Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO) στο πλευρό της ΓΣΕΕ

Η ΓΣΕΕ χαιρετίζει την τοποθέτηση του Γενικού ∆ιευθυντή της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας Χουάν Σοµαβία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του ILO δήλωσε κατηγορηµατικά ότι τα δικαιώµατα των εργαζόµενων δεν πρέπει να θυσιάζονται στο βωµό των µέτρων λιτότητας. Ο Χουάν Σοµαβία τόνισε επί λέξει:

«Ο σεβασµός των θεµελιωδών αρχών και των δικαιωµάτων στην εργασία είναι αδιαπραγµάτευτος, ακόµα και σε περιόδους κρίσης όπου τίθενται πολλά ζητήµατα δικαιοσύνης. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για τις χώρες που πρέπει να λάβουν µέτρα λιτότητας. ∆εν είναι δυνατόν να χρησιµοποιείται η κρίση ως πρόσχηµα για να παραβιάζονται τα διεθνώς συµφωνηθέντα εργασιακά στάνταρντς».

Η τοποθέτηση του Γενικού ∆ιευθυντή της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Eργασίας σχολιάστηκε και από την Γενική Γραµµατέα της ΣΕΣ Μπερναντέτ Σεγκόλ η οποία κάλεσε τις κυβερνήσεις που πράττουν αυτά που ο Γενικός
∆ιευθυντής καταδικάζει να λάβουν σοβαρά υπόψη την ουσία των τοποθετήσεών του.

Η δήλωση του Γενικού ∆ιευθυντή του ΙLO έγινε λίγες ηµέρες πριν την επίσκεψη στη χώρα µας ειδικής ανώτατης αποστολής της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, η οποία θα έχει συναντήσεις µε κοινωνικούς φορείς και µε την κυβέρνηση για το µείζον θέµα της τήρησης των διεθνών συµβάσεων εργασίας.

Σας υπενθυµίζουµε ότι το προεδρείο της ΓΣΕΕ θα έχει συνάντηση µε τους εκπροσώπους του ΙLO την ∆ευτέρα 19/9/2011 στις 12:00 στα γραφεία της Συνοµοσπονδίας.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα