Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΕΜΠΡΑΚΤΟ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΤΗΣ ΡΟΛΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

3/4/2019

 

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΕΜΠΡΑΚΤΟ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΤΗΣ ΡΟΛΟ

Σε σχέση με την προώθηση με τη διαδικασία του κατεπείγοντος από την Κυβέρνηση διατάξεων για τη σύνθεση της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, χωρίς προηγούμενη θεσμική διαβούλευση με την Εθνική Επιτροπή, η ΓΣΕΕ ως φορέας με δικαίωμα ορισμού Μέλους στην Ολομέλειά της, δηλώνει τα εξής:

Η ΓΣΕΕ είναι θετική στη διεύρυνση της πλουραλιστικής σύνθεσης της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, η οποία δεν συναντάται και δεν διασφαλίζεται σε κανένα άλλο όργανο προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα. Αναγνωρίζει ωστόσο ότι η προστασία και προώθηση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η οποία οφείλει να διέπεται από σταθερούς και αυστηρούς κανόνες, συντελείται μέσα σε ένα δυναμικό και ζωντανό πλαίσιο, που οφείλει να ενθαρρύνει την εκπροσώπηση του μεγαλύτερου δυνατού εύρους Δικαιωμάτων του Ανθρώπου με εγγυήσεις αναλογικότητας, αντιπροσωπευτικότητας, σύννομης λειτουργίας και ενεργού δικαιωματικής δράσης.

Χαιρετίζει τη διαχρονική και ομόθυμης πολιτικής αποδοχής απόφαση της Ελλάδας  να αναγνωρίζει την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ως τον ανεξάρτητο Εθνικό Θεσμό για την προώθηση και προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με διεθνή αναγνώριση, όπως αυτή εκφράζεται με την επανειλημμένη διαπίστευσή της στον ανώτατο βαθμό Α από τα αρμόδια όργανα του ΟΗΕ χάρη στις διαρκείς εντατικές προσπάθειες της ίδιας της ΕΕΔΑ και την αποτελεσματική, αν και όχι πάντοτε πρόθυμη, βοήθεια των  κρατικών αρχών. Υπενθυμίζει ότι η ανεξαρτησία και η απρόσκοπτη λειτουργία της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, όπως και των αντίστοιχων θεσμών στις άλλες χώρες, απαιτείται από κανόνες του ΟΗΕ και υπόκειται σε διαρκή έλεγχο και αξιολόγηση από όργανά του.

Σημειώνει ότι οι διατάξεις αυτές δεν αντιμετωπίζουν, ως όφειλαν, την απουσία από τη σύνθεση της Ολομέλειας της ΕΕΔΑ κρίσιμων Υπουργείων (όπως το Υγείας, το Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Πολιτισμού και Αθλητισμού), η μη συμμετοχή των οποίων καθιστά προβληματική την παρακολούθηση της συμμόρφωσης της Πολιτείας με τις υποχρεώσεις σεβασμού και προώθησης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σε όλο τους το εύρος.

Καταδικάζει τη θεσμική και προσωπική επίθεση τόσο στον Πρόεδρο, όσο και στο προσωπικό της Επιτροπής κατά τη διάρκεια της ακρόασης φορέων στην αρμόδια Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, η οποία δεν συνάδει με την επίτευξη ως σήμερα ενός υψηλότατου επιπέδου εκπροσώπησης και λειτουργίας της Εθνικής Επιτροπής.

Η ΓΣΕΕ ζητά να αποσυρθεί η προς ψήφιση διάταξη και να εισαχθεί το ζήτημα της διεύρυνσης της  Εθνικής Επιτροπής στην πρώτη Ολομέλεια της νέας της θητείας, σε συνέχεια της οποίας η σύνθεση μπορεί και πρέπει να διευρυνθεί με την κατάλληλη τροποποίηση του ιδρυτικού της νόμου, στην οποία να συμπεριληφθούν εξίσου οι απαιτούμενες και γνωστές στην Κυβέρνηση ρυθμίσεις για την προστασία των δικαιωμάτων του προσωπικού της.

                                                                                                        ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

 

 

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα