Επιστολή ΓΣΕΕ στον Υπ.Οικονομικών: Να καταργηθεί η διάταξη για τη φορολόγηση των παροχών σε είδος

Επιστολή στον Υπουργό Οικονομικών απέστειλε σήμερα η ΓΣΕΕ με την οποία ζητά την άμεση προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για την κατάργηση των διατάξεων που προβλέπουν τη φορολόγηση των παροχών σε είδος που καταβάλλονται από τον εργοδότη στον εργαζόμενο με σκοπό την κάλυψη δαπανών από την εκτέλεση της εργασίας που του έχει ανατεθεί.

Στην επιστολή τονίζεται ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει κρίνει αντισυνταγματική την ένταξη στο φορολογητέο εισόδημα των παραπάνω παροχών και ζητείται η άμεση συμμόρφωση με τη δικαστική απόφαση.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Επισυνάπτεται η επιστολή.

Προς
τον Υπουργό Οικονομικών
κ. Γ. Στουρνάρα

Κοινοποίηση:
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας
κ. Γ. Βρούτση

Θέμα: Συμμόρφωση της Διοίκησης με τις δικαστικές αποφάσεις –
Η περίπτωση των παροχών που καταβάλλονται για την εκτέλεση της εργασίας

Κύριε Υπουργέ,
Σύμφωνα με την απόφαση 29/2014 του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε αντισυνταγματική διάταξη του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013), που εντάσσει στο φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες τις κάθε είδους παροχές που καταβάλλονται από τον εργοδότη στον εργαζόμενο με σκοπό την κάλυψη δαπανών από την εκτέλεση της εργασίας που του έχει ανατεθεί ή την ταχύτερη και αποδοτικότερη διεξαγωγή της.

Στο πλαίσιο αυτό όλες οι συναφείς διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που υπάγουν συναφείς προσόδους στο εισόδημα των εργαζομένων στερούνται συνταγματικού ερείσματος και είναι ανεφάρμοστες.

Ως εκ τούτου ζητούμε την άμεση προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για την κατάργηση των διατάξεων για τη φορολόγηση των παροχών αυτών, αλλά και εκείνων που ορίζουν χρονικά την έναρξη εφαρμογής τους από 1.1.2015 (άρθ.60, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), ενέργεια άλλωστε η οποία επιβάλλεται από το Σύνταγμα στη βάση της αρχής της νομιμότητας και του κράτους δικαίου.

Με τιμή,

Ο Πρόεδρος                                                                            Ο Γεν. Γραμματέας

Γιάννης Παναγόπουλος                                                             Νικόλαος Κιουτσούκης

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα