Επιστολή του Μέλους του Δ.Σ. της ΕΤΕ και Προέδρου της ΓΣΕΕ στον Πρόεδρο της Εθνικής Τράπεζας

Σας κοινοποιούμε επιστολή του Μέλους του Δ.Σ. της ΕΤΕ και Προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου, προς τον Πρόεδρο της Εθνικής Τράπεζας κ. Τάκη Αράπογλου σχετικά με την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

 

Προς
Τον κ. Τ.Αράπογλου Αθήνα 17/6/09
Πρόεδρο ΕΤΕ
Αθήνα

Κύριε Πρόεδρε,
Ενόψει της προγραμματισμένης συνεδρίασης του ΔΣ της ΕΤΕ με θέμα την αύξηση του Μ.Κ.της, σας στέλνω την επιστολή αυτή καθόσον αδυνατώ να παραστώ, λόγω απουσίας μου στο εξωτερικό για την ετήσια σύνοδο του ILO.
Eπειδή βρισκόμεθα εν μέσω της δίνης της διεθνούς κρίσης, η οποία ξεκίνησε ως χρηματοπιστωτική αλλά έχει επεκταθεί σ’ όλη την οικονομία, έχοντας πλέον επιδράσει και σε Τράπεζες – όπως της χώρας μας- οι οποίες δεν είχαν εκτεθεί σε «τοξικά προϊόντα», με την επιστολή μου θέλω να κάνω διαυγή τη θέση μου ως προς το θέμα της αύξηση του Μ.Κ., των όρων και των αναγκαίων προϋποθέσεων.
Αύξηση Μ.Κ. –για όλες τις Τράπεζες- θα έπρεπε να έχει υποχρεωτικά προηγηθεί του «πακέτου» ενίσχυσης των Τραπεζών σε ύψος που θα απαιτούσαν οι αυξημένες απαιτήσεις για εποπτικά κεφάλαια (όπως ορίζει η Τ.Ε.) και το αδιάθετο τμήμα της αύξησης (κάθε Τράπεζας) να κάλυπτε το Ελληνικό Δημόσιο, λαμβάνοντας κοινές μετά ψήφου μετοχές δηλ. να μετείχε ενεργά στη μετοχική σύνθεση των Τραπεζών.
Βεβαίως αυτό δεν έγινε γιατί η Ελληνική Κυβέρνηση πρόκρινε τη λύση του «πακέτου» των 28 δις εποπτικών και άλλης μορφής κεφαλαίων, λύση η οποία εντόνως και ορθώς κατά τη γνώμη μου κατεκρίθει από πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς.
Σήμερα που οι εξελίξεις δείχνουν ότι απαιτείται εκ νέου ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης των Τραπεζών για να αντιμετωπισθούν οι υπερ-αυξημένες «προβλέψεις» και ίσως για να αξιοποιηθούν ευκαιρίες ανάπτυξης στο μέλλον, ουδείς μπορεί να αρνηθεί ότι η αύξηση Μ.Κ. για την Ε.Τ.Ε.- η οποία πρώτη ξεκινά – είναι χρήσιμη και ορθή.
Με την πέραν του απλού μέλους του ΔΣ ιδιότητάς μου – δηλαδή αυτής του εκπροσώπου των εργαζομένων και του Προέδρου της ΓΣΕΕ – επιτρέψτε μου να επισημάνω ότι η θετική στάση μου στο θέμα της αύξησης δηλαδή της περαιτέρω ενίσχυσης της κεφαλαιακής βάσης της ΕΤΕ, συναρτάται από ζητήματα που προσδιορίζουν συγκεκριμένα ότι η χρησιμότητα και ορθότητα, αφορά ευρύτερα συμφέροντα όπως π.χ. τα συμφέροντα των ασφαλιστικών Ταμείων της χώρας και το συμφέρον του ελληνικού δημοσίου.
Με την ανακοίνωση της αύξησης, πρέπει τόσον εσείς κ. Πρόεδρε όσο και η κυβέρνηση να δεσμευτείτε ότι θα ληφθούν όλες οι Πρόνοιες (χρηματοδοτικές και Νομοθετικές) προκειμένου τ’ ασφαλιστικά ταμεία ν’ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματά τους, ώστε να μην υποχωρήσουν ούτε κατ’ ελάχιστον από τη συμμετοχή τους στη μετοχική σύνθεση της ΕΤΕ και βεβαίως να εξασφαλισθεί το Δημόσιο συμφέρον και ο δημόσιος έλεγχός της.
Γνωρίζω ότι η πρώτη απάντησή σας θα είναι ότι είναι δικαίωμα των ταμείων και δεν εξαρτάται από εσάς. Όμως πρέπει να συμφωνήσετε ότι ως Πρόεδρος της μεγαλύτερης Τράπεζας, η οποία εγγυάται ουσιαστικά τη σταθερότητα του Τραπεζικού συστήματος της χώρας, οφείλετε ν’αναλάβετε πρωτοβουλίες διαβούλευσης με την κυβέρνηση οι οποίες θα διασφαλίσουν τα προαναφερθέντα.
Σας υπενθυμίζω ότι ανάλογη πρόταση είχα υποβάλει και ενόψει της αύξησης του Μ.Κ για την εξαγορά της Finance Bank, αλλά παρά τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης, τα ταμεία όχι μόνο δε διευκολύνθηκαν αλλά εμποδίστηκαν, καθώς το αρμόδιο Υπουργείο δεν ενέκρινε προτάσεις συμμετοχής τους στην αύξηση με διάφορες δικαιολογίες, συχνότερη εκ των οποίων ήταν η υπέρβαση του 23% σε τοποθετήσεις των αποθεματικών σε κινητές αξίες. Αυτό είχε τότε ως αρνητικό αποτέλεσμα την υποχώρηση των ασφαλιστικών Ταμείων στη μετοχική σύνθεση της Τράπεζας.
Σε συνεννόηση με τα Υπουργείο Οικονομικών και Εργασίας πρέπει αφενός να διασφαλιστούν οικονομικά τα Ταμεία (π.χ. το κράτος να αποδώσει μέρος των οφειλών του προκειμένου τα Ταμεία ν’ασκήσουν δικαιώματα) και αφετέρου να αρθούν νομοθετικά εμπόδια στη διαδικασία αυτή (π.χ. τροπολογία ότι στο 23% δεν περιλαμβάνονται αξίες από συμμετοχή σε αύξηση Μ.Κ.).
Στη συνεννόηση αυτή μπορεί και πρέπει να τεθεί θέμα να καλύψει το δημόσιο τυχόν ακάλυπτο τμήμα της αύξησης ενδεχομένως από το «πακέτο» των εποπτικών κεφαλαίων, όπου βεβαίως απαιτούνται ρυθμίσεις, προκειμένου να λάβει κοινές μετά ψήφου μετοχές, δηλαδή να συμμετάσχει ενεργά στη μετοχική σύνθεση της ΕΤΕ.
Τέλος, κ.Πρόεδρε, χρειάζεται να επιδειχθεί μέριμνα για ενισχυμένη συμμετοχή των εργαζομένων της ΕΤΕ και των Ταμείων τους στην αύξηση όπως και για τα ζητήματα που αφορούν τόσο στην ενδεχόμενη «έξοδο» από το «πακέτο», κατά το σκέλος των εποπτικών κεφαλαίων όσο και ως προς το ζήτημα της ύπαρξης εκπροσώπου του Δημοσίου στο ΔΣ της Τράπεζας.
Η αύξηση του ΜΚ –με τις προϋποθέσεις που ανάφερα- ΔΕΝ πρέπει να λειτουργήσει ως «έξοδος» από τις ενισχύσεις, προκειμένου να μην υπάρχει έστω και ο στοιχειώδης –γιατί περί αυτού πρόκειται- έλεγχος του δημοσίου σε ζητήματα πολιτικής της Τράπεζας (π.χ. ροή χρηματοδοτήσεων, μερισματική πολιτική, Bonus ανωτάτων στελεχών).
Κύριε Πρόεδρε,
Αδυνατώντας να παραβρεθώ στη συνεδρίαση και προκειμένου η θέση μου να εκφραστεί καθαρά με την παρούσα επιστολή δεν θα εξουσιοδοτήσω άλλο μέλος του ΔΣ να με εκπροσωπήσει και σας παρακαλώ με όποιο τρόπο κρίνετε πρόσφορο να λάβουν γνώση της επιστολής μου τα μέλη του ΔΣ της Τράπεζας.

Με εκτίμηση,

Γιάννης Παναγόπουλος

Υ.Γ. Την επιστολή μου αυτή μετά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. θα κοινοποιήσω στον Τύπο και στους ενδιαφερόμενους Φορείς.

 

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα