ΠΙΟ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΑΠΟ ΠΟΤΕ Η ΕΓΚΑΙΡΗ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
7/7/17

ΠΙΟ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΑΠΟ ΠΟΤΕ Η ΕΓΚΑΙΡΗ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Η ΓΣΕΕ με την ευκαιρία της πολυσυζητημένης αλλά όχι καινοφανούς απόφασης του Αρείου Πάγου, που κρίνει ότι «δεν είναι βλαπτική μεταβολή της εργασιακής σχέσης η μακροχρόνια μη καταβολή μισθού στον εργαζόμενο, εκτός αν γίνεται με δόλιο τρόπο από τον εργοδότη, για να εξαναγκάσει τον εργαζόμενο σε οικειοθελή αποχώρηση» θεωρεί ότι προκαλεί προβλήματα στην κοινωνική πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε, την περίοδο της κρίσης, πολύ περισσότερο που το βάρος απόδειξης για τον δόλο ενδεχομένως του εργοδότη, το έχει ο εργαζόμενος.
Είναι γεγονός ότι πολλοί εργοδότες, εκμεταλλευόμενοι την οικονομική κρίση, καθυστερούν αδικαιολόγητα ή δεν καταβάλλουν καθόλου αποδοχές στους εργαζόμενους, που ωστόσο συνεχίζουν να εργάζονται.
Στις περιπτώσεις αυτές ο εργαζόμενος συνήθως μετά από μακροχρόνια εργασιακή σχέση, βρίσκεται όμηρος, αφού η τακτική του εργοδότη συχνά αποβλέπει στην αποχώρησή του χωρίς αποζημίωση και πρόσληψη νέου εργαζόμενου με κατώτατο μισθό μέσω ΟΑΕΔ.
Επίσης, τα Δικαστήρια συχνά χαρακτηρίζουν άκυρη την επίσχεση εργασίας του εργαζόμενου σε περίπτωση οφειλής μισθών, ακυρώνοντας στην πράξη τη διάταξη του 336ΑΚ, με αποτέλεσμα ο εργαζόμενος να είναι υποχρεωμένος να παρέχει εργασία χωρίς αμοιβή.
Καλούμε τους εργαζόμενους να συσπειρωθούν στα σωματεία τους, να μην ανέχονται μακρόχρονα την καθυστέρηση πληρωμής των αποδοχών τους, να καταγγέλλουν την οφειλή στο ΣΕΠΕ, αφού η οφειλή μισθού εξακολουθεί να παραμένει ποινικό αδίκημα, να ασκούν επίσχεση εργασίας και γενικά να διεκδικούν την προστασία των εργασιακών τους δικαιωμάτων.
Παράλληλα, ζητούμε από την Κυβέρνηση:
Να διασφαλίσει την προσωρινή προστασία του εργαζόμενου για την προστασία των εργατικών του δικαιωμάτων
Να καθιερώσει αυστηρότερα κριτήρια για υπαγωγή μιας επιχείρησης σε καθεστώς εξυγίανσης, με πρόνοια για τις εργατικές απαιτήσεις.
Να εφαρμόζει τη διαδικασία του αυτόφωρου σε κάθε περίπτωση καθυστέρησης μισθού, αποζημίωσης και λοιπών παροχών από τη σχέση εργασίας
Να καταργήσει την διάταξη του άρθρου 674 παρ 3 ΚΠολΔ και να τροποποιήσει τη διάταξη του άρθρου 975 ΚΠολΔ, ώστε οι απαιτήσεις από εξαρτημένη εργασία να έχουν προνόμιο ικανοποίησης σε περίπτωση πλειστηριασμού περιουσίας, σύμφωνα με το προϊσχύσαν δίκαιο.

                                                                                                           ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα