Διακήρυξη συνδικαλιστικής συνάντησης κορυφής στη Ρώμη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΣΤΗ ΡΩΜΗ

Την αναγκαιότητα ενός συντονισμένου αγώνα, κοινών δράσεων και αλληλεγγύης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τόνισαν οι επικεφαλής των Ευρωπαϊκών συνδικάτων στη διακήρυξη που εξέδωσαν μετά τη συνάντηση που πραγματοποίησαν στη Ρώμη.

Στη διακήρυξη η οποία εκδόθηκε παραμονή της συνόδου κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση, επισημαίνεται μεταξύ άλλων η αποτυχία των πολιτικών λιτότητας που εφαρμόστηκαν στην Ευρώπη και καλούνται οι Εθνικές και Ευρωπαϊκές αρχές σε διάλογο με τη

Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, με στόχο την εφαρμογή ενός έκτακτου επενδυτικού προγράμματος για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Σας επισυνάπτουμε το κείμενο της διακήρυξης:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ -ΡΩΜΗΣ

Οι ηγέτες των Ευρωπαϊκών συνδικάτων συναντήθηκαν σήμερα στη Ρώμη, παραμονή της Συνόδου Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων για την απασχόληση και την ανάπτυξη, με στόχο να εκφράσουν τις ακόλουθες εκτιμήσεις.
Η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει πορεία μακριά από το οικονομικό πλαίσιο, το οποίο στηρίζεται σε πολιτικές λιτότητας και αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία. Οι πολιτικές αυτές αποδείχθηκαν ανίκανες να οδηγήσουν την Ευρώπη στην έξοδο από την κρίση, αντιθέτως, έχουν επιβραδύνει την οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης. Επιπλέον, οι πολιτικές αυτές αύξησαν τις διαφορές και τις ανισότητες τόσο μεταξύ διαφορετικών περιφερειών της Ευρώπης όσο και μέσα στις ίδιες τις χώρες, απομακρύνοντας, με αυτόν τον τρόπο, τη δυνατότητα επίτευξης των στόχων της σύγκλισης και της ολοκλήρωσης και υπονομεύοντας την κοινωνική συνοχή και την αλληλεγγύη. Μετά από χρόνια οικονομικής κρίσης και λανθασμένων λύσεων, ήρθε η στιγμή για μια πολιτική που θα προσανατολίζεται στις επενδύσεις, την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία σταθερών και καλών θέσεων εργασίας. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο καλούμε τις εθνικές και Ευρωπαϊκές αρχές να ξεκινήσουν μαζί με τη ΣΕΣ μια ανταλλαγή απόψεων για μια «Νέα πορεία για την Ευρώπη», δηλαδή, την πρόταση για ένα έκτακτο Ευρωπαϊκό επενδυτικό σχέδιο για την αειφόρο ανάπτυξη και την απασχόληση. Στο πλαίσιο της επιδεινούμενης οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης στην Ευρώπη, η πρόταση αυτή είναι ιδιαιτέρως επείγουσα, συνεπώς, πρέπει να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα εργασίας της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο διάλογος μεταξύ των κοινωνικών εταίρων –ανανεωμένος και ενισχυμένος όσον αφορά τη σημασία και την αξία του – είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του Ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου και ένας από τους πυλώνες πάνω στον οποίο βασίστηκε η επιτυχία της Ευρωπαϊκής οικονομίας τις τελευταίες δεκαετίες. Σήμερα, το μοντέλο αυτό δέχεται επίθεση και απαξιώνεται σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο αφού υπάρχει η εσφαλμένη πεποίθηση πως θέτει προσκόμματα στην ανάπτυξη. Αντιθέτως, ένα σωστά δομημένο και επαρκές σύστημα σχέσεων είναι κεφαλαιώδους σημασίας για τη δημιουργία των καλύτερων δυνατών συνθηκών για το ξεπέρασμα της κρίσης και την προώθηση της οικονομικής ανάκαμψης, μέσα από τον προσδιορισμό κοινών λύσεων αναφορικά τόσο με τις επιλογές των εθνικών κυβερνήσεων όσο και με τη συλλογική διαπραγμάτευση. Εάν οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις αποφασίζουν μόνες τους, χωρίς πραγματική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και ανταλλαγή απόψεων με αυτούς, τα μέτρα που λαμβάνονται δεν θα οδηγήσουν σε θετικά αποτελέσματα.

Οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας και την εργατική νομοθεσία που έλαβαν χώρα τα τελευταία χρόνια σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, συχνά οδήγησαν τον κόσμο της εργασίας σε μεγαλύτερη αβεβαιότητα και επισφάλεια τρέφοντας την αυταπάτη πως αυτή η κατάσταση μπορεί να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα. Στις χώρες όπου εφαρμόστηκαν αυτές οι μεταρρυθμίσεις χωρίς συμμετοχή των εργατικών οργανώσεων, καταγράφηκε αύξηση της ανεργίας και της άνισης μεταχείρισης, μείωση της προστασίας και αποδυνάμωση της συλλογικής διαπραγμάτευσης. Γι’ αυτούς τους λόγους, επιβεβαιώνουμε πως οι σταθερές, αξιοπρεπείς και καλές θέσεις εργασίας πρέπει να αποτελούν το σημείο αναφοράς για το μέλλον, πως η ευελιξία δεν μπορεί και δεν πρέπει να μετατραπεί σε επισφάλεια, πως η διαπραγμάτευση μισθών και συνθηκών εργασίας πρέπει να παραμείνει αυτόνομη ευθύνη των κοινωνικών εταίρων και τέλος, πως τα θεμελιώδη δικαιώματα και η προστασία των εργαζόμενων δεν πρέπει να υπόκεινται σε μονομερή μέτρα. Μέσα από τη διαδικασία των συλλογικών διαπραγματεύσεων θα μπορέσουμε να διαπραγματευόμαστε τις μεταρρυθμίσεις που θα μας επιτρέψουν να ξεπεράσουμε την κρίση και να πετύχουμε κοινωνική δικαιοσύνη. Το μέτρο αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου να διασφαλιστεί για τους εργαζόμενους η δυνατότητα να μοιράζονται και να συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό εγχείρημα.

Η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει: η οικοδόμησή της πρέπει ακολουθήσει μια νέα πορεία στη βάση μιας θεμελιωδώς διαφορετικής θεσμικής αρχιτεκτονικής, με μετατόπιση του συσχετισμού δυνάμεων υπέρ των άμεσα εκλεγμένων θεσμών καθώς και μιας δίκαιης και δημοκρατικής οικονομικής διακυβέρνησης και τραπεζικής και φορολογικής ένωσης. Η Ευρώπη, επίσης, πρέπει να εγκαθιδρύσει μια πιο δημοκρατική και συμμετοχική διαδικασία λήψεως αποφάσεων με στόχο να ενισχυθεί ένα πλαίσιο λογοδοσίας και διαφάνειας προς τους Ευρωπαίους πολίτες. Αυτό ισχύει επίσης και για τα θέματα που αφορούν τις διεθνείς εμπορικές συνθήκες ξεκινώντας από τις συμφωνίες με τον Καναδά και τις ΗΠΑ.

Με στόχο την επίτευξη όλων αυτών των στόχων, οι ηγέτες των Ευρωπαϊκών συνδικάτων που προσήλθαν στη σημερινή συνάντηση στη Ρώμη, επαναβεβαίωσαν την κοινή τους βούληση να προχωρήσουν μαζί προκειμένου να κτίσουν μια Ευρώπη των δικαιωμάτων και της εργασίας ως μοντέλου ανάπτυξης και συνοχής.

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα