Δήλωση προέδρου Γ.Σ.Ε.Ε. για το θέμα παραπομπής της χώρας μας στο Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΣΕΕ
για το θέμα παραπομπής της χώρας μας στο Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

17/7/2007

«Προφανώς, γεννάται ένα μεγάλο πολιτικό και ηθικό ζήτημα από την μεγάλη καθυστέρηση στο να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός και οι κοινωνικοί φορείς, για το ότι η χώρα μας παραπέμφθηκε από 27 Ιουνίου στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Αυτό μπορεί και πρέπει να αντιμετωπιστεί μόνο εάν η ελληνική κυβέρνηση ανοίξει πραγματικά τα χαρτιά της και δεν έχει κρυφή ατζέντα για όλα τα ζητήματα του συστήματος της κοινωνικής ασφάλισης. Γιατί θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτό που συνέβη με την παραπομπή της χώρας μας, δεν αφορά απλά και μόνο στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Προφανώς, αν καταδικαστεί η Ελλάδα, αυτό θα οδηγήσει χιλιάδες εργαζόμενες γυναίκες σε 10 με 15 χρόνια επιπλέον παραμονής στην εργασία, αλλά κυρίως αφορά στον χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης. Γιατί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από λάθη και παραλείψεις της Ελληνικής Κυβέρνησης ταυτίζουν την επαγγελματική ασφάλιση με την κοινωνική ασφάλιση και αυτό βεβαίως ενέχει κινδύνους για τον ίδιο το χαρακτήρα, τη μορφή και το περιεχόμενο της κοινωνικής ασφάλισης. Τέλος, θέλω να προσθέσω ότι σε τέτοια σοβαρά κοινωνικά ζητήματα που άπτονται του εσωτερικού (εθνικού) δικαίου του κράτους μέλους για την κοινωνική ασφάλιση ή όπου άπτονται ζητημάτων ισότητας στην εργασία πρέπει να τα χειρίζεται το Υπουργείο Απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας και έπ’ ουδενί αλλά αναρμόδια Υπουργεία, όπως είχε γίνει μέχρι τώρα!».

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα