Η ΓΣΕΕ στο πλευρό των εργαζομένων στον πολιτισμό

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

29/12/22

Η ΓΣΕΕ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Ο πλούτος, η συνέχεια και η ανάπτυξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και δημιουργίας στηρίζεται κατά πρώτο λόγο στην κατοχύρωση των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών δικαιωμάτων των εργαζομένων στον πολιτισμό.  

 

Η ΓΣΕΕ στηρίζει το συλλογικό αίτημα των ανθρώπων που εργάζονται και, κατ’ακριβολογία, υπηρετούν τον Πολιτισμό στη χώρα μας για την αποκατάσταση της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής τους ταυτότητας.  

Ο πλούτος, η συνέχεια και η ανάπτυξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και δημιουργίας στηρίζεται κατά πρώτο λόγο στην εξασφάλιση και εφαρμογή στην πράξη του απαιτούμενου σταθερού πλαισίου για την κατοχύρωση των εκπαιδευτικών και κατ’επέκταση επαγγελματικών και κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων στον Πολιτισμό.  

Η πολιτική για τον Πολιτισμό οφείλει να υποστηρίζει με ισχυρά θεμέλια την Καλλιτεχνική Εκπαίδευση και να στηρίζει τους καλλιτέχνες που τον παράγουν και τον προάγουν όχι μόνο σε εθνικό, αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Η σύνδεση του Πολιτισμού με την ταυτότητα της χώρας, δεν έχει διαχρονικά τύχει της οφειλόμενης προσοχής ως προς τα καλλιτεχνικά επαγγέλματα.   

Το επαγγελματικό, οικονομικό και κυρίως ηθικό αποτύπωμα της από-ειδίκευσης των καλλιτεχνών  και το μήνυμα που δίνεται στην όποια εργοδοσία, δημόσια και ιδιωτική, δεν ανταποκρίνεται ούτε στην πολιτιστική ιστορία, ούτε συμβάλλει στο πολιτιστικό μέλλον του τόπου μας. 

Η ΓΣΕΕ, επισημαίνοντας τη δυσκολία αποκατάστασης των συνεπειών από την άμεση εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του ΠΔ 85/2022 για την εκπαιδευτική διαβάθμιση των καλλιτεχνικών επαγγελμάτων (πχ διαγωνισμοί, αλλαγή όρων αμοιβής, εργασίας και ασφάλισης), ζητά την αναστολή εφαρμογής τους και την άμεση έναρξη κοινωνικού διαλόγου μεταξύ της πολιτείας και των θεσμικών συλλογικών οργάνων εκπροσώπησης των εργαζομένων στον πολιτισμό. Δηλώνει ότι είναι έτοιμη μέσω της γνώσης και της εμπειρίας του Ινστιτούτου Εργασίας της να υποστηρίξει τον οφειλόμενο οργανωμένο κοινωνικό διάλογο για τη σύγχρονη διαβάθμιση της Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, την κατάλληλη ένταξη των επιπέδων της στο εθνικό επίπεδο προσόντων και την περιγραφή των καλλιτεχνικών επαγγελμάτων, στη βάση των διαδρομών απόκτησης των απαιτούμενων προσόντων για την άσκησή τους.  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα