ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: διακρίσεις και ανισότητες

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:
διακρίσεις και ανισότητες

Το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Γ.Σ.Ε.Ε. (ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ) και το «Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας» της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) ανακοινώνουν την ερευνητική τους συνεργασία για την από κοινού ανάδειξη των διακρίσεων/ανισοτήτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στην ειδική αγωγή, στην εκπαίδευση και στην εργασία καθώς και των στρατηγικών που απαιτείται να υιοθετηθούν για την αντιμετώπισή τους στη βάση τόσο των επιταγών του συντάγματος της χώρας όσο και των απαιτήσεων της εθνικής νομοθεσίας, στην οποία πλέον έχει ενσωματωθεί η δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας, όπως αυτή κατοχυρώθηκε με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (βλ. ν.4074/2012 και ν.4488/2017 – Μέρος Δ΄).
Πιο συγκεκριμένα, η Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση που το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ δημοσιεύει, η οποία φέτος θα εκπονηθεί σε συνεργασία με το «Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας» της Ε.Σ.Α.μεΑ., θα είναι αφιερωμένη στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Στην Ετήσια Έκθεση 2017 & 2018 των ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ & Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας/Ε.Σ.Α.μεΑ. θα παρουσιάζονται τα βασικά μεγέθη της ειδικής αγωγής & εκπαίδευσης/συνεκπαίδευσης καθώς και τα βασικά πληθυσμιακά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού των ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα και την ΕΕ-28.
Ειδικότερα οι δύο φορείς θα προχωρήσουν το ερχόμενο διάστημα στην από κοινού διοργάνωση των παρακάτω εκδηλώσεων:
-Δημοσιοποίηση της προαναφερθείσας Ετήσιας Έκθεσης, στην οποία θα περιλαμβάνεται και σύνδεση με τα ζητήματα εργασίας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαΐου 2018 και ώρα έναρξης 10:00 π.μ. στο Αμφιθέατρο του Μουσείου Ακρόπολης.
-Διήμερη επιστημονική συνάντηση το Φθινόπωρο του 2018, κατά την οποία θα παρουσιαστούν τα μεγέθη του μαθητικού πληθυσμού, των εισροών & των εκροών της ειδικής αγωγής & εκπαίδευσης στην Ελλάδα την περίοδο 2007 – 2016 και θα πραγματοποιηθεί ευρεία συζήτηση με την ενεργό συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων, με στόχο την ποιοτική διερεύνηση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ                                         Ο Πρόεδρος της Ε.Σ.Α.μεΑ.
Μιχάλης Κουρουτός                                                                                    Ιωάννης Βαρδακαστάνης

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα