Παράνομες εκβιαστικές και καταχρηστικές απολύσεις της

Η ΓΣΕΕ καταγγέλλει την προκλητική εργοδοτική συμπεριφορά της επιχείρησης “Καζίνο Ρίο” και τον πρωτοφανή εργοδοτικό εκβιασμό που επιχειρεί κατά των εργαζομένων.
Καταδικάζουμε απερίφραστα αυτόν τον εργοδοτικό παραλογισμό του “Καζίνο Ρίο” να απαιτεί από τους εργαζόμενους 4ημερη εργασία, με 4ημερες αποδοχές και 4ημερη ασφάλιση και μάλιστα με την τελεσιγραφική απειλή ότι: Αν δεν την δεχθούν εγγράφως μέσα σε 3 μέρες αυτομάτως καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας δηλαδή ΑΠΟΛΥΟΝΤΑΙ !
Απόφαση την οποία ήδη υλοποίησε απολύοντας τις δυο (2) εργαζόμενες που αρνήθηκαν να υποκύψουν στον εκβιασμό.
Καλούμε τη Διοίκηση της εταιρίας να αποσύρει άμεσα αυτές τις προκλητικές εκβιαστικές απαιτήσεις και τις απολύσεις, και την Κυβέρνηση με τους αρμόδιους Υπουργούς Απασχόλησης και Τουρισμού να παρέμβουν και να επιβάλουν στην εταιρία “Καζίνο Ρίο” την εφαρμογή της νομιμότητας και την πλήρη απασχόληση με πλήρη δικαιώματα όλων των εργαζομένων.
Σε διαφορετική περίπτωση οι εργαζόμενοι είναι αποφασισμένοι να αγωνισθούν με κάθε τρόπο για να αποτρέψουν τον εργασιακό μεσαίωνα που ονειρεύονται οι εργοδότες.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΕ
THEROS INTERNATIONAL GAMING INC
Κοινοποίηση:
1. Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
2. Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
3. Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Κωνσταντίνο Μαρκόπουλο
4. Σωματείο Εργαζομένων Καζίνο Ριο

Κύριοι,
Όπως μας κατήγγειλε το σωματείο Εργαζομένων Καζίνο Ριο , η εταιρία σας προχώρησε στην αποστολή, σε εργαζομένους της, πρόσκλησης – δήλωσης, με την οποία τους καλεί να δεχθούν τροποποίηση όρων της σύμβασής τους από πλήρους σε εκ περιτροπής απασχόλησης για τέσσερις μέρες εβδομαδιαίως με αντίστοιχη περικοπή των αποδοχών τους. Σε περίπτωση δε που εντός τριών ημερών από την παραλαβή του εγγράφου, οι εργαζόμενοι δεν απαντήσουν εγγράφως ότι αποδέχονται την πρόταση της εταιρίας, η τελευταία, όπως δηλώσατε, θα ισχύει ως καταγγελία της υφιστάμενης σύμβασης εργασίας.
Η πρωτοφανής αυτή ενέργεια της εταιρίας σας δεν είναι μόνο παράνομη, αλλά και πρόδηλα καταχρηστική, αφού, με τρόπο εκβιαστικό επιχειρείτε να επιβάλλετε ελαστικούς όρους απασχόλησης, αναιρώντας, συγχρόνως, με ωμό τρόπο προηγούμενη δέσμευσή σας, κατά τη διάρκεια τριμερούς συνάντησης στο Υπουργείο Απασχόλησης.
Η ενέργειά σας, επιπλέον, επιβεβαιώνει τις ήδη υπάρχουσες καταγγελίες του σωματείου εργαζομένων της επιχείρησής σας για συνεχείς εκ μέρους σας παραβιάσεις όρων συλλογικών συμβάσεων εργασίας και διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας σε βάρος των εργαζομένων σας.
Η αόριστη επίκληση της αναμόρφωσης των τμημάτων και του περιορισμού της λειτουργίας της επιχείρησης του Καζίνο του Ριο, ακόμη και στην περίπτωση που δεν προβάλλονται από την εταιρία σας προσχηματικά, όχι μόνο δεν νομιμοποιούν τις παραπάνω ενέργειές σας, αλλά, αντίθετα, σας επιφορτίζουν, εκτός των άλλων, και με την υποχρέωση να πληροφορήσετε το σωματείο εργαζομένων σας και να διαβουλευθείτε μαζί του για όλα αυτά τα ζητήματα, σύμφωνα με τις σαφείς διατάξεις του ΠΔ 240/2006. Ούτε, βέβαια, παρέχουν στην εταιρία σας τη παραμικρή δικαιολογία για τέτοιου είδους σοβαρές παραβιάσεις των όρων των συμβάσεων εργασίας των μισθωτών σας, ούτε αποτελούν λόγο απαλλαγής σας από την υποχρέωση να τηρείτε τους νόμους της χώρας, που υποδέχεται την επιχειρηματική σας δραστηριότητα. Πολύ περισσότερο, μάλιστα, που η εταιρία σας ανακηρύχθηκε πλειοδότης και ανάδοχος της άδειας λειτουργίας του Καζίνο Κέρκυρας έναντι τιμήματος 7.600.000 ευρώ.
Στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε να ανακαλέσετε άμεσα την έγγραφη πρόσκληση – δήλωση που απευθύνατε σε εργαζομένους της επιχείρησής σας, να αποκαταστήσετε την ομαλή λειτουργία των εργασιακών τους σχέσεων, που παράνομα και καταχρηστικά επιχειρήσατε να διαταράξατε και να απέχετε στο εξής από ενέργειες βλαπτικές των όρων εργασίας τους. Διαφορετικά, σας δηλώνουμε ότι θα προχωρήσουμε, αλληλέγγυοι με τους εργαζομένους και το σωματείο τους, σε κάθε αναγκαίο μέτρο, προκειμένου να διασφαλίσουμε την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας στην επιχείρησή σας.

 

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα