Μεθοδευμένη Συκοφαντική Επίθεση στα Συνδικάτα

Με αφορμή κάποια μεμονωμένα, παραπλανητικά και ψευδή δημοσιεύματα που είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας, είτε μέσω του έντυπου είτε μέσω του ηλεκτρονικού τύπου, η ΓΣΕΕ κρίνει σκόπιμο να τοποθετηθεί με μια σύντομη ανακοίνωση για την αποκατάσταση της αλήθειας, χωρίς να ανοίξει περαιτέρω διάλογο με ανεύθυνες, και τουλάχιστον ημιμαθείς (ή ακόμα και κακόβουλες) «γραφίδες».

 

Αυτήν τη φορά, λοιπόν, στο στόχαστρο λίγων περιθωριακών, κατ’ όνομα και μόνο, λειτουργών της ενημέρωσης βρέθηκε το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), ένας Επιστημονικός-Ερευνητικός φορέας ιδιαίτερα καταξιωμένος στη συνείδηση του κόσμου της μισθωτής εργασίας, στις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, αλλά και στην εγχώρια και διεθνή επιστημονική κοινότητα.

 

Το παραγόμενο έργο του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ στο πεδίο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, με την αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων δεκάδων χιλιάδων εργαζομένων και ανέργων σε όλη την ελληνική επικράτεια είναι αδιαμφισβήτητο και αδιάκοπο, δημιουργώντας σημαντική προστιθέμενη αξία για το εργατικό δυναμικό της χώρας.

 

Tα ερευνητικά του πονήματα όπως π.,χ. η Ετήσια Έκθεση Για την Οικονομία και την Απασχόληση, και τα Παρατηρητήρια για τις δημοσιονομικές εξελίξεις, την κρίση, τη φτώχεια και τις ανισότητες ενδυναμώνουν σημαντικά τη συνδικαλιστική παρέμβαση και επιχειρηματολογία.

 

Κάποιοι δεν δίστασαν -και όχι τυχαία τη δεδομένη συγκυρία- να λασπολογήσουν εις βάρος του με μοναδικό σκοπό αφενός να στρέψουν, ανεπιτυχώς βέβαια, τον κοινωνικό αυτοματισμό εναντίον του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ και κατ’ επέκταση της ΓΣΕΕ, υποβαθμίζοντας τον πολύπλευρο αναπτυξιακό του ρόλο, και αφετέρου να πλήξουν τη δεδομένη υπεροχή του απέναντι σε οποιαδήποτε άλλο φορέα παροχής δια βίου μάθησης και προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης ενηλίκων.

 

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ διαθέτει δομή και στις 13 ελληνικές περιφέρεις, στοιχείο που του επιτρέπει την διασπορά των δράσεών του για την ουσιαστική ενίσχυση των στόχων της περιφερειακής σύγκλισης και συνοχής, ενώ στους κόλπους του απασχολούνται με σημαντική επιτυχία περισσότεροι από 140 εξειδικευμένοι εργαζόμενοι, οι οποίοι με την τεχνογνωσία που έχουν αποκτήσει διασφαλίζουν απόλυτη επιχειρησιακή αρτιότητα και ικανότητα, όπως φανερώνουν και οι άριστες βαθμολογήσεις που λαμβάνει, υπερισχύοντας όλων των αντίστοιχων ιδιωτικών, σε κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα που υποβάλλει προτάσεις για χρηματοδότηση.

 

Η βιωσιμότητά του εξασφαλίζεται χωρίς να επιβαρύνεται ούτε με ένα ευρώ ο κρατικός προϋπολογισμός μέσω:

του ΛΑΕΚ (Λογαριασμός Απασχόλησης & Επαγγελματικής Κατάρτισης) μια μικρή εισφορά εργαζομένων και εργοδοτών, που κατόπιν συλλογικής συμφωνίας (σύμφωνα με το άρθρο 4 της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργαζόμενων του 1991-92 και το άρθρο 12 της αντίστοιχης του 2002-03) ένα μέρος της χορηγείται σε όλες τις δομές των κοινωνικών εταίρων-και όχι μόνο της ΓΣΕΕ- για την υλοποίηση προγραμμάτων απασχόλησης και
του ΕΣΠΑ. Όσοι γνωρίζουν τη λειτουργία του ΕΣΠΑ μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι πρόκειται για ανοιχτές και πλήρως ανταγωνιστικές διαγωνιστικές διαδικασίες, με απόλυτα διαφανείς συμβάσεις, που υπόκειται σε αυστηρούς διαχειριστικούς κανόνες και διαρκείς ελέγχους. Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ έχει περάσει και περνά με απόλυτη επιτυχία από συνεχείς εποπτικούς έλεγχους των αρμόδιων ελληνικών και ευρωπαϊκών αρχών, ενώ είναι πάντα στη διάθεση όποιου επιθυμεί να «διερευνήσει» το οτιδήποτε.
 

Ο σαφής κοινωνικός του προσανατολισμός, ο τρόπος και η ακολουθούμενη μέθοδος διοίκησης, καθώς και η διαπαραταξιακή του λειτουργία εγγυώνται πολύ υψηλά ποιοτικά και αξιοκρατικά κριτήρια στις παρεχόμενες υπηρεσίες, μακριά από λογικές κερδοσκοπίας και εξάρτησης από τις ανεξέλεγκτες διακυμάνσεις της προσφοράς και της ζήτησης. Ταυτόχρονα ο μη κερδοσκοπικός του χαρακτήρας σε συνδυασμό με την υψηλότατη απορροφητικότητα που εμφανίζει σε ευρωπαϊκά κονδύλια -σε μια εποχή που δεκάδες προγράμματα του ΕΣΠΑ, του μοναδικού αναπτυξιακού εργαλείου της χώρας, κυριολεκτικά «λιμνάζουν»- συμβάλλουν με το βέλτιστο δυνατό τρόπο στη υγιή στήριξη της πραγματικής οικονομίας, καθώς διαθέτει στην αγορά σημαντικό μέρος των χρηματοδοτήσεων που λαμβάνει.

 

Ολοκληρώνοντας, θα θέλαμε να ενημερώσουμε όσους διατείνονται πως «ανακάλυψαν την πυρίτιδα» και στην πιο δύσκολη εποχή για τα εργατικά νοικοκυριά από τη Μεταπολίτευση και μετά, «ποινικοποιούν» με ύπουλο τρόπο κάθε χρηματοδότηση -και μάλιστα μη κρατική- με μοναδικό στόχο την υπονόμευση της αξιοπιστίας του Συνδικαλιστικού Κινήματος και της δυναμικής που αναπτύσσει στο χώρο της έρευνας και της επαγγελματικής κατάρτισης, ενδεχομένως και για την εξυπηρέτηση ιδιοτελών ή υμετέρων συμφερόντων, ότι οι κοινωνικοί εταίροι και κυρίως τα Συνδικάτα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι θεσμικά και νομικά κατοχυρωμένοι να διαχειρίζονται πόρους και ευρωπαϊκά κονδύλια πολύ υψηλότερης τάξης.

 

Ως ένδειξη καλόπιστης ανοχής προχωρήσαμε στις απαραίτητες διευκρινήσεις για το ύψος και τον τρόπο χρηματοδότησης του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ. Σε περίπτωση, όμως, που συνεχίσουν κάποιοι «τιμητές των πάντων» να αναζητούν αναγνωσιμότητα ή ποσοστά τηλεθέασης μέσα από την κατασυκοφάντηση της ΓΣΕΕ και των ερευνητικών της φορέων, τότε επιφυλασσόμεθα για την άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματός μας.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

 

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα