Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης για την Εκπαίδευση 2017-18 του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ με θέμα: «ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Διακρίσεις και Ανισότητες στην Εκπαίδευση και στην Εργασία»  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

10/5/18

 

Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης για την Εκπαίδευση 2017-18

του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ με θέμα:

«ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:

Διακρίσεις και Ανισότητες στην Εκπαίδευση και στην Εργασία»

 

 

Την Τρίτη 15 Μαΐου 2018 και ώρα έναρξης 10:00 π.μ. παρουσιάζεται στο αμφιθέατρο του Μουσείου Ακρόπολης  (Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, Αθήνα), η Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2017-18 του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ) όπου ειδικά φέτος εκπονήθηκε σε συνεργασία με το «Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας» της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) και έχει ως θέμα:

«Βασικά μεγέθη Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης:                                       Διακρίσεις και Ανισότητες στην Εκπαίδευση και στην Εργασία»

 

Ειδικότερα, στην παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης για την Εκπαίδευση 2017-18 θα δημοσιοποιηθούν πρόσφατα στοιχεία με έμφαση:

  • στην πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στην εκπαίδευση και στην απασχόληση,
  • στη θέση της Ελλάδας μεταξύ των 28 κρατών-μελών της ΕΕ.

Μετά από την παρουσίαση των δεικτών για την ταυτότητα και την πρόσβαση στην εκπαίδευση και την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία από όλες τις διαθέσιμες βάσεις δεδομένων της Eurostat –και απέχοντας δέκα χρόνια από την κατακύρωση και θέση σε ισχύ της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (βλ. ν.4074/2012 και ν.4488/2017 – Μέρος Δ΄)–, θα επιχειρηθεί μια συνολική αποτίμηση του πεδίου και της σχετικής κατάταξης των κρατών-μελών της ΕΕ28 αναφορικά κυρίως με τους περιορισμούς/εμπόδια που αντιμετωπίζει το αναπηρικό κίνημα στον αγώνα του για την κοινωνική ολοκλήρωση και ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία σε αντιπαραβολή με τους δείκτες για τα άτομα χωρίς αναπηρία.

Αξίζει τέλος να αναφερθεί ότι τον προσεχή Οκτώβριο θα ακολουθήσει η δημοσιοποίηση του Β΄ μέρους της Έκθεσης για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση με αφορμή το οποίο θα διεξαχθεί διήμερη επιστημονική συνάντηση όπου θα παρουσιαστούν τα μεγέθη του μαθητικού πληθυσμού, των εισροών και των εκροών της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στην Ελλάδα για την περίοδο 2007-16 και παράλληλα θα διεξαχθεί ευρεία συζήτηση με την ενεργό συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων μερών με στόχο την ποιοτική διερεύνηση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

                                                                                       ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

 

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα