Επιστολή ΓΣΕΕ στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα : Εισαγωγή μέτρων Δίκαιης Μετάβασης στις νέες Εθνικά Καθορισμένες Συνεισφορές (NDCs) για την αύξηση φιλοδοξίας των στόχων για το κλίμα

Προς: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Υπόψη Υπουργού, κου Κ. Χατζηδάκη
Θέμα: Εισαγωγή μέτρων Δίκαιης Μετάβασης στις νέες Εθνικά Καθορισμένες Συνεισφορές
(NDCs) για την αύξηση φιλοδοξίας των στόχων για το κλίμα
Κύριε Υπουργέ,
Αποτελεί κοινή πλέον ομολογία, και σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα κατ’αποτέλεσμα επιτυχή, ότι η κοινωνία ανταποκρίθηκε και ενήργησε αλληλέγγυα στην προσπάθεια ανακοπής της διασποράς της πανδημίας του Covid-19. Ωστόσο, εάν και η διαχείριση της κρίσης στον τομέα της υγείας αποτέλεσε και θα συνεχίσει να αποτελεί ζήτημα συλλογικού γενικού συμφέροντος και τη μείζονα προτεραιότητα, οι κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες είναι δραματικές σε έναν ήδη ταραγμένο κόσμο.
Πριν από την πανδημία που εξαπλώθηκε από ήπειρο σε ήπειρο, αντιμετωπίσαμε μια σύγκλιση κρίσεων και η κλιματική έκτακτη ανάγκη είναι και θα παραμείνει επιτακτική ανάγκη προς δράση για τη διάσωση της ζωής στον πλανήτη, μέσω της αναχαίτισης της ραγδαίας πορείας προς την καταστροφή και τελικά την εξαφάνιση. Μαζί με σχεδόν 200 άλλες χώρες, η Κυβέρνηση της Ελλάδας δεσμεύτηκε μέσω της Συμφωνίας του Παρισιού για το Κλίμα, προκειμένου να προστατεύσει την ανθρωπότητα από τις επικίνδυνες επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Έως το 2030, οι παγκόσμιες εκπομπές CO 2 πρέπει να μειωθούν κατά το ήμισυ και έως το 2050 να φτάσουμε σε μηδενικές εκπομπές, ώστε να διατηρηθεί η αύξηση της θερμοκρασίας κάτω από τους 2°C και κατά προτίμηση κάτω από 1,5 °C.
Φέτος, η Κυβέρνησή πρέπει να παρουσιάσει ένα νέο σχέδιο για το κλίμα στην UNFCCC που αντικατοπτρίζει αυτές τις φιλοδοξίες με τη μορφή ενισχυμένων Εθνικά Καθορισμένων Συνεισφορών (NDCs). Το παγκόσμιο συνδικαλιστικό Κίνημα, στο οποίο ανήκει και η ΓΣΕΕ, αναλαμβάνει την ευθύνη του για το κλίμα και θέλει να συμβάλει ενεργά σε αυτή την προσπάθεια. Η δημιουργία σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης που εξασφαλίζουν τη στήριξη των εργαζομένων που πλήττονται από τεχνολογικές μετατοπίσεις σε κάθε τομέα απαιτεί αξιοπρεπή εργασία, καθώς και προώθηση των επενδύσεων σε νέες βιώσιμες θέσεις εργασίας. Ως αναπόσπαστο μέρος των εθνικών σχεδίων για το κλίμα, αυτό θα συμβάλει στη φιλοδοξία που απαιτείται για την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε τη σημαντική δέσμευση που κάνατε να συμμετάσχετε σε κοινωνικό διάλογο για τα μέτρα δίκαιης μετάβασης με την υπογραφή σας στη Διακήρυξη Αλληλεγγύη της Δίκαιης Μετάβασης της Σιλεσίας κατά τη διάρκεια της COP24 στο Κατοβίτσε και της Πρωτοβουλίας για τη Δράση για το Κλίμα και την Απασχόληση το 2019.
Η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος σας καλεί κατά το σχεδιασμό και την υιοθέτηση Μέτρων για τη Δίκαιη Μετάβαση στις νέες Εθνικά Καθορισμένες Συνεισφορές (NDC), να λάβετε υπόψη τα ακόλουθα:
  • Υποστήριξη ή δημιουργία μηχανισμών κοινωνικού διαλόγου χωρίς αποκλεισμούς.
  • Αξιολόγηση της απασχόλησης, των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων της περιβαλλοντικής και τεχνολογικής μετάβασης που απαιτείται και τους τομείς ανάπτυξης νέων θέσεων εργασίας.
  • Yποστήριξη για δεξιότητες, επανακατάρτιση και, όπου απαιτείται, αναδιάταξη των εργαζομένων που πλήττονται.
  • Σχεδιασμός φορητών και άλλων καινοτομιών για τη διασφάλιση καθολικών πολιτικών κοινωνικής προστασίας.
  • Αύξηση των μηχανισμών μεταφοράς τεχνολογίας από χώρες του Παγκόσμιου Βορρά προς τον Παγκόσμιο Νότο.
  • Διασφάλιση υπεύθυνων επενδύσεων μέσω διαδικασιών δημόσιων συμβάσεων που απαιτούν βιώσιμες πρακτικές και κοινωνικό διάλογο μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών για τη Δίκαιη Μετάβαση.
Τα παραπάνω ζητήματα οφείλουν να αποτελέσουν σημεία οργανωμένου και διαρκούς θεσμικού κοινωνικού διαλόγου, τον οποίο θεωρούμε ότι είναι πλέον καιρός να στεγάσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Αλλαγής μέσω της θεσμοθέτησης και της ίδρυσης σταθερού συλλογικού οργάνου, στο οποίο η ΓΣΕΕ πρέπει, μπορεί και θέλει να αναπτύξει τις απόψεις της μέσω της Γραμματείας της για το Περιβάλλον. Και αυτό γιατί έχουμε την πεποίθηση ότι μόνο μια δίκαιη μετάβαση μπορεί να προσφέρει το μέγεθος της φιλοδοξίας για το κλίμα που απαιτείται για να κρατήσουμε τον πλανήτη μας ασφαλή και βιώσιμο για όλους.
Για τη ΓΣΕΕ
  Ο Πρόεδρος                                                                                                                                    Ο Γενικός Γραμματέας
Ιωαννής Παναγόπουλος                                                                                                                Νικόλαος Κιουτσούκης

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα