ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πάτρας θεωρεί δόλια και καταδικαστέα τη
συμπεριφορά της ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΕΕ, αφού αιφνιδίασε τους εργαζόμενους
χωρίς διαβούλευση και ενημέρωση, ως όφειλε εκ του Νόμου, για την αίτηση
πτώχευσης της εταιρείας, η οποία έγινε δεκτή από το Πρωτοδικείο Αθηνών.
Καλούμε τα Ελεγκτικά Σώματα (ΣΕΠΕ, ΣΔΟΕ) να ελέγξουν τη
χρηματοοικονομική συμπεριφορά της εταιρείας και των νομίμων εκπροσώπων
της τα τελευταία χρόνια, γιατί αμφισβητούμε τη διαδικασία και την ουσία
της πτώχευσης.
Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πάτρας ήταν και θα είναι στο πλευρό των 9
εργαζομένων του Παραρτήματος της ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ στην Πάτρα για τη
διασφάλιση των δικαιωμάτων τους.

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα