ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ: Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2012-2013

Το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ δημοσιοποιεί την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2013 στις 11.30 πμ στο Αμφιθέατρο της ΓΣΕΕ (Πατησίων & Αινιάνος) την «Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2012–2013» με θέμα:

Τα βασικά μεγέθη της εκπαίδευσης:
η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση

Στην Έκθεση αναλύονται τα συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των 27 κρατών-μελών της ΕΕ σε θέματα όπως: τα δομικά χαρακτηριστικά των συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (δημόσιος & ιδιωτικός τομέας, τρόπος εισαγωγής, δίδακτρα και οικονομική στήριξη, κινητικότητα φοιτητικού πληθυσμού), ο φοιτητικός τους πληθυσμός (κατανομή ανά πεδίο και τομέα σπουδών, ανά επίπεδο σπουδών ISCED, ανά τρόπο φοίτησης, κατανομή ως προς το φύλο και την ηλικία), τα μεγέθη εισροών (νεοεισερχόμενοι, ακαδημαϊκό προσωπικό, χρηματοδότηση), τα μεγέθη εκροών (εκπαιδευτικά & ερευνητικά αποτελέσματα), καθώς και τα ευρύτερα αποτελέσματα της τριτοβάθμιας (απασχόληση των αποφοίτων, ατομικό και κοινωνικό όφελος, απασχόληση και καινοτομία, κοινωνική κινητικότητα.

Η Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση της ΓΣΕΕ συντάσσεται από το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ), αξιοποιώντας τα δημοσιοποιημένα στοιχεία των εθνικών ευρωπαϊκών και διεθνών βάσεων δεδομένων για την εκπαίδευση (της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, της EUROSTAT και του δικτύου EURYDICE, του OECD και της UNESCO) όπως αυτά αναρτώνται στο διαδίκτυο.

Την παρουσίαση της έκθεσης έχουν κληθεί να παρακολουθήσουν μεταξύ άλλων εκπρόσωποι των τμημάτων Παιδείας των κομμάτων, της ΠΟΣΔΕΠ, της ΟΣΕΠ-ΤΕΙ, των ερευνητικών κέντρων των εκπαιδευτικών Ομοσπονδιών (ΟΛΜΕ, ΔΟΕ και ΟΙΕΛΕ).

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα