Η ΓΣΕΕ εκφράζει τη ριζική διαφωνία της για το πόρισμα της Επιτροπής για τα ΒΑΕ και την επιχειρούμενη ανατροπή της ενιαίας λίστας των ΒΑΕ

Η ΓΣΕΕ απέστειλε επιστολή σήμερα 3/9/08 προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κα. Φάνη Πάλλη Πετραλιά, με την οποία επισημαίνει για «χιλιοστή» φορά την ριζική διαφωνία της Συνομοσπονδίας στο πόρισμα της Επιτροπής για τα ΒΑΕ και την επιχειρούμενη ανατροπή της ενιαίας λίστας των ΒΑΕ.

Η ΓΣΕΕ, τα Εργατικά Κέντρα και οι Ομοσπονδίες, είναι αποφασισμένοι να διεκδικήσουν ενωτικά δυναμικά και απεργιακά τη διατήρηση και ενίσχυση του θεσμού των ΒΑΕ που αποτελεί μέγιστο ζήτημα για τους εργαζόμενους.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Σας κοινοποιούμε την σχετική επιστολή.

Προς
Την Υπουργό Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας
κα Φ. Πάλλη – Πετραλιά

Θέμα: “Πόρισμα Επιτροπής για τα ΒΑΕ”

Κυρία Υπουργέ,

Περιήλθαν σε γνώση μας πληροφορίες σχετικά με το πόρισμα της Επιτροπής για τα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα, από την οποία, όπως είναι ήδη γνωστό, η Γ.Σ.Ε.Ε. έχει αποχωρήσει καταγγέλλοντας τη προδιαγεγραμμένη διαδικασία ανατροπής των ασφαλιστικών δικαιωμάτων και προσδοκιών των εργαζομένων, μέσω της περικοπής της λίστας των ΒΑΕ και της μεθοδευμένης ανατροπής της.

Σε κάθε ευνομούμενη Πολιτεία η προστασία της υγείας και της ασφάλειας όλων των εργαζομένων αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση κρατικής πρόνοιας, η οποία ακυρώνεται με την ανυπαρξία σχεδόν συνολικής πολιτικής πρόληψης και την έλλειψη αυστηρών μέτρων και κανόνων για την εργασιακή και ασφαλιστική προστασία των εργαζομένων έναντι του επαγγελματικού κινδύνου, αναιρείται δε όταν με αντιεπιστημονικά και αντεργατικά κριτήρια ανατρέπονται τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα εργαζομένων και ιδιαίτερα εκείνων που υφίστανται μείζονα καταπόνηση της υγείας και κίνδυνο της σωματικής τους ακεραιότητας.

Η συνολική απόρριψη του αντεργατικού πορίσματος αυτού αποτελεί ελάχιστη ένδειξη ανταπόκρισης στα δίκαια και καθολικά αιτήματα των εργαζομένων, που αφορούν στην προστασία και διεύρυνση του θεσμού των ΒΑΕ.

Στην κατεύθυνση αυτή επαναλαμβάνουμε την πάγια θέση μας που αφορά στη διατήρηση και ενίσχυση της προβλεπόμενης από την ασφαλιστική νομοθεσία μιας και ενιαίας λίστας των ΒΑΕ, αδιαπραγμάτευτη θέση που οι εργαζόμενοι είναι αποφασισμένοι με κάθε αποτελεσματικό τρόπο και μέσο να διεκδικήσουν αγωνιστικά.

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα