Επιστολή της ΓΣΕΕ για τις δημόσιες υποστηρικτικές δομες φροντίδας για την παιδική και την τρίτη ηλικία

Η ΓΣΕΕ με επιστολή της προς τα συναρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών, Υγείας και Εργασίας ζητά να δοθεί άμεση προτεραιότητα στο θέμα της παροχής δημόσιων υποστηρικτικών δομών φροντίδας της παιδικής και της τρίτης ηλικίας και τη θεσμική συμμετοχή της στην υλοποίηση του Εθνικού Χάρτη Πρόνοιας.

Η Πολιτεία έχει συνταγματική υποχρέωση να προσφέρει και να διασφαλίζει τη σταθερή και πλήρη απασχόληση ανδρών και γυναικών μαζί με πραγματικές επιλογές και εναλλακτικές λύσεις στον τρόπο φροντίδας των παιδιών και των ηλικιωμένων.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

 Προς
• Τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
κ. Γ. Ραγκούση
• Τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
κ. Αν. Λοβέρδο
• Την Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
κα Μ. Ξενογιαννακοπούλου
Θέμα: Μέτρα για τη στήριξη των εργαζομένων στη φροντίδα της παιδικής και της τρίτης ηλικίας. Εθνικός Χάρτης Πρόνοιας.
Κυρία Υπουργέ,
Κύριοι Υπουργοί,
Η προστασία της μητρότητας, της πατρότητας, της οικογένειας, της παιδικής και της τρίτης ηλικίας αποτελούν όχι μόνο συνταγματική επιταγή και θεμελιώδης διεθνή δέσμευση της χώρας μας, αλλά και βασικά προαπαιτούμενα της κοινωνικής συνοχής. Είναι δε εκκρεμής η δέσμευση της χώρας μας προς την Κοινότητα για εξασφάλιση και παροχή έως το 2010 υπηρεσιών φροντίδας στο 90% των παιδιών ηλικίας μεταξύ 3 ετών και σχολικής ηλικίας και στο 33% τουλάχιστον των παιδιών ηλικίας κάτω των 3 ετών.
Αποτελεί πάγια διεκδίκηση προτεραιότητας της Γ.Σ.Ε.Ε. η διαμόρφωση συνεκτικής πολιτικής, με τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων από όλα συναρμόδια Υπουργεία για την ουσιαστική στήριξη των εργαζόμενων, είτε ως γονέων είτε ως εχόντων την φροντίδα εξαρτώμενων μελών της οικογένειάς τους. Η παροχή υποστηρικτικών δομών φροντίδας πρέπει να θεμελιωθεί ως κοινωνικό δικαίωμα υπέρ των παιδιών, των ατόμων με αναπηρία και των ηλικιωμένων ατόμων, με την εγγύηση για όλους χωρίς διακρίσεις της παροχής μιας θέσης στο δημόσιο σύστημα δομών ημερήσιας παροχής φροντίδας και προσχολικής εκπαίδευσης.
Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε απαραίτητη και κρίσιμη τη συντονισμένη υλοποίηση και ολοκλήρωση από το Ινστιτούτο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Εθνικού Χάρτη Πρόνοιας, με τη στήριξη όλων των συναρμόδιων Υπουργείων σε επίπεδο έγκαιρης παροχής και αποτύπωσης στοιχείων. Η συγκέντρωση των στοιχείων και των πληροφοριών που θα αποτελέσουν τη βάση δεδομένων του Εθνικού Χάρτη Πρόνοιας, θα επιτρέψουν την από ετών ζητούμενη χαρτογράφηση των δομών πρόνοιας που υπάρχουν, προκειμένου να εντοπιστούν οι ανάγκες σε όλη την ελληνική επικράτεια και να καλυφθούν άμεσα με τα απαιτούμενα μέτρα και δράσεις.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομική ισότητα και η κατάργηση των θεσμικών εμποδίων δεν έχει επιφέρει την άρση των στερεοτύπων που υπάρχουν και διατηρούνται στην κοινωνία για το ρόλο των γυναικών, των ατόμων με αναπηρία και των ηλικιωμένων ατόμων και δεδομένου η κατάσταση αυτή δεν πρόκειται να ανατραπεί με μέτρα δημοσιονομικής πειθαρχίας και εξίσωσης προς τα πάνω των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, θεωρούμε κομβική την άμεση λήψη μέτρων για την παροχή αναβαθμισμένων δημόσιων υποστηρικτικών δομών φροντίδας.
Θεωρούμε ότι ο απαιτούμενος κοινωνικός διάλογος που οφείλει άμεσα να ξεκινήσει για το θέμα των υποστηρικτικών δομών φροντίδας, θα διευκολυνθεί κατ’αρχάς σημαντικά από τη συμμετοχή της Γ.Σ.Ε.Ε. στην υλοποίηση του Εθνικού Χάρτη Πρόνοιας, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της ενημέρωσης για όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες πρόνοιας, αλλά και να ληφθούν μέτρα, που δεν θα είναι απλά φιλικά προς τη γυναίκα και την οικογένεια, αλλά θα είναι αποτελεσματικά και θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων.

 

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα