Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
5/6/19
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2019

Στο επίκεντρο της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος βρίσκεται η ατμοσφαιρική ρύπανση, οι επιπτώσεις αυτής, αλλά και οι τρόποι αντιμετώπισής της.
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι ο μεγαλύτερος περιβαλλοντικός κίνδυνος για την υγεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Κάθε χρόνο προκαλεί περίπου 400.000 πρόωρους θανάτους στο σύνολο των κρατών μελών,ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο, τη ζωής τους χάνουν πρόωρα λόγω ατμοσφαιρικής ρύπανσης περίπου επτά εκατομμύρια άνθρωποι. Παράλληλα το οικονομικό κόστος για τη νοσοκομειακή και φαρμακευτική περίθαλψη, ανέρχεται σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ.
Οι άνθρωποι στις αστικές περιοχές είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι στους ατμοσφαιρικούς ρύπους. Τα μικρο-σωματίδια και το διοξείδιο του αζώτου είναι μεταξύ των κυριοτέρων ατμοσφαιρικών ρύπων οι οποίοι ευθύνονται για τους περισσότερους από αυτούς τους πρόωρους θανάτους.
Οι επιπτώσεις στην υγεία έχουν να κάνουν κυρίως με αναπνευστικά προβλήματα, ενώ σοβαρές επιπτώσεις καταγράφονται και στη νοημοσύνη των ανθρώπων από τη βρεφική τους ηλικία. Δεν επηρεάζει όμως μόνο την ανθρώπινη υγεία και την οικονομική ανάπτυξη αλλά συντελεί και στην υπερθέρμανση του πλανήτη, συμβάλλοντας στη κλιματική αλλαγή.
Οι εργαζόμενοι εκτίθενται στη ρύπανση για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων έναντι των εργοδοτών, με τους εργοδότες δυστυχώς να αναλαμβάνουν ελάχιστα την ευθύνη.
Παρά το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι αποτελούν μια ευάλωτη ομάδα, αφού έρχονται αντιμέτωποι σε πολλές περιπτώσεις με επικίνδυνα επίπεδα ρύπων, παρατηρείται έλλειψη στρατηγικής σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν ασχοληθεί με τα ζητήματα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης εδώ και αρκετές δεκαετίες. Η σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας σχετικά με την προστασία των εργαζομένων κατά των επαγγελματικών κινδύνων στο εργασιακό περιβάλλον λόγω ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θορύβου και δονήσεων, προβλέπει ρητά ότι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να ενημερώνονται για τους δυνητικούς επαγγελματικούς κινδύνους στο περιβάλλον εργασίας και φυσικά να λαμβάνονται μέτρα για την πρόληψη, τον έλεγχο και την προστασία από τους κινδύνους αυτούς.
Η ΓΣΕΕ με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος ζητά τη λήψη και φυσικά την εφαρμογή επιπλέον προστατευτικών μέτρων για τους εργαζόμενους. Αυτά έχουν να κάνουν κυρίως με ισχυρότερους ελεγκτικούς μηχανισμούς σε περιπτώσεις παράβασης των ορίων εκπομπών ρύπων από δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, ενώ επιτακτική ανάγκη είναι και η τήρηση της υφιστάμενης νομοθεσίας.
Κυβέρνηση και εργοδότες πρέπει να αντιληφθούν το μέγεθος του κινδύνου από την ατμοσφαιρική ρύπανση και να υιοθετήσουν τις αρχές της Δίκαιης Μετάβασης ώστε όχι μόνο να περιοριστούν τα προβλήματα για τους εργαζόμενους αλλά να υπάρξουν επιτέλους και θετικές επιπτώσεις.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα