UNI Europa – Δήλωση Αλληλεγγύης προς την Ελλάδα

                                                                                                                                                    Μάρτιος 2015
Η UNI Europa και οι ελληνικές οργανώσεις μέλη της καλούν για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και την σχεδόν πλήρη κατάρρευση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στην Ελλάδα.
Η UNI Europa χαιρετίζει τα σχέδια της ελληνικής κυβέρνησης να δώσει υψηλή προτεραιότητα στην αποκατάσταση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και ιδιαίτερα των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Οι συλλογικές συμβάσεις που καταργήθηκαν μονομερώς από τους εργοδότες πρέπει να αποκατασταθούν. Οι εργαζόμενοι πρέπει να επανακτήσουν τα συμβατικά δικαιώματά τους που χάθηκαν λόγω της αντεργατικής νομοθεσίας που θεσπίστηκε κατά τα τελευταία 5 χρόνια.
Έχουμε δει την καταστροφή του ζωτικού υποβάθρου ενός μεγάλου τμήματος του ελληνικού λαού κατά τη διάρκεια της κρίσης και των πολιτικών λιτότητας που επιβλήθηκαν στην Ελλάδα. Πρέπει να καταπολεμηθεί το υψηλό επίπεδο φτώχειας και της ανεργίας, ιδίως μεταξύ των νέων και των γυναικών. Αυτό αποτελεί κοινό ευρωπαϊκό καθήκον. Ως προτεραιότητα, χρειαζόμαστε ένα ειδικό πρόγραμμα επενδυτικών ενισχύσεων από την ΕΕ για την Ελλάδα, η οποία θα επαναφέρει τον κόσμο στην εργασία και θα εξασφαλίσει αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και εργασίας για όλους.
Ο ελληνικός λαός πάρει μια δημοκρατική απόφαση ότι πέντε χρόνια λιτότητας, ταλαιπωρίας και πόνου έχουν αποτύχει. Έχουν επιλέξει μια νέα πορεία. Η Ευρώπη δεν θα πρέπει μόνο να σεβαστεί την επιλογή αυτή, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της πρέπει να στηρίξουν την ελληνική κυβέρνηση να βγάλει την χώρα από την ανθρωπιστική και κοινωνική κρίση. Πρέπει να δοθεί χρόνος και χώρος στην Ελλάδα ώστε να αποκτήσει τα οικονομικά μέσα για να διαπραγματευτεί το χρέος της και να αναλάβει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Ένα πρόγραμμα-γέφυρα μέχρι τον Ιούνιο αποτελεί καλό μονοπάτι για την επίτευξη του στόχου αυτού.
Είναι πλέον καιρός οι Έλληνες να μην αντιμετωπίζουν μόνο την Τρόικα. Οι μεταρρυθμίσεις είναι αναγκαίες, αλλά θα πρέπει να φέρουν ευημερία για όλους, όχι μόνο επίλυση του προβλήματος του χρέους στην Ελλάδα και των δημοσιονομικών ισορροπιών σε άλλες χώρες. Για το σκοπό αυτό, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και το ΔΝΤ θα πρέπει να συνοδεύεται από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας για να αναπτύξουν από κοινού με την ελληνική κυβέρνηση ένα ισορροπημένο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων: Οποιαδήποτε μεταρρύθμιση πρέπει να συνοδεύεται από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους – ο κοινωνικός διάλογος αποτελεί κλειδί.
Για την UNI Europa, ο ελληνικός λαός όχι μόνο έκανε μια επιλογή για τη χώρα του. Προχώρησαν μπροστά για όλους εμάς, καταδεικνύοντας ότι η προσέγγιση λιτότητας της ΕΕ και αντισυνδικαλιστική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν καμία νομιμότητα. Ενόσω τα μέτρα της Τρόικα που επιβλήθηκαν σε Ελλάδα βρίσκονται στο απώτατο σημείο, αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό τη γραμμή που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πολλές κυβερνήσεις γενικά: η ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση προάγει την αποκέντρωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Η ατζέντα βελτίωσης της νομοθεσίας της ΕΕ υποβαθμίζει την κοινωνική Ευρώπη. Πρέπει να αντιστρέψουμε τις πολιτικές αυτές, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Η UNI Europa ανησυχεί για την προσέγγιση που ήδη έχει αναλάβει η ΕΕ και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Εστιάζουν στην αποπληρωμή του χρέους και στο ότι η Ελλάδα δεν τιμά τις υποχρεώσεις της σε συνδυασμό με υποτιμητικά λόγια για τον ελληνικό λαό. Η Ευρώπη δεν πρέπει να στηρίζει το αποκλεισμό και την υπονόμευση ενός κράτους μέλους και του λαού του και να στρέφει πληθυσμούς τον έναν εναντίον του άλλου. Η Ευρώπη πρέπει να στηρίζει την αλληλεγγύη. Οι φυλακές των οφειλετών έχουν εξαφανιστεί εδώ και αιώνες. Η ΕΕ δεν μπορεί να τις επαναφέρει για χώρες ολόκληρες.
Η UNI Europa στηρίζει ελληνικές συνδικαλιστικές οργανώσεις μέλη της να ανασυσταθούν, ιδίως με στόχο την αποκατάσταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και την υπεράσπιση του δικαιώματος κάθε εργαζόμενου για αξιοπρεπείς και δίκαιες συνθήκες εργασίας.

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα