Επιστολή της ΓΣΕΕ προς τον Πρόεδρο της Βουλής

Η ΓΣΕΕ απέστειλε επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Δ.Σιούφα με την οποία αναφέρουμε τους λόγους για τους οποίους ήταν πρακτικά αδύνατον να παραστούμε στη σημερινή συνεδρίαση της διαρκούς επιτροπής οικονομικών υποθέσεων που συζητούσε το φορολογικό νομοσχέδιο.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

 

Συν: Σας κοινοποιούμε τη σχετική επιστολή της ΓΣΕΕ

 

Προς
Τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων
κ. Δ. Σιούφα

 

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Με τηλεομοιοτυπία που περιήλθε σε γνώση μας το απόγευμα της 2/9/ 2008, προσκαλείται η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας να διατυπώσει τις απόψεις της την επόμενη ημέρα 3/9/2008 (ώρα 12:00μμ) ενώπιον της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής επί του ΣχΝ του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για την «Ενίσχυση της διαφάνειας του κρατικού προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις».

Είναι πεποίθησή μας ότι οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες αποτελούν θεμελιώδη έκφραση λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος. Είμαστε δε βέβαιοι ότι συμμερίζεστε τη θέση μας ότι η συμμετοχή σε αυτές των φορέων κοινωνικής εκπροσώπησης, ειδικά ενόψει της διαμόρφωσης καίριων οικονομικών και κοινωνικών αποφάσεων και πολιτικών, επικουρεί στην εδραίωση κλίματος εμπιστοσύνης και είναι αποτελεσματική, όταν η πρόσκληση παράστασης ενώπιον των αρμόδιων Επιτροπών της Βουλής είναι έγκαιρη και παρέχει επαρκή χρόνο για την σωστή προετοιμασία των συμμετεχόντων στη διατύπωση των θέσεών τους. Στην κατεύθυνση αυτή βέβαια συμβάλλει και η έγκαιρη ενημέρωση των κοινωνικών διαπραγματευτών και διαβούλευση με τα αρμόδια Υπουργεία κατά την κατάρτιση των Σχεδίων Νόμων και η ουσιαστική λειτουργία στην πράξη των θεσμοθετημένων διαδικασιών κοινωνικού διαλόγου.

Δυστυχώς η πρακτική της μη έγκαιρης ενημέρωσής μας ακολουθείται κατ’επανάληψη το τελευταίο διάστημα, γεγονός που μας αναγκάζει να επαναλάβουμε για μια ακόμη φορά την εύλογη θεσμική αξίωσή μας για έγκαιρη και προσήκουσα ενημέρωση της τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων.

Ως εκ τούτου και δεδομένων των ήδη γνωστών και προγραμματισμένων για την τρέχουσα εβδομάδα εργατικών εκδηλώσεων και κινητοποιήσεων (Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, Πόρισμα για τα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα), αλλά και των σοβαρών έκτακτων ζητημάτων που κρίνονται ενώπιον των Δικαστηρίων (προσφυγή σήμερα 3/9/2008 για το θέμα των συλλογικών διαπραγματεύσεων στις Τράπεζες), δεν είναι εφικτή η παρουσία της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας στις εργασίες της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, όπου υπό συνθήκες έγκαιρης ειδοποίησης θα εκθέταμε τις θέσεις των εργαζομένων για τα συζητούμενα θέματα μείζονος ενδιαφέροντος για την κοινωνία.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα