Παρουσίαση μελέτης

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ και το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, σας προσκαλούν στην Ημερίδα με θέμα την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μελέτης:
«Κίνητρα και εμπόδια συμμετοχής των ενηλίκων στη διά βίου εκπαίδευση».

Η Ημερίδα θα διεξαχθεί την Τετάρτη 29 Μαΐου, 11:30 π.μ. στο Αμφιθέατρο της ΓΣΕΒΕΕ (Αριστοτέλους 46 Αθήνα).

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ και το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ συνεργάστηκαν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της μελέτης με σκοπό την αποτύπωση των βασικών παραγόντων που ευνοούν ή αντιθέτως εμποδίζουν τη συμμετοχή των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, των αυτοαπασχολουμένων, των εργοδοτών και των ανέργων στη διά βίου μάθηση.

Με βάση τα ευρήματα της έρευνας διαμορφώθηκαν και θα κατατεθούν συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής για την αντιμετώπιση του προβλήματος της μικρής συμμετοχής των πολιτών στη διά βίου μάθηση στην Ελλάδα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

 

11:30 –12:00            Προσέλευση
12:00 – 12:45 Χαιρετισμοί
  • Γιώργος Καββαθάς, Πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ
  • Ελένη Καραντζόλα, Γενική Γραμματέας Διά Βίου Μάθησης (Υ.ΠAI.Θ.Π.Α)
  • ’Αννα Δαλλαπόρτα, Γενική Γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών & Αλλων Πόρων (Υ.Ε.Κ.Α.Π.)
  • Ευάγγελος Ζαχαράκης, Ειδικός Γραμματέας Ευρωπαϊκών Πόρων (Υ.ΠAI.Θ.Π.Α)
12:45–13:30                   Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας
  • Θανάσης Καραλής, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου
13:30 – 14:00 Διάλειμμα
14:00 – 16:00 Συζήτηση επί των ευρημάτων και πορισμάτων της έρευνας
  • Δημήτρης Βεργίδης, Καθηγητής Πανεπιστήμιου Πατρών
  • Παρασκευάς Λιντζέρης, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
  • Χρήστος Γούλας, ΙΝΕ ΓΣΕΕ
  • Παρεμβάσεις συμμετεχόντων

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα