Χαστούκι στη χώρα μας από το Συμβούλιο της Ευρώπης για τα μνημονιακά μέτρα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
29/1/2015
ΧΑΣΤΟΥΚΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΑ ΜΕΤΡΑ

Mετεξεταστέα στην αξιολόγηση για την συμμόρφωσή της με τις δεσμευτικές διατάξεις του Ευρωπαϊκού κοινωνικού χάρτη που αφορούν θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα μένει η Ελλάδα από τον έλεγχο που διενήργησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, μετά από προσφυγή της ΓΣΕΕ.
Κατά την αξιολόγηση της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, εξετάστηκαν και τα μέτρα που επιβλήθηκαν σε βάρος των εργαζομένων από το 2010 και εξής με το αρχικό μνημόνιο και τις επικαιροποιήσεις του, τα οποία η Επιτροπή διαπιστώνει ότι έρχονται σε αντίθεση με το πλαίσιο προστασίας του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη. Ανάμεσα σε αυτά είναι και η πρωτοφανής παρέμβαση στον κατώτατο μισθό της ΕΓΣΣΕ και η δραστική γενική μείωσή του κατά 22% και κατά 32% για τους νέους έως 25 ετών (κάτω από τα όρια της φτώχειας μη διασφαλίζοντας αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης), οι μεταβολές στην προσαύξηση των τριετιών, η αποζημίωση απόλυσης κ.ά.
Για την Επιτροπή επίσης παραμένουν ανοικτά προς εξέταση και άλλα κρίσιμα ζητήματα, ανάμεσα στα οποία η προστασία του μισθού και γενικότερα οι μειώσεις στις αποδοχές των εργαζομένων, η μείωση του χρόνου ημερήσιας ανάπαυσης σε 11 ώρες, ο χρόνος εφημεριών, η έκταση και η αμοιβή των υπερωριών, η διαφορά στην αμοιβή γυναικών και ανδρών.
Τα αρμόδια όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης προχώρησαν σ’αυτές τις διαπιστώσεις σε συνέχεια των καταγγελιών της Γ.Σ.Ε.Ε. για κατάφωρη παραβίαση των δικαιωμάτων των εργαζομένων που κατοχυρώνει ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης.
Επισημαίνεται ότι επίκειται η εξέταση της Συλλογικής Προσφυγής που έχει καταθέσει η Γ.Σ.Ε.Ε. στα αρμόδια όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης για την παραβίαση την τελευταία τετραετία μεγάλου αριθμού κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων στην Ελλάδα, που κατοχυρώνει ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης, με γενικότερες συνέπειες αφού το επικίνδυνο πείραμα που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα δεν αφορά μόνο τους έλληνες εργαζόμενους, ανέργους και συνταξιούχους, αλλά έχει προεκτάσεις σε όλον τον ευρωπαϊκό χώρο.
Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης για την Ελλάδα της Ευρωπαϊκή Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων παρατίθεται στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Conclusions/ConclusionsIndex_en.asp
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Conclusions/State/GreeceXX3en.pdf

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα