Συγκρότηση οργάνων ΓΣΕΕ

Συνεδρίασε στις 10 και 11/4/2013, η Διοίκηση της ΓΣΕΕ που προέκυψε από τις εκλογές του 35ου Συνεδρίου και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1.  ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

 

Πρόεδρος
 
Παναγόπουλος Ιωάννης
Α/της Πρόεδρος
 
Κολεβέντης Φώτιος
Γ. Γραμματέας
 
Κιουτσούκης Νικόλαος
Α/της Γ. Γραμματέας
 
Δανούσης Αθανάσιος
Γ. Οργανωτικού
 
Μουτάφης Ευάγγελος
Α/της Γ. Οργανωτικού
 
Πάλλης Ευάγγελος
Γ. Οικονομικού
 
Θωμάς Φίλιππος
Α/της Γ. Οικονομικού
 
Θεοχάρης Ευθύμιος

 

2. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Παναγόπουλος Ιωάννης
Ανέστης Ευστάθιος
Δανούσης Αθανάσιος
Θωμάς Φίλιππος
Μουτάφης Ευάγγελος
Κιουτσούκης Νικόλαος
Θεοχάρης Ευθύμιος
Κολεβέντης Φώτιος
Πάλλης Ευάγγελος

Πέρρος Γεώργιος 

 

Ζαριανόπουλος Σωτήριος
Μπαλού Αλεξάνδρα
Πεπές Ζώης
Βασιλόπουλος Αθανάσιος
Φωτόπουλος Νικόλαος

Μετά τη συγκρότηση σε σώμα η Ολομέλεια της Διοίκησης αποφάσισε την πραγματοποίηση 24ωρης Γενικής Απεργίας την Τετάρτη 1η Μαίου και συγκεντρώσεις στην Αθήνα και σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας, ενώ εξουσιοδότησε την Εκτελεστική Επιτροπή να λάβει όλες τις αναγκαίες αποφάσεις για την έναρξη διαπραγμάτευσης με τους εργοδοτικούς φορείς για την υπογραφή νέας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. 

Στόχος για την ΕΓΣΣΕ είναι το περιεχόμενό της να κινείται στο πλαίσιο της κοινής επιστολής ΓΣΕΕ – ΣΕΒ – ΓΣΕΒΕΕ – ΕΣΕΕ που απεστάλη τον Φεβρουάριο 2012 στον τότε Πρωθυπουργό και αφορούσε μεταξύ άλλων στη συμφωνία για κατώτατο μισθό ύψους 751 ευρώ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα