Συμφωνία συνεργασίας του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ με το Levy Economics Institute της Νέας Υόρκης

Συμφωνία επιστημονικής και ερευνητικής συνεργασίας επήλθε μεταξύ του Παρατηρητηρίου Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ και του διεθνούς κύρους Levy Economics Institute της Νέας Υόρκης.

Η επεξεργασία προτάσεων για την άμεση δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ελλάδα καθώς και η ρεαλιστική αξιολόγηση εναλλακτικών πολιτικών για την αντιμετώπιση της κρίσης στη χώρα μας θα αποτελέσει το αντικείμενο της πρώτης.

Το συμφωνητικό συνεργασίας των δύο ινστιτούτων θα υπογραφεί αύριο Τετάρτη 4 Ιουλίου 2012 και ώρα 12:00 στα γραφεία της ΓΣΕΕ από τον Πρόεδρο της Συνομοσπονδίας και του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλο και τον Διευθυντή του Levy Economics Institute Δημήτρη Παπαδημητρίου .

Αντικείμενο της συνεργασίας αποτελεί η υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων που στοχεύουν στην ανάδειξη προτάσεων πολιτικής προς όφελος του κόσμου της εργασίας. Στόχος είναι η διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στο ευρύτερο κοινό, επιτρέποντας με αυτό τον τρόπο την ουσιαστική παρέμβαση στο δημόσιο διάλογο.

Το Levy Economics Institute είναι ένα ινστιτούτο που από το 1986 παράγει έρευνα στο πεδίο των δημόσιων πολιτικών προσφέροντας επιστημονικά τεκμηριωμένες αναλύσεις, οι οποίες βοηθούν τα συνδικάτα και τους φορείς χάραξης πολιτικής στην αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα