Παρέμβαση από την ελληνική Κυβέρνηση ζητά η Γ.Σ.Ε.Ε. για την προστασία της μητρότητας από την ευρωπαϊκή νομοθεσία και δράσεις για την εξάλειψη των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 23/4/2015

Παρέμβαση από την ελληνική Κυβέρνηση ζητά η Γ.Σ.Ε.Ε. για την προστασία της μητρότητας από την ευρωπαϊκή νομοθεσία και δράσεις για την εξάλειψη των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών

Με επιστολή της προς τον Υπουργό Εργασίας, τη Γενική Γραμματέα Ισότητας των Φύλων και τους/τις Έλληνες/ίδες ευρωβουλευτές/ίνες, η Γ.Σ.Ε.Ε. ζητά να γίνει γνωστή στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η στήριξη της ελληνικής Κυβέρνησης στην άρση του αδιεξόδου και την άμεση πρόοδο των διαδικασιών για την υιοθέτηση της πρότασης Οδηγίας για την ενίσχυση της προστασίας της μητρότητας και την κατοχύρωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο τουλάχιστον 18 εβδομάδων άδειας μητρότητας.
Στην επιστολή της η Γ.Σ.Ε.Ε., από κοινού με την Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC), επισημαίνουν ότι η απειλή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για διακοπή της νομοθετικής διαδικασίας για την άδεια μητρότητας τον Ιούνιο του 2015 λόγω μακρόχρονης εκκρεμότητας (ήδη από το 2010) και δημιουργίας δήθεν «γραφειοκρατικού βάρους» και η αντικατάστασή της με μια εναλλακτική αλλά μη δεσμευτική πρόταση, είναι εξαιρετικά επικίνδυνη.
Αντιθέτως, με την υιοθέτηση μιας ισχυρότερης Οδηγίας για την άδεια μητρότητας θα δημιουργηθεί πεδίο βελτίωσης για τις χώρες που ήδη κατοχυρώνουν άδεια μητρότητας 18 εβδομάδων (ανάμεσα σε αυτές και η Ελλάδα), ενώ χώρες που προβλέπουν μικρότερη άδεια μητρότητας (πχ Γερμανία, Κροατία) θα κληθούν να την αυξήσουν. Η νέα Οδηγία για την προστασία της μητρότητας θα έχει θετικό και άμεσο όφελος για εκατομμύρια οικογένειες και θα στείλει ένα θετικό μήνυμα για τους ανθρώπους σε ολόκληρη την Ε.Ε. ότι έχει δεσμευτεί για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους και μια πιο κοινωνική και δίκαιη Ευρώπη, όπως άλλωστε προβλέπεται και στη Συνθήκη και το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε
Υπενθυμίζεται ότι οι γυναίκες στην Ευρώπη συνεχίζουν να κερδίζουν κατά μέσο όρο 16% λιγότερο από τους άνδρες, στην Ελλάδα δε το ποσοστό αυτό είναι άνω του 20% με διαρκή αυξητική τάση, ιδιαίτερα την τελευταία 5ετία με την επιβολή πληθώρας μνημονιακών αντεργατικών μέτρων. Το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων εντείνεται μετά την απόκτηση παιδιού, με δια βίου μη αναστρέψιμες συνέπειες, συμπεριλαμβανομένων των συντάξεων των γυναικών οι οποίες είναι 40% λιγότερο από των ανδρών.
Το παραπάνω αίτημα διαβίβασε η Γ.Σ.Ε.Ε. και στη Γενική Γραμματέα Ισότητας των Φύλων στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 21/4/2015, επισημαίνοντας επίσης:
– την ανάγκη άμεσης αποκατάστασης του διαρκούς κοινωνικού διαλόγου στα ζητήματα ισότητας φύλων,
– την ανάγκη άμεσης κατάργησης των μνημονιακών ρυθμίσεων σε βάρος εργατικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων
– την ανάγκη συνέχισης και ενίσχυσης της λειτουργίας των δομών στήριξης των γυναικών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, με την επισήμανση της αύξησης των κρουσμάτων σωματικής ή ψυχολογικής βίας και στον εργασιακό χώρο
– το σημαντικό έργο που συντελέσθηκε στις δομές ισότητας των συνδικαλιστικών οργανώσεων και την ανάγκη ενίσχυσης της λειτουργίας τους
– την απουσία μηχανισμού παρακολούθησης και στοιχείων για το χάσμα αμοιβών γυναικών και ανδρών
– την ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου και του πεδίου παρέμβασης της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στο σύνολο των κρατικών πολιτικών, ώστε να παρακολουθείται η προώθηση της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές και να υλοποιηθούν συγκεκριμένες δράσεις εξάλειψης των διακρίσεων και προώθησης της ισότιμης κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής παρουσίας των γυναικών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα