Διαδικτυακό Εργαστήριο – Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης σε καιρούς ανάκαμψης

Διαδικτυακό Εργαστήριο: “Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης σε καιρούς ανάκαμψης”

Η Γραμματεία Περιβάλλοντος της ΓΣΕΕ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο της ΓΣΕΕ καθώς επίσης και με τα Ισπανικά (UGT) και Ρουμάνικα (CNSRL Fratia) συνδικάτα συνδιοργάνωσαν ένα εργαστήριο με τίτλο “Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης σε καιρούς ανάκαμψης” υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUI).

Οι Στόχοι για την Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών (SDGs), που εγκρίθηκαν το 2015, παρέχουν ένα διεθνές πλαίσιο για τη μετάβαση έως το 2030 προς πιο δίκαιες, ειρηνικές, ανθεκτικές και ευημερούσες κοινωνίες – ενώ ζουν εντός βιώσιμων πλανητικών ορίων.

Σύμφωνα με την Έκθεση Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020 που δημοσιεύθηκε από τον ΟΗΕ, η τρέχουσα εμπειρία με την κρίση του Covid-19 έχει προκαλέσει οπισθοδρομική επίδραση στα SDGs. Η έκθεση επισημαίνει ότι η κρίση του Covid-19 απειλεί να αντιστρέψει την πρόοδο που έχει σημειωθεί παγκοσμίως στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης

Αυτή η εκπαιδευτική συνεδρία στόχευε στη στήριξη του συνδικαλιστικού κινήματος στην υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης σε περίοδο ανάκαμψης.

 

 

Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι του προγράμματος ήταν:

Να αναγνωριστούν οι ανάγκες γιατί οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι κεντρικά στην συνδικαλιστική ατζέντα
Να μοιραστούν τις εμπειρίες και τα εμπόδια που δείχνουν πώς τα συνδικάτα συμβάλλουν στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης
Ενίσχυση της συνδικαλιστικής δράσης στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης

Στο τέλος αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες στο διαδικτυακό εργαστήριο ήταν σε θέση:

Να επιλέξουν τις καλύτερες εμπειρίες στο τρόπο με τον οποίο τα συνδικάτα συμβάλλουν στην επίτευξη των Στόχων βιώσιμης Ανάπτυξης
να εφαρμόσουν τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης στις συνδικαλιστικές τους δραστηριότητες.

Το εργαστήριο απευθυνόταν :

Σε εκπρόσωπους συνδικαλιστικών οργανώσεων στον τομέα του περιβάλλοντος, της ενέργειας, της κλιματικής αλλαγής, της βιώσιμης ανάπτυξης και τομέα της υγείας
Σε εκπρόσωπους συνδικαλιστικών οργανώσεων σε εταιρικό και τομεακό επίπεδο που ασχολούνται με περιβαλλοντικές και πράσινες πολιτικές

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα