Καμιά υποχώρηση στο ζήτημα των ομαδικών απολύσεων

Η εκτίναξη των ποσοστών απολύσεων, αλλά και επιβολής επισφαλών μορφών εργασίας και μειώσεων στις αποδοχές των εργαζομένων με την απειλή της απόλυσης, δεν αφήνουν κανένα περιθώριο νέων παρεμβάσεων στο ισχύον πλαίσιο για τις ομαδικές απολύσεις.

Άλλωστε η εργατική πλευρά είναι διαρκώς εκτεθειμένη όχι μόνο στα αυξημένα πλέον "μνημονιακά" ποσοστά ομαδικών απολύσεων, αλλά και στους εργοδοτικούς τακτικισμούς μη χορήγησης των στοιχείων που επιβάλλεται από το νόμο να χορηγούνται στους εκπροσώπους των εργαζομένων εγγράφως και πριν γίνουν οι ομαδικές απολύσεις (οικονομικά στοιχεία και επιχειρησιακός σχεδιασμός, κοινωνικά κριτήρια, συνοδευτικά κοινωνικά μέτρα κλπ).

Την ενημέρωση τόσο των εργαζομένων όσο και των αρμόδιων δημόσιων αρχών για τα στοιχεία αυτά, η οποία άλλωστε επιβάλλεται και από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, ανέλυσε με χθεσινή ομόφωνη απόφασή της η Ολομέλεια του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας.

Κατά τα λοιπά η αρμοδιότητα τελικής έγκρισης παραμένει στην εκάστοτε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, ενώ ίδια παραμένει και η ισχύουσα περί απολύσεων ποσόστωση.

Την απόφαση αυτή οφείλει να σεβαστεί η Τρόικα και να σταματήσει εδώ και τώρα να βάζει τον πήχυ στον πυθμένα της εργατικής προστασίας, αγνοώντας και το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τα ζητήματα αυτά, που σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής τη δεσμεύει.

Από την άλλη πλευρά, το Υπουργείο Εργασίας οφείλει να προβεί στην ενεργοποίηση της λειτουργίας όλων των Τμημάτων του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας, αλλά και στην ενίσχυση της λειτουργίας της Ολομέλειας του ΑΣΕ θέτοντας άμεσα σε επανισχύ την αρμοδιότητά του για την κήρυξη της υποχρεωτικότητας των ΣΣΕ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα