Λοιπά όργανα Διοίκησης και εκπροσώπησης όπως προήλθαν από το 38ο Συνέδριο της ΓΣΕΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

21/3/2023

ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΟΠΩΣ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΑΠΟ ΤΟ 38ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΓΣΕΕ

 

Σε συνέχεια της χθεσινής δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων της εκλογικής διαδικασίας του 38ου Συνεδρίου της ΓΣΕΕ με τους εκλεγέντες στη νέα Διοίκηση, κατά παράταξη, παραθέτουμε σήμερα και τα αποτελέσματα των υπολοίπων οργάνων διοίκησης (Γενικό Συμβούλιο, Ελεγκτική Επιτροπή και Επιτροπή του άρθρου 30 του Καταστατικού), σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εφορευτικής Επιτροπής, τα οποία έχουν ως εξής:

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η  Μ Ε Λ Ω Ν 
Γ Ε Ν Ι Κ Ο Υ  Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ  Γ. Σ. Ε. Ε.

που προήλθε από τις αρχαιρεσίες του 38ου Πανελλαδικού Συνεδρίου                                                                                                                                                                               

Βουλιαγμένη, 9-12 Μαρτίου 2023
Α/ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ : «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΑΣΚΕ-Δημοκράτες Συνδικαλιστές)»
1 ΑΠΑΤΣΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
2 ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
3 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΗΛΙΑΣ
5 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
6 ΞΥΠΝΗΤΟΣ ΙΩΣΗΦ
7 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
8 ΣΚΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
9 ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
10 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
     
Β/ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Δ.Α.Σ.) »
1 ΓΩΝΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2 ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
3 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
4 ΚΑΡΑΜΑΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
5 ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 
Γ/ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «Δ.Α.Κ.Ε. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ»
1 ΚΟΪΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2 ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
3 ΜΑΝΔΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4 ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
5 ΠΕΛΕΓΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 
Δ/ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΕΜΕΙΣ – ΑΡΚΙ»
1  ΜΠΑΛΑΚΕΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
2 ΠΑΠΑΘΕΟΧΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
 
Ε/ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ – Ε.Α.Κ.»
1 ΖΑΧΑΡΙΑ ΜΑΡΙΑ
2 ΨΕΙΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

 

 

 

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η  Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ι Κ Η Σ  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ  Γ. Σ. Ε. Ε.
που προήλθε από τις αρχαιρεσίες
του 38ου Πανελλαδικού Συνεδρίου
 
Α) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
(ΠΑΣΚΕ – Δημοκράτες Συνδικαλιστές)”
1 ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
3 ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
4 ΛΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5 ΜΑΛΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6 ΧΑΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
Β) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Δ.Α.Σ.)”
1 ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
2 ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
3 ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
4 ΦΕΥΓΑΛΑ ΝΙΚΗ
Γ) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “Δ.Α.Κ.Ε.  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ  ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ   “
1 ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
2 ΛΑΤΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
3 ΚΙΤΣΟΥΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Δ) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “ΕΜΕΙΣ – ΑΡΚΙ”
1 ΚΡΕΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 
Ε) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (Ε.Α.Κ.)
1 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 
ΣΤ) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ”
ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
Ζ) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ”
ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
Η) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “ΜΑΧΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΤΑΞΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ”
ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 30 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
που προήλθε από τις αρχαιρεσίες
του 38ου Πανελλαδικού Συνεδρίου
Α/ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ(ΠΑΣΚΕ – Δημοκράτες Συνδικαλιστές)»
1 ΑΡΒΑΝΙΤΟΖΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3 ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΑΛΛΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
 
Β/ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Δ.Α.Σ.)»
2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
1 ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Γ/ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «Δ.Α.Κ.Ε. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ »
1 ΒΑΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2 ΝΤΑΤΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
 ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
Δ/ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΕΜΕΙΣ – ΑΡΚΙ»
ΔΕΝ ΕΞΕΛΕΞΑΝ
 
Ε/ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (Ε.Α.Κ.)»
 
ΔΕΝ ΕΞΕΛΕΞΑΝ
ΣΤ / ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ»
ΔΕΝ ΕΞΕΛΕΞΑΝ
 
Ζ/ «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
ΔΕΝ ΕΞΕΛΕΞΑΝ
 
Η/  «ΜΑΧΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΤΑΞΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»
ΔΕΝ ΕΞΕΛΕΞΑΝ

 

 

Οι πίνακες των εκλεγέντων είναι με αλφαβητική σειρά, με τους πλειοψηφούντες συμβούλους ανά παράταξη να είναι στην πρώτη θέση.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα