Απολογισμός Γραμματείας Νεολαίας ΓΣΕΕ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΓΣΕΕ

1.Παρέμβαση της Γραμματείας Νεολαίας της ΓΣΕΕ στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Βουλής (1 Ιουνίου 2018).

Άμεση ανάσχεση των καταστροφικών για τους νέους, υφεσιακών πολιτικών λιτότητας που συνεχίζονται από την παρούσα κυβέρνηση και αύξηση των μισθών και των εισοδημάτων ως η μόνη επιλογή με ισχυρό σωρευτικά επεκτατικό αποτέλεσμα, ζήτησε ο Γραμματέας Νεολαίας ΓΣΕΕ Γιάννης Πούπκος, στην παρέμβασή του στη Βουλή, στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, παρουσία του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αθανάσιου Ηλιόπουλου. «Το τρίπτυχο μισή δουλειά, μισός μισθός και ελάχιστη σύνταξη δεν οδηγεί πουθενά» τόνισε. Αναφέρθηκε σε προσπάθεια εξωραϊσμού των πραγματικών στοιχείων που αφορούν στη νεανική ανεργία και παράλληλα στην έκρηξη της μερικής, φθηνής και ανασφάλιστης εργασίας για χιλιάδες νέους, οι οποίοι, εφόσον καταφέρουν να βρουν εργασία, αναγκάζονται να εργαστούν με πολύ χαμηλούς μισθούς και υπό καθεστώς επισφαλών και μη αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας.
Η σημαντική ενίσχυση της επισφαλούς απασχόλησης επηρεάζει τη μεταβολή των μισθών, αφού, όπως δείχνουν τα στοιχεία ο μέσος μισθός των απασχολουμένων με μερική απασχόληση το 2017 ήταν 397,67 ευρώ. Η εξέλιξη αυτή επιφέρει σοβαρές μακροοικονομικές επιπτώσεις, καθώς ουσιαστικά λειτουργεί ως κρυφός μηχανισμός λιτότητας και πρέπει να σταματήσει άμεσα και να αντιστραφεί.
Χαρακτήρισε ντροπή τη συνέχιση της εφαρμογή του υπο-κατώτατου μισθού για τους νέους κάτω των 25 ετών καθώς και το γεγονός ότι η αγορά εργασίας ζητά αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προσφέρει εργασία για απόφοιτο Λυκείου και ταυτόχρονα προσφέρει αμοιβές – μισθό κατώτερο του αποφοίτου Γυμνασίου. Αυτό οδηγεί στη σημαντική διόγκωση του φαινομένου brain drain για τη χώρα.
Την ίδια στιγμή 670.000 είναι οι NEETS, οι νέοι εκτός αγοράς εργασίας και εκτός εκπαίδευσης, δείκτης 27,1 % που αποτελεί τον υψηλότερο δείκτη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα ως χώρα έχουμε τον χαμηλότερο δείκτη δια βίου επαγγελματικής εκπαίδευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο (3% όταν ο στόχος είναι 15% για το 2020). «Αλλάξτε πολιτική, κανένας νέος δεν θα επιστρέψει στη χώρα με εργασιακές συνθήκες γαλέρας», τόνισε.

2. Συνάντηση στην Αθήνα των νέων συνδικαλιστών της Μεσογείου (4 Ιουλίου 2017).

Με πρωτοβουλία της Γραμματείας Νεολαίας ΓΣΕΕ, νέοι συνδικαλιστές, εκπρόσωποι συνδικαλιστικών οργανώσεων από την περιοχή της Μεσογείου συναντήθηκαν την Τρίτη 4 Ιουλίου 2017 στα γραφεία της ΓΣΕΕ. Τα κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι της Μεσογείου με πρωτεύον αυτό της εφιαλτικής ανεργίας, τέθηκαν μεταξύ άλλων επί τάπητος στη συνάντηση. Συζητήθηκαν οι συνολικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και των πολιτικών λιτότητας στη νεανική απασχόληση και αναζητήθηκαν λύσεις για τον περιορισμό του προβλήματος.
Οι συμμετέχοντες κατέληξαν σε ένα κοινό κείμενο προτάσεων και συμπερασμάτων.
Στο κείμενο γίνεται εκτενής αναφορά στους στόχους και τις επιδιώξεις των νέων συνδικαλιστών της Μεσογείου και τίθεται το σύνολο των αιτημάτων τους για μια Ευρώπη που θα διασφαλίζει ένα καλύτερο κοινό μέλλον για όλους τους πολίτες και φυσικά θα παρέχει καλύτερες συνθήκες εργασίας και ζωής για τη νέα γενιά.
Οι νέοι συνδικαλιστές μέσα από την κοινή συνάντηση αυτή επιδιώκουν να ενισχύσουν την συνεργασία και το δίκτυο των νέων συνδικαλιστών της Μεσογείου που συμμετέχουν στην Επιτροπή Νεολαίας της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων(ΣΕΣ),
Είναι απαραίτητο να υιοθετηθεί μια νέα προσέγγιση έναντι των νέων και της απασχόλησης βασισμένη στα δικαιώματα. Η πτυχή της ποιότητας της αξιοπρεπούς εργασίας για τους νέους δεν πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο και τα βασικά πρότυπα εργασίας που αφορούν στην ποιότητα της εργασίας, όπως οι ώρες εργασίας, ο βασικός μισθός, η κοινωνική ασφάλιση, η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία, πρέπει να έχουν πρωτεύουσα θέση στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται.
Ολόκληρο το κοινό μανιφέστο υπάρχει στο site της ΓΣΕΕ.

3. Παρέμβαση της Γραμματείας Νεολαίας ΓΣΕΕ στη συζήτηση της ΕΟΚΕ και της ΟΚΕ με την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών στην Ελλάδα που αφορούσε στη Λευκή Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Μέλλον της Ευρώπης (Ιούνιος 2017).

Συγκεκριμένα, τονίστηκε από τον Γραμματέα Νεολαίας ΓΣΕΕ Γιάννη Πούπκο, ότι λείπει από τη Λευκή Βίβλο μια σοβαρή διάγνωση των προβλημάτων, των κρίσιμων προκλήσεων της Ε.Ε. και μια θαρραλέα αυτοκριτική.

Για τα συνδικάτα και τη ΓΣΕΕ, οι αναγκαίες επιλογές δεν νοούνται χωρίς την κοινωνική Ευρώπη, που δυστυχώς απουσιάζει από όλα τα σενάρια της Λευκής Βίβλου.

Για τη ΓΣΕΕ το όποιο σενάριο τελικά επιλεγεί πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένες προβλέψεις.

Ως ελάχιστη βάση απαιτούνται ενδεικτικά:

– Ολοκλήρωση της δέσμης πολιτικών για την οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή. Έμφαση στους κοινωνικούς και όχι μόνο στους οικονομικούς δείκτες, με σαφή πρόβλεψη για εξαίρεση των κοινωνικών δαπανών από τους δημοσιονομικούς στόχους.

– Θεσμική ολοκλήρωση της πολιτικής ένωσης με ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης καθώς και των εξουσιών του Ευρωκοινοβουλίου. Η ευρωπαϊκή εσωτερική ζήτηση να ενισχυθεί για να επιτευχθεί δίκαιη ανάπτυξη, χωρίς ανισότητες και αποκλεισμούς. Χρειάζεται γενική βελτίωση των αμοιβών των ευρωπαίων εργαζομένων, με ενίσχυση της συλλογικής διαπραγμάτευσης.

– Να βελτιωθούν, όπου απαιτείται, οι ελάχιστοι – κατώτατοι μισθοί και να ενισχυθεί ο κοινωνικός διάλογος. Να ενεργοποιηθεί πανευρωπαϊκά το Human Rights Impact Assessment. Αν λ.χ. στη χώρα μας είχαν μετρηθεί και ληφθεί υπόψη οι κοινωνικές επιπτώσεις των μνημονίων, πολλά θα είχαν ήδη αναθεωρηθεί.

– Να στηριχθεί αποφασιστικά η πλήρης, ασφαλής και ποιοτική απασχόληση και όχι οι «ευέλικτες» μορφές εργασίας. Να υπάρξει αποφασιστική ανάσχεση της αδήλωτης εργασίας, αλλά και των αθέμιτων διακρίσεων στην αγορά εργασίας π.χ. στις αμοιβές (στη χώρα μας επιβλήθηκε υποκατώτατος μισθός για τους νέους, διαφορετικός από τη συμφωνία των κοινωνικών εταίρων και χαμηλότερος κατά 10% του εθνικού κατώτατου).

Να ενισχυθεί και να θεσπιστεί με καθολικά δεσμευτικό όμως χαρακτήρα ο «Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων» που ήδη έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να υπάρξει ολοκληρωμένη και αλληλέγγυα πολιτική για τη μετανάστευση και την πολιτική ασύλου, στο πλαίσιο της δίκαιης κατανομής βαρών και ουσιαστική, κοινή προστασία των εξωτερικών συνόρων.

Συμπερασματικά κανένα από τα προτεινόμενα στη Λευκή Βίβλο σενάρια δεν φαίνεται τολμηρό, ούτε περιέχει αυτό που εμείς οι εργαζόμενοι, τα συνδικάτα και η κοινωνία των πολιτών επιθυμούμε: μια δικαιότερη, πιο δημοκρατική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη. Σε κανένα από αυτά η κοινωνική διάσταση της Ευρώπης δεν έχει τη θέση που της αξίζει.

4. Εκπρόσωποι της Γραμματείας Νεολαίας ΓΣΕΕ συμμετείχαν στις 2 συναντήσεις της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέματα α. «η θέσπιση του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων που έχει θέσει ως ζήτημα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις χώρες της Ε.Ε.» και β. «οι σοβαρές επιπτώσεις των πολιτικών λιτότητας της Ε.Ε. και οι προτάσεις της κοινωνίας των πολιτών».

Τονίστηκε ότι υφίσταται μεγάλη επιφύλαξη από την πλευρά των πολιτών στη χώρα μας διότι το «κοινωνικό κεκτημένο» στην Ελλάδα έχει διαρραγεί με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία ανοίγει το θέμα του «Κοινωνικού Πυλώνα» πανευρωπαϊκά, το οποίο περιλαμβάνει τρεις τομείς (Πρόσβαση στην Εργασία, Ρύθμιση Εργασιακών Σχέσεων, Κοινωνική Προστασία – Ασφάλιση – Πρόνοια – Υγεία). Αναλύθηκαν διεξοδικά οι θέσεις των συνδικάτων.

Για το θέμα της λιτότητας επιγραμματικά ανάμεσα σε άλλα αναφέρθηκε ότι χρειαζόμαστε έναν δυναμικό μηχανισμό δημιουργίας εισοδημάτων και ροών ρευστότητας που θα ενεργοποιήσει διατηρήσιμες επεκτατικές τάσεις στην οικονομία και θα δημιουργήσει θέσεις πλήρους απασχόλησης.

Οι επενδύσεις βρίσκονται σε πολύ χαμηλό επίπεδο άρα η κατανάλωση αποτελεί τον κύριο προσδιοριστικό παράγοντα της εγχώριας ιδιωτικής δαπάνης και καθορίζει την προοπτική της οικονομικής μεγέθυνσης. Χρειάζεται λοιπόν να υπάρξει άμεσα ένα ισχυρό σοκ απασχόλησης και εισοδημάτων στην οικονομία που θα οδηγήσει σε αύξηση της κατανάλωσης προς όφελος της οικονομίας. Η ασκούμενη οικονομική πολιτική δεν προκάλεσε μόνο τη συμπίεση των εισοδημάτων και τη φτωχοποίηση ενός τμήματος της κοινωνίας, αλλά και την κρίση φερεγγυότητας επιχειρήσεων και νοικοκυριών και κατ’ επέκταση των τραπεζών. Με άλλα λόγια, τα Μνημόνια προκαλούν ταυτόχρονα κοινωνική κρίση και χρηματοπιστωτική αστάθεια.

5. Η Γραμματεία Νεολαίας ΓΣΕΕ συμμετείχε στην Εθνική Επιτροπή Αρμόδιων Φορέων (National Stakeholder Committee) που έχει συσταθεί σε κάθε χώρα που συμμετέχει στο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα που ονομάζεται “Negotiate Overcoming early job-insecurity in Europe”, προκειμένου να δοθεί σε διαφορετικού τύπου φορείς (συνδικάτα, κυβερνητικοί/δημόσιοι φορείς, οργανώσεις νέων) η δυνατότητα ανταλλαγής εμπειριών και ιδεών σχετικά με την ανεργία και την εργασιακή ανασφάλεια των νέων, η προσπάθεια ενίσχυσης της συμμετοχής των νέων στην απασχόληση και η δυνατότητα συνεργειών μεταξύ δημοσίων, ιδιωτικών και κοινωνικών φορέων για την καταπολέμηση της ανεργίας και της εργασιακής ανασφάλειας των νέων.

6. Συμμετείχε με εκπροσώπους της σε συνδικαλιστικά συνέδρια – σεμινάρια που αφορούσαν εργασιακά θέματα νεολαίας και κυρίως αυτά που αφορούν το Μέλλον της Εργασίας στη νέα ψηφιακή εποχή (digitalisation groups). Εκπροσώπησε τη ΓΣΕΕ σε όργανα που είναι μέλος όπως η Νεολαία της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC YOUTH) και η Νεολαία του Πανευρωπαϊκού Περιφερειακού Συμβουλίου Συνδικάτων (PERC YOUTH) συμμετέχοντας ενεργά στην προσπάθεια για τη διεθνοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης και την ανανέωση του συνδικαλιστικού κινήματος.

7. Συνέβαλε στη πραγματοποίηση και στη δημοσίευση της έρευνας – έκθεσης της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων για τη νεανική απασχόληση (ETUC Youth Employment Research), η οποία δημοσιεύτηκε το 2018.

8. Συμμετείχε μέσω των εκπροσώπων της σε στοχευμένες και συστηματικές δράσεις των Δικτύων κατά του Ρατσισμού, της Ισότητας και της καταπολέμησης των διακρίσεων στην αγορά εργασίας καθώς και υπέρ της ένταξης των μειονοτήτων, των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και των νέων στα συνδικάτα.

9. Χρησιμοποίησε τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα (link της Γραμματείας Νέων στο site της ΓΣΕΕ, facebook, συμμετοχή των μελών της σε εκπομπές των τηλεοπτικών καναλιών, του ραδιοφώνου και της διαδικτυακής τηλεόρασης, άρθρα σε έντυπες και διαδικτυακές εφημερίδες σε Ελλάδα και εξωτερικό) για την προβολή των αιτημάτων των νέων εργαζομένων και την ενδυνάμωση της αμφίδρομης επικοινωνίας των νέων με τα συνδικάτα.

10. Συνέχισε τη στενή συνεργασία με την Γραμματεία Εκπαίδευσης, με σκοπό την προώθηση της συμμετοχής, όσο το δυνατόν περισσότερων, νέων εργαζομένων στα προγράμματα συνδικαλιστικής εκπαίδευσης που διεξάγει η ΓΣΕΕ, με σημαντικά αποτελέσματα καθώς και με την Γραμματεία Καταναλωτικού Κινήματος, με σκοπό την προώθηση της συμμετοχής των νέων εργαζομένων στην προσπάθεια της ΓΣΕΕ για τη δημιουργία και τη ανάπτυξη καταναλωτικού κινήματος στη χώρα μας, μέσω της Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδας και του Συλλόγου Κοινωνικής Οικονομίας και Κατανάλωσης.

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα