Πρόσκληση προς εργοδοτικούς φορείς για έναρξη διαπραγματεύσεων για ΕΓΣΣΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
17/1/23
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΣΣΕ

 

Πρόσκληση στους εργοδοτικούς φορείς (ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ, ΣΒΕ) απέστειλε σήμερα η ΓΣΕΕ, για την άμεση έναρξη των συλλογικών διαπραγματεύσεων για την υπογραφή της νέας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.
Η ΓΣΕΕ, εκτός από αιτήματα θεσμικού χαρακτήρα τα οποία τεκμηριωμένα θα θέσει στη διαπραγμάτευση, επικεντρώνει τις διεκδικήσεις της στα εξής:
1. Σύναψη συμφωνίας για νέο συμβατικό κατώτατο μισθό, με στόχο την προστασία της αξιοπρεπούς διαβίωσης και κριτήριο το 60% του διάμεσου μισθού με συνεκτίμηση του πληθωρισμού στην πραγματική αγοραστική δύναμη των μισθωτών.
2. Ενσωμάτωση στην ΕΓΣΣΕ των τελικών διατάξεων για τη νομική μορφή, την οργάνωση και λειτουργία του «Ειδικού Λογαριασμού Επαγγελματικής Κατάρτισης» (ΕΛΕΚ), σύμφωνα με το αρθρ. 15 § 5 του ν. 4921/2022 και το αρθρ.2 της προηγούμενης ΕΓΣΣΕ (ΠΚ 15/30.6.2022).
Για τη Συνομοσπονδία διαχρονικά, γεγονός που τονίζεται και στην παρούσα πρόσκληση προς τους εργοδοτικούς φορείς, δε μπορεί να υπάρξει πραγματική οικονομική ανάπτυξη χωρίς ουσιαστική ανάκαμψη της αγοράς εργασίας.
Οι συνθήκες επιβάλλουν ανάμεσα σε άλλα, τη ριζική επέκταση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, όπως προβλέπει και σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο 80% των εργαζομένων.
Στη χώρα μας οι συλλογικές συμβάσεις καλύπτουν μόλις το 26% των εργαζομένων, όταν σε άλλες χώρες της Κεντρικής και της Βόρειας Ευρώπης τα ποσοστά κάλυψης ξεπερνούν το 70%.
Η πρόσκληση προς τους εργοδοτικούς φορείς

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Για την έναρξη διαπραγματεύσεων με σκοπό την κατάρτιση και υπογραφή νέας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ), σύμφωνα με το ν. 1876/1990, όπως ισχύει.

Από

Τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πατησίων 69.

Προς

 1. Το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), οδός Ξενοφώντος 5, Αθήνα.
 2. Τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), οδός Αριστοτέλους 46, Αθήνα.
 3. Την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), οδός Μητροπόλεως 42, Αθήνα.
 4. Το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), οδός Αμαλίας 34, Αθήνα
 5. Το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), Πλ. Μοριχόβου 1, Θεσσαλονίκη.

 

Κοινοποίηση:

 1. Υπουργό Οικονομικών
 2. Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων
 3. Διοικητή Επιθεώρησης Εργασίας
 4. Διοικητή Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης

 

Η ΓΣΕΕ αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία του άρθρου 4 του Ν.1876/90 και να σας καλέσει σε διαπραγματεύσεις, με σκοπό την κατάρτιση και υπογραφή νέας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, οι όροι της οποίας θα αποτελούν συνέχεια των ρυθμίσεων των προηγούμενων ΕΓΣΣΕ.

Αιτήματα – τεκμηρίωση

Με την επιφύλαξη να θέσουμε τεκμηριωμένα κατά τη συλλογική διαπραγμάτευση περαιτέρω αιτήματα θεσμικού χαρακτήρα και διεκδικήσεις των εργαζομένων, επικεντρώνουμε στην παρούσα Πρόσκληση τα εξής:

 1. Σύναψη συμφωνίας για νέο συμβατικό κατώτατο μισθό, με στόχο την προστασία της αξιοπρεπούς διαβίωσης και κριτήριο το 60% του διάμεσου μισθού με συνεκτίμηση του πληθωρισμού στην πραγματική αγοραστική δύναμη των μισθωτών.
 2. Ενσωμάτωση στην ΕΓΣΣΕ των τελικών διατάξεων για τη νομική μορφή, την οργάνωση και λειτουργία του «Ειδικού Λογαριασμού Επαγγελματικής Κατάρτισης» (ΕΛΕΚ), σύμφωνα με το αρθρ. 15 § 5 του ν. 4921/2022 και το αρθρ.2 της προηγούμενης ΕΓΣΣΕ (ΠΚ 15/30.6.2022).

 1. i) Η Ελλάδα χρειάζεται σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά ένα παραγωγικό και κοινωνικό σχέδιο ανοικοδόμησης της οικονομίας με επίκεντρο την προστασία της εργασίας, για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που δημιουργούν οι σύνθετες γεωπολιτικές και διεθνείς οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις και η κλιματική αλλαγή.

Ο συνδυασμός των επιπτώσεων της πανδημίας, της ακρίβειας και των γεωπολιτικών εξελίξεων, που προκάλεσε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία προκαλεί για την ελληνική οικονομία και την αγορά εργασίας μια εύθραυστη κατάσταση με αβέβαιες προοπτικές. Ο ρυθμός μεγέθυνσης της οικονομίας αναθεωρείται πλέον προς τα κάτω και θα είναι οριακός για το 2023. Κυρίαρχη είναι η ελπίδα η οικονομία να μη βρεθεί σε κατάσταση στασιμοπληθωρισμού. Η ανεργία παρά την πτωτική της πορεία παραμένει σε υψηλό επίπεδο. Το ποσοστό της απασχόλησης είναι από τα χαμηλότερα στην Ε.Ε. Οι διαταραχές στις αλυσσίδες εφοδιασμού, τα υψηλά κόστη συναλλαγών και οι νέες μορφές εργασίας,  που αναπτύχθηκαν στη διάρκεια της πανδημίας, έχουν προκαλέσει μετασχηματισμούς στην ποιότητα και την ασφάλεια της εργασίας δημιουργώντας ένα επισφαλές εργασιακό περιβάλλον για πολλές ομάδες εργαζομένων. Την ίδια στιγμή οι υψηλές τιμές της ενέργειας και των τροφίμων μειώνουν το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, ειδικά εκείνων που βρίσκονται από τη μέση και κάτω της κοινωνικής πυραμίδας και έχουν υψηλή ροπή δαπάνης για τρόφιμα, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο να βρεθούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και σοβαρής υλικής αποστέρησης.

Η πρόσφατη αύξηση του νόμιμου κατώτατου μισθού και τα διάφορα περιστασιακά κρατικά καταναλωτικά επιδόματα αντισταθμίζουν μόνο εν μέρει τις επιπτώσεις της ακρίβειας. Και όπως συμβαίνει πάντα σε χώρες με αδύναμο σύστημα κοινωνικής προστασίας, όπως και στην Ελλάδα, οι επιπτώσεις της ακρίβειας επιβαρύνουν περισσότερο τους εργαζόμενους και τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα όμως, που δεν πρέπει να υποτιμάται, είναι ότι ο συνδυασμός κοινωνικής ανασφάλειας, αβεβαιότητας και δυσαρέσκειας τροφοδοτεί τον πολύμορφο λαϊκισμό και υπονομεύει την εμπιστοσύνη και την αναγκαία κοινωνική αλληλεγγύη, τις οποίες προϋποθέτει η ενίσχυση της δημοκρατίας.

 1. ii) Η Γενική Συνομοσπονδία διαχρονικά υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική οικονομική ανάπτυξη χωρίς ουσιαστική ανάκαμψη της αγοράς εργασίας. Η θέση μας αυτή αποκτά μεγαλύτερη σημασία στις σημερινές συνθήκες. Οι συνθήκες αυτές επιβάλλουν, ανάμεσα σε άλλα, ριζική επέκταση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Το ποσοστό κάλυψης των εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις στην Ελλάδα είναι αξιοσημείωτα χαμηλό, περίπου στο 26%, ενώ στις χώρες της Κεντρικής και της Βόρειας Ευρώπης τα ποσοστά κάλυψης ξεπερνούν το 70%. Βάσει σχετικής οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη τα επόμενα έτη, να αυξήσει το ποσοστό κάλυψης στο 80%.

Οι στόχοι μιας χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής μεγέθυνσης, της καθολικής προστασίας των ευάλωτων ομάδων εργαζομένων και της ενίσχυσης του κοινωνικού διαλόγου και των συλλογικών διαπραγματεύσεων πρέπει να γίνουν οι κύριοι πυλώνες της οικονομικής και της κοινωνικής πολιτικής για την αντιμετώπιση του ελλείμματος αξιοπρεπούς εργασίας στη χώρα μας και των οικονομικών και μισθολογικών ανισοτήτων.

Η ενίσχυση των θεσμών προστασίας της εργασίας είναι το πιο αποτελεσματικό δημοκρατικό μέσο υποστήριξης της ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας και της άμβλυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων. Οι αρχές αυτές διατυπώθηκαν και υποστηρίχθηκαν καθολικά στο Παγκόσμιο Φόρουμ της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας τον Φεβρουάριο του 2022 για μια ανθρωποκεντρική ανάπτυξη και περιλαμβάνονται και στην εκατονταετή διακήρυξή της για το μέλλον της αξιοπρεπούς εργασίας. Ειδικά σε συνθήκες μεγάλης αβεβαιότητας, ο κοινωνικός διάλογος είναι ο κύριος θεσμός προστασίας της κοινωνικής συνοχής και της δημοκρατίας. Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις ενισχύουν τα δημοκρατικά θεμέλια των αγορών εργασίας και την εμπιστοσύνη στις δημοκρατικές αξίες των κοινωνιών μας. Κοινωνικός διάλογος και συλλογικές διαπραγματεύσεις συνδιαμορφώνουν μια προοπτική ανάπτυξης που μπορεί να είναι ανθρωποκεντρική, συμπεριληπτική, ανθεκτική και βιώσιμη.

Όλα τα ευρήματα των δεικτών κοινωνικής βιωσιμότητας δείχνουν την ανάγκη για ισχυρή δέσμευση των οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής για αποτελεσματικά μέτρα στήριξης της αγοράς εργασίας, του εισοδήματος των εργαζομένων και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Οι παρεμβάσεις αυτές είναι αναγκαίες αφενός για την ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης αφετέρου για την επίτευξη στόχων της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ  για μια βιώσιμη και ανθρωποκεντρική ανάπτυξη. Η Ελλάδα πρέπει να επιταχύνει τη δημιουργία συνθηκών πλήρους, παραγωγικής και αξιοπρεπούς απασχόλησης. Υπάρχει σαφής ανάγκη ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής με την προστασία θεμελιωδών αρχών και δικαιωμάτων στην εργασία, με αξιοπρεπείς μισθούς, με εξασφάλιση ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας και με την προώθηση πολιτικών διά βίου μάθησης και εκπαίδευσης, ώστε να διασφαλιστεί η ισότητα των φύλων και των διαφορετικών ηλικιακών ομάδων στη διανομή της ευημερίας.

iii) Η απώλεια αγοραστικής δύναμης του κατώτατου μισθού εξαιτίας της ακρίβειας στην Ελλάδα ξεπερνούσε το 19% τον Σεπτέμβριο του 2022. Επίσης, το ύψος του κατώτατου μισθού στην Ελλάδα είναι χαμηλότερο εκείνου, που θα μπορούσε να διασφαλίσει για τους εργαζόμενους ένα εισόδημα αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Τα δεδομένα για την κατάσταση της αγοράς εργασίας μας δείχνουν ότι η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού και η ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και της προστασίας της εργασίας είναι επιβεβλημένη. Δεδομένης της διάρκειας του κύματος της ακρίβειας, υπάρχει άμεση ανάγκη για επαρκή αύξηση του κατώτατου μισθού, που θα βοηθούσε σημαντικά στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των νοικοκυριών με χαμηλό εισόδημα στην τρέχουσα κρίση κόστους ζωής και στην ενίσχυση της κατανάλωσης. Επίσης, υπάρχει άμεση ανάγκη επαναρρύθμισης των εργασιακών σχέσεων και σημαντικής αύξησης του ποσοστού κάλυψης της προστασίας των εργαζομένων με κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας για την επίτευξη μισθολογικών προσαρμογών, οι οποίες θα αντισταθμίζουν την επίδραση του πληθωρισμού σε όλη την κλίμακα των μισθών με στόχο την επίτευξη δίκαιων αμοιβών. Μια τέτοια εξέλιξη θα έχει θετικές επιδράσεις τόσο για την δικαιότερη διανομή του εισοδήματος, όσο και για την δημιουργία συνθηκών μιας χρηματοπιστωτικά σταθερής και αναπτυξιακά βιώσιμης οικονομίας.

Για τους λόγους αυτούς

η ΓΣΕΕ καλεί τις εργοδοτικές οργανώσεις, με τις οποίες θεσμικά καταρτίζουμε την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, να ξεκινήσουμε χωρίς καθυστερήσεις, τη συλλογική διαπραγμάτευση για τον καθορισμό νέου συμβατικού κατώτατου μισθού και ημερομισθίου, δεσμευτικού για όλα τα μέλη των Οργανώσεών μας, αναλαμβάνοντας τις ευθύνες που μας αναλογούν στο πλαίσιο του νόμου και των αναγκών της Κοινωνίας και της Οικονομίας.

Ο κατώτατος μισθός πρέπει να είναι επαρκής για αξιοπρεπή διαβίωση, η οποία προσεγγίζεται με το κριτήριο του 60% του διάμεσου μισθού και με συνεκτίμηση του πληθωρισμού στην πραγματική αγοραστική δύναμη.

Το αίτημά μας για καθορισμό νέου και ικανοποιητικού κατώτατου συμβατικού μισθού θεωρούμε ότι θα συμβάλει ουσιωδώς και στην αποδυνάμωση και κατάργηση του λεγόμενου νόμιμου κατώτατου μισθού, που αποτέλεσε καίριο πλήγμα στη συλλογική αυτονομία, μέσω της αποκλειστικής κρατικής ρύθμισής του.

Για τη ΓΣΕΕ, αλλά και για την πλειονότητα των κορυφαίων εργοδοτικών Οργανώσεων, εξακολουθεί να ισχύει η συμφωνία μας για την ανάγκη να αποκατασταθεί πλήρως η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, ως προς το περιεχόμενο και την καθολικότητα στην δέσμευσή της, με την επαναφορά όχι μόνο του θεσμικού αλλά και του οικονομικού περιεχομένου της στον καθορισμό των γενικών υποχρεωτικών κατώτατων μισθών στη χώρα.

Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε ότι κατά την επικείμενη συλλογική διαπραγμάτευση για τη νέα ΕΓΣΣΕ θα εξαντληθεί κάθε δυνατότητα επίτευξης συμφωνίας, για τον καθορισμό και μισθολογικών όρων, την οποία θα αξιοποιήσουμε ως μέσο πίεσης προς την Πολιτεία για την άρση των συνεπειών των νόμων 4093/2012, του 4172/2013 και του 4564/2018, οι οποίοι, παρά τις διακηρύξεις για σεβασμό του κοινωνικού διαλόγου και της συλλογικής αυτονομίας, συνεχίζουν αδιατάρακτα να εφαρμόζονται από τις έκτοτε Κυβερνήσεις, διατηρώντας τη μονομερή παρέμβαση του Κράτους σε πεδία που ανήκουν στη ρυθμιστική ή/και διαχειριστική αυτονομία των εθνικών κοινωνικών εταίρων.

Τα παραπάνω ζητήματα θα τεθούν πιο αναλυτικά και τεκμηριωμένα από τη ΓΣΕΕ κατά τις συλλογικές διαπραγματεύσεις για τη νέα ΕΓΣΣΕ.

Σας καλούμε, μέσα στις προθεσμίες που θέτει ο Ν. 1876/90, να ορίσετε τους εκπροσώπους σας για την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Η πρώτη συνάντηση προτείνουμε να πραγματοποιηθεί στα Γραφεία της ΓΣΕΕ, οδός Πατησίων 69, Αθήνα και οι επόμενες, εφόσον βεβαίως χρειασθούν, μπορούν να πραγματοποιηθούν εκ περιτροπής στα Γραφεία των Οργανώσεών σας διαδοχικώς, όπως έγινε και στα προηγούμενα χρόνια.

Σας γνωρίζουμε ότι από την πλευρά μας εκπρόσωποι της ΓΣΕΕ θα είναι οι  ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, Πρόεδρος, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗΣ, Γενικός Γραμματέας, ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ, αναπλ. Πρόεδρος, ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΟΥΤΑΦΗΣ, Γραμματέας Οργανωτικού, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Γραμματέας Οικονομικού, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΝΟΥΣΗΣ, Αναπλ. Γεν. Γραμματέας, ΘΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, Αναπλ. Γραμ. Οργανωτικού, ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Αναπλ. Γραμ. Οικονομικού, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΟΣ, Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής, συνεπικουρούμενοι και από νομικούς συμβούλους ή ειδικούς επιστήμονες- συνεργάτες, εφόσον αυτό θεωρηθεί απαραίτητο.

 Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα σε όσους αυτή απευθύνεται, αντιγράφοντάς την ολόκληρη στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει.

Αθήνα, 16/1/2023

Με εντολή της Διοίκησης της ΓΣΕΕ

            Ο Πρόεδρος                                          Ο Γενικός Γραμματέας

                                              Γιάννης Παναγόπουλος                                    Νικόλαος Κιουτσούκης

 

 

 

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα