την ανεργία, τη μερική απασχόληση, τη μείωση των μισθών, την ακύρωση σημαντικών εργασιακών δικαιωμάτων, τη χειροτέρευση των υπηρεσιών τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα της οικονομίας. Παράλληλα, οι τιμές διατηρούνται στα ύψη και οι επιχειρήσεις λειτουργούν με γνώμονα την επιδίωξη της μέγιστης κερδοφορίας τους. Με λίγα λόγια η κρίση επιφέρει τη μείωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής της μισθωτής εργασίας αλλά και των υπολοίπων εργαζόμενων κοινωνικών τάξεων και στρωμάτων.

Η αντίδραση της μισθωτής εργασίας δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να είναι μόνο συνδικαλιστική. Οφείλει, επίσης, να είναι οικονομική και κοινωνική.

Στις αρχές της εξατομικευμένης επίλυσης των προβλημάτων και της κρατικής μετάθεσης της ευθύνης επίλυσής τους, ο ΣΚΟΚ αντιπαραθέτει τις αρχές της αλληλοβοήθειας και της συμμετοχής. Όχι μόνο για την έξοδο από την κρίση με τις λιγότερες δυνατές συνέπειες αλλά και για τη διαμόρφωση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου οικονομίας αλλά και δημοκρατικά οργανωμένης κοινωνίας.

Τα ιδρυτικά μέλη του ΣΚΟΚ συμμερίζονται τη διαπίστωση ότι η οικονομική και κοινωνική αυτοοργάνωση της μισθωτής εργασίας σε όλους τους παραγωγικούς τομείς και κλάδους όπου αυτό είναι εφικτό θα αποτελέσει μια ασπίδα προστασίας της απασχόλησής της, του βιοτικού επιπέδου της και της ποιότητας της ζωής της. Ταυτόχρονα θα συμβάλλει αποφασιστικά στην τέλεση των αναγκαίων παραγωγικών αναδιαρθρώσεων που απαιτούνται για τη βιομηχανική ανάταξη της χώρας και τη συγκρότηση ενός νέου μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης που θα διέπεται από τις διαχρονικές αξίες της μισθωτής εργασίας:

Συλλογικότητα – Οικονομική και Κοινωνική Αυτοοργάνωση – Δημοκρατία

Δίχως την οργανωμένη παρέμβασή μας πάνω σ’ αυτές της αρχές, οι συνέπειες της τρέχουσας οικονομικής κρίσης και της συμπεριφοράς των επιχειρήσεων πάνω στην απασχόλησή μας, το βιοτικό επίπεδό μας και την ποιότητα της ζωής μας θα είναι –αναπόφευκτα- δραματικές.

Αυτή η παρέμβαση δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική δίχως την ενεργή συμμετοχή όλων μας. Μόνο η κοινή και συλλογική δράση μας μπορεί να προστατεύσει την απασχόλησή μας, το βιοτικό επίπεδό μας και τα κοινωνικά δικαιώματά μας, δηλαδή την ποιότητα της ζωής μας στο πλαίσιο μιας νέας αναπτυξιακής και βιομηχανικής δυναμικής.

Ο Σύλλογος Κοινωνικής Οικονομίας και Κατανάλωσης καλεί κάθε μέλος της ΓΣΕΕ και των συνδικαλιστικών οργανώσεων της δύναμής της, κάθε μισθωτό εργαζόμενο και γενικότερα κάθε συμπολίτη μας να ενταχθεί στις γραμμές του και να συμβάλλει δημιουργικά με όλες τις δυνάμεις του στην:

• Προβολή των ιδανικών της συλλογικότητας, αλληλοβοήθειας και συμμετοχής της μισθωτής εργασίας
• ¶μεση και έμμεση, ενεργητική υποστήριξη, προώθηση, ανάπτυξη και επέκταση της κοινωνικής αλληλοβοήθειας για την ελάφρυνση συνεπειών της ανεργίας, των χαμηλών εισοδημάτων και γενικότερα της φτώχειας
• Παρακίνηση των εργαζόμενων για τη συλλογική συμμετοχή τους στο οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι
• Παρακίνηση των εργαζόμενων και των άνεργων για τη συμμετοχή τους στις συνδικαλιστικές οργανώσεις
• Βελτίωση του μορφωτικού, επιστημονικού και πολιτιστικού επιπέδου της μισθωτής εργασίας καθώς της χρήσης των νέων τεχνολογιών επικοινωνιών και διαχείρισης και επεξεργασίας πληροφοριών
• Συνεργασία και δικτύωση με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστημιακά ιδρύματα και λοιπούς ερευνητικούς οργανισμούς του εσωτερικού και του εξωτερικού
• Υποβοήθηση του σχηματισμού φορέων κοινωνικής οικονομίας και κατανάλωσης
• Υποβοήθηση της λειτουργίας και της διαχείρισης των δραστηριοτήτων φορέων κοινωνικής οικονομίας και κατανάλωσης
• Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της διαχείρισης φορέων κοινωνικής οικονομίας και κατανάλωσης
• Εκπαίδευση και κατάρτιση στελεχών και προσωπικού φορέων κοινωνικής οικονομίας και κατανάλωσης
• ¶μεση και έμμεση, ενεργητική υποστήριξη, προώθηση, ανάπτυξη και επέκταση της άμεσης σύνδεσης της κατανάλωσης με την εγχώρια παραγωγή
• Ανάδειξη του κοινωνικού οφέλους που προκύπτει από την προτίμηση κατανάλωσης προϊόντων και υπηρεσιών συλλογικών παραγωγικών και εμπορικών οργανώσεων καθώς και των πολύ μικρών και μικρών ιδιωτικών επιχειρήσεων εσωτερικού και εξωτερικού
• Διάχυση της πληροφόρησης για την κοινωνική οικονομία προς την κοινωνία των πολιτών και των οργανώσεων αυτής και ιδιαιτέρως η ενημέρωση των εργαζόμενων μισθωτών καθώς και των συνδικαλιστικών οργανώσεων αυτών
• Έλεγχος των δραστηριοτήτων, συμπεριφορών και πρακτικών των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές
• Ανάδειξη του ζητήματος της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων προς τις τοπικές κοινωνίες, τους καταναλωτές, τους εργαζόμενους σ’ αυτές και το περιβάλλον
• Σύσφιξη, συντονισμός δραστηριοτήτων και ανάπτυξη κοινών δράσεων με συναφείς και σχετικούς φορείς του εσωτερικού και εξωτερικού.

ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΞΙΩΝ, ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ

Η ίδρυση της Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδας – ΕΕΚΕ αποτελεί πρωτοβουλία μελών του Συλλόγου Κοινωνικής Οικονομίας και Κατανάλωσης – ΣΚΟΚ που αποσκοπεί να συμβάλλει στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής των καταναλωτών.

Τα ιδρυτικά μέλη της ΕΕΚΕ, στελέχη και μέλη της ΓΣΕΕ και των συνδικαλιστικών οργανώσεων της δύναμής της, εκκινούν από τη διαπίστωση ότι το βιοτικό επίπεδο και η ποιότητα ζωής των καταναλωτών δεν εξαρτώνται μόνο από το εισόδημά τους όσο και αν αυτό αποτελεί τη θεμελιακή βάση τους.

Εξαρτάται, επίσης, από τις τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών σε σχέση με την ποιότητά τους, την ίδια την ποιότητα, ασφάλεια και υγιεινή τους, την αγοροπωλησία και την παροχή τους μέσω διάφανων συναλλαγών και δίχως την ύπαρξη καταχρηστικών πρακτικών εκ μέρους των προμηθευτών.

Αντ’ αυτών, οι αγορές λειτουργούν με όρους κερδοσκοπίας, αισχροκέρδειας, εξαπάτησης του καταναλωτή και καταχρηστικών πρακτικών εκ μέρους των προμηθευτών. Οι τιμές με τις οποίες επιβαρύνονται οι καταναλωτές δεν αντιστοιχούν στην ποιότητα που υποτίθεται ότι αντιπροσωπεύουν.

Η πάλη για την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και την ποιότητα της ζωής πρέπει να επεκταθεί από τους χώρους εργασίας και στους χώρους κατανάλωσης για να πετύχει τη συγκρότηση ενός κοινού συνδικαλιστικού και καταναλωτικού μετώπου πάλης.

Το κύριο μέσο που διαθέτουμε στην πάλη μας για την τιθάσευση των τιμών, τη βελτίωση της ποιότητας, τη διασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας των προϊόντων και υπηρεσιών, τον έλεγχο της κερδοσκοπίας, αισχροκέρδειας καθώς και των καταχρηστικών πρακτικών των επιχειρήσεων είναι η στοχευμένη κατεύθυνση της τεράστιας αγοραστικής δύναμης που αθροιστικά συγκροτούν τα χαμηλά εισοδήματά μας και οι μισθοί επιβίωσης που παίρνουμε προς εκείνα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που είναι φθηνές και ποιοτικές.

Η αξιοποίηση αυτού του πανίσχυρου όπλου δεν μπορεί να επιτευχθεί δίχως την ενεργή συμμετοχή όλων μας. Μόνο η κοινή και συλλογική δράση μας μπορεί να προστατεύσει το βιοτικό επίπεδό μας και την απασχόλησή μας.

Δίχως αυτή την οργανωμένη παρέμβασή μας, οι συνέπειες της τρέχουσας οικονομικής κρίσης πάνω στην απασχόλησή μας και το βιοτικό επίπεδό μας θα είναι –αναπόφευκτα- δραματικές.

Οι αρχές που διέπουν τις δραστηριότητες της Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδας είναι:

Συμμετοχή – Ενημέρωση – Επιλογή – Παρέμβαση

Οι αρχές αυτές αναδεικνύουν τις διαχρονικές αξίες του κόσμου της εργασίας:

Συλλογικότητα – Οικονομική και Κοινωνική αυτοοργάνωση – Δημοκρατία

Η Ένωση Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδας καλεί κάθε καταναλωτή να ενταχθεί στις γραμμές της και να αγωνιστεί μαχητικά μαζί της για:

• Ευαισθητοποίηση των καταναλωτών, βελτίωση της καταναλωτικής συνείδησης, υπεύθυνη καταναλωτική συμπεριφορά
• Εκμάθηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των καταναλωτών και
• Εκπαίδευση και κατάρτιση των στελεχών, του προσωπικού και των μελών των καταναλωτικών οργανώσεων
• Έλεγχος της υγιεινής και ασφάλειας των προϊόντων και των υπηρεσιών
• Αξιολόγηση της σχέσης ποιότητας / τιμής των προϊόντων και των υπηρεσιών
• Υποβοήθηση των καταναλωτών στην επιλογή των προϊόντων που αγοράζουν και των υπηρεσιών που προμηθεύονται μέσω της συνεχούς ενημέρωσής τους
• Στοχευμένη κατεύθυνση της ενεργούς ζήτησης των καταναλωτών προς τα φθηνά και ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες
• Αποκλεισμός των προϊόντων παιδικής, υποχρεωτικής και παράνομης εργασίας καθώς και των επιχειρήσεων που δεν είναι φιλικές προς το περιβάλλον
• Προστασία των καταναλωτών χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος καταχρηστικές και κερδοσκοπικές πρακτικές των προμηθευτών
• Διαφύλαξη του καταναλωτή από την αισχροκέρδεια και εξαπάτηση των κακόβουλων προμηθευτών
• Υποστήριξη των καταναλωτών στις διενέξεις με τους προμηθευτές σε πραγματικό χρόνο
• Διαχείριση των καταγγελιών των καταναλωτών και υποβολή συλλογικών αγωγών
• Παρακολούθηση των προμηθευτών, αξιολόγηση του βαθμού της καταναλωτικής εξυπηρέτησης και ενημέρωση των καταναλωτών
• Κατάρτιση του προσωπικού των επιχειρήσεων στο λιανικό εμπόριο και τις υπηρεσίες στην ορθή εξυπηρέτηση των καταναλωτών
• Συνεργασία των καταναλωτικών ενώσεων με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 – ΑΘΗΝΑ

Πρόγραμμα

08.30 – 09.00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

09.00 – 09.15 ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΝΔΙΝΑΚΗ, Γραμματέας Καταναλωτικού Κινήματος ΓΣΕΕ
 

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

09.15 – 09.30 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, Πρόεδρος ΓΣΕΕ
«Η κοινωνική και οικονομική αυτοοργάνωση της μισθωτής εργασίας»

09.30 – 09.45 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΠΑΚΗΣ, Γενικός Γραμματέας ΓΣΕΕ

09.45 – 10.00 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΒΡΙΛΗΣ, Μέλος Διοίκησης ΓΣΕΕ

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

10.00 – 10.20 ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΝΔΙΝΑΚΗ
«Η κοινωνική παρέμβαση του συνδικαλιστικού κινήματος»

10.20 – 10.40 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, Οικονομολόγος, Δρ.
«Τα εργαλεία της παρέμβασης: Σύλλογος – Ένωση»

10.40 – 11.00 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑЇΖΗΣ, Επιστημονικός Συνεργάτης Κ.ΑΝ.Ε.Π. ΓΣΕΕ
«Εκπαιδευτικές δράσεις»

11.00 – 11.30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ – ΚΑΦΕ

11.30 – 14.30 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ

14.30 – 15.00 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

15.00 ΓΕΥΜΑ
 

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα