Εργοδοτικές αυθαιρεσίες εξαιτίας της επέκτασης της δοκιμαστικής περιόδου από δύο μήνες στον ένα χρόνο

Σας επισυνάπτουμε την επιστολή που απέστειλε σήμερα Δευτέρα 24/1/2011 η ΓΣΕΕ, προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κα. Λ. Κατσέλη, με θέμα τις εργοδοτικές αυθαιρεσίες εξαιτίας της επέκτασης της δοκιμαστικής περιόδου από δύο μήνες στον ένα χρόνο.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Προς
την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Κα Λ. Κατσέλη

Κοινοποίηση:
Ειδικό Γραμματέα Σ.ΕΠ.Ε.
κ. Μ. Χάλαρη

Θέμα: Εργοδοτικές αυθαιρεσίες εξαιτίας της επέκτασης της δοκιμαστικής περιόδου από δύο μήνες στον ένα χρόνο.

Κυρία Υπουργέ,
Στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που η Κυβέρνηση ανέλαβε για την ελαστικοποίηση της αγοράς εργασίας μέσω των αρχικών και επικαιροποιημένων Μνημονίων, αναφέρεται, ανάμεσα σε άλλα, ότι «η Κυβέρνηση θα τροποποιήσει τη νομοθεσία για την προστασία της εργασίας, ώστε να επεκταθεί η δοκιμαστική περίοδος για τον νεοπροσληφθέντα στον ένα χρόνο…».
Αγνοώντας και γι’αυτό το ζήτημα τις έντονες και απόλυτα δικαιολογημένες αντιδράσεις των συνδικάτων, θέσατε από 17 Δεκεμβρίου 2010 σε ισχύ τη διάταξη της παρ.5 του ν. 3899/2010, με την οποία εισάγεται δοκιμαστική περίοδος απασχόλησης ετήσιας διάρκειας, η οποία μπορεί να καταγγελθεί χωρίς αποζημίωση και χωρίς προειδοποίηση απόλυσης (εδάφιο α΄).
Οι εργοδότες, όπως ήταν αναμενόμενο, έσπευσαν να επωφεληθούν από αυτήν τη διάταξη, όχι μόνο για τους νεοεισερχόμενους, αλλά και αναδρομικά για τους εργαζόμενους που είχαν προσλάβει σε προγενέστερο της εφαρμογής του νόμου χρόνου, απολύοντας χωρίς αποζημίωση εργαζόμενους πχ που είχαν προσληφθεί τον Γενάρη του 2010.
Επιπλέον, από καταγγελίες εργαζομένων που περιήλθαν σε γνώση μας, υπάρχουν εργοδότες, που εντελώς παράνομα στερούν την αποζημίωση απόλυσης των 5 ημερομισθίων και στο προσωπικό που έχουν προσλάβει ως εργατοτεχνίτες, παρά τη ρητή κανονιστική διασφάλισή της μέσω των Εθνικών Γενικών ΣΣΕ (1989, 1994, 1996, 1998, 2000, 2004, 2006) και της νομοθεσίας ( ΒΔ 16/18-7-1920, Ν. 2224/1994, Ν. 2556/1997, Ν. 3144/2003).
Περαιτέρω, σε περιπτώσεις που απολυμένοι εργαζόμενοι προσέφυγαν σε τοπικές Επιθεωρήσεις Εργασίας, για να καταγγείλουν τις παράνομες αυτές εργοδοτικές συμπεριφορές, αντιμετώπισαν την αυθαίρετη ερμηνεία του νόμου από κάποιους Επιθεωρητές Εργασίας, οι οποίοι έκριναν νόμιμες τις ως άνω καταφανώς παράνομες και καταχρηστικές εργοδοτικές πρακτικές. Δηλαδή όχι μόνο έκριναν ότι η νομοθεσία καταργεί και τις διατάξεις για τις αποζημιώσεις των εργατοτεχνιτών, αλλά και ερμηνεύουν τη διάταξη της παρ.5 άρθρου 17 του Ν. 3899/2010 ως έχουσα αναδρομική εφαρμογή, παρά τη ρητή αντίθετη διάταξη του άρθρου 19 του ίδιου νόμου. Κατ’αυτόν τον τρόπο καθοδηγούν εσφαλμένα τους απολυόμενους να αποδέχονται την καταγγελία της σύμβασής τους χωρίς αποζημίωση.
Όπως έχουμε επανειλημμένα επισημάνει, η μακρά περίοδος δοκιμασίας στη σχέση εργασίας λειτουργεί σε βάρος του εργαζόμενου και των ασφαλιστικών ταμείων και διευκολύνει τη μαύρη εργασία. Ο μισθωτός δεν θα καταγγέλλει την μη ασφάλισή του, γιατί θα ελπίζει στην θέση εργασίας και ο εργοδότης θα καταστρατηγεί πλέον ελεύθερα το νόμο, αφού θα μπορεί να απολύει ελεύθερα κάθε εργαζόμενο με τη συμπλήρωση του δωδεκάμηνου και θα έχει την ευχέρεια να προσλάβει άλλον για άλλους δώδεκα μήνες. Συνέπεια αυτών θα είναι η ανέλεγκτη εργοδοτική ευχέρεια να «ανακυκλώνει» προσωπικό, για το οποίο θα μπορεί να επιδοτείται και από τον ΟΑΕΔ. Το δίμηνο της δοκιμασίας απέτρεπε αυτόν τον φαύλο κύκλο, γιατί ο χρόνος αυτός ήταν αρκετός και εύλογος για να διαπιστωθεί η επάρκεια του εργαζομένου.
Η θέση μας είναι ότι και η διάταξη αυτή πρέπει να καταργηθεί, γιατί είναι επικίνδυνη και αναποτελεσματική.
Εντούτοις, είναι άμεση ανάγκη με έγγραφό σας να ενημερωθούν τουλάχιστον οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του Σ.ΕΠ.Ε., έτσι ώστε να γίνει κατανοητό ότι η δοκιμαστική εργασία των δώδεκα μηνών θα ισχύει, σύμφωνα με τον νόμο, μόνο για τις εργασιακές σχέσεις που άρχισαν μετά την 17-12-2010, δηλαδή μετά τη δημοσίευση του νόμου.

 

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα