Εργασία με θέμα: “Οδικός Χάρτης για την Προσαρμογή της Ελλάδας στην Κλιματική Αλλαγή

Η κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις της στο σύνολο της οικονομίας, της κοινωνίας και στο φυσικό περιβάλλον είναι επιστημονικά ακλόνητες. Παρά το γεγονός πως το τελευταίο διάστημα επιχειρήθηκε η αμφισβήτηση των πορισμάτων της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (Intergovernmental Panel on Climata Change – IPCC), τα αποτελέσματα των επιστημόνων της δεν μπορούν να αγνοηθούν, ούτε να απξιωθούν επιστημονικά. Ο κίνδυνος επιδείνωσης της κλιματικής αλλαγής συνεχώς αυξάνεται οδικός χάρτης

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα