Επιστολή ΓΣΕΕ στην Ε.Ε. Τραπεζών για τα στεγαστικά δάνεια του πρ. ΟΕΚ

Επιστολή στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών απέστειλε σήμερα η ΓΣΕΕ με την οποία ζητά την παρέμβασή της ώστε να προχωρήσουν οι τράπεζες στην επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των στεγαστικών δανείων με επιδότηση επιτοκίου από τους δικαιούχους του πρώην Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.

Στην επιστολή γίνεται αναφορά στα δεδομένα που πρέπει να σταθμιστούν ώστε να εφαρμοστεί η επιμήκυνση του χρόνου καταβολής των δανείων, δυνατότητα που προβλέπεται ήδη από Υπουργική Απόφαση του 2012 η οποία όμως δεν έχει λειτουργήσει στην πράξη.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Σας επισυνάπτουμε την επιστολή.

 

 

Προς
την Ελληνική Ένωση Τραπεζών
Υπόψη Γεν. Γραμματέα, κ. Β. Γκόρτσου


Θέμα: Επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των στεγαστικών δανείων με επιδότηση επιτοκίου από τους δικαιούχους του πρ. Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας

Η Γ.Σ.Ε.Ε. σας καλεί να εξαντλήσετε όλα τα νόμιμα περιθώρια παρέμβασής σας για την επίλυση του οξύτατου προβλήματος που έχει προκύψει για τους χιλιάδες δανειολήπτες του πρ. Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας από τη μη έγκριση από τις Τράπεζες των αιτήσεων ρύθμισης των στεγαστικών δανείων με επιδότηση επιτοκίου.

Καλούμε την Ελληνική Ένωση Τραπεζών να προβεί στον συντονισμό των μελών της για την αποδοχή των αιτημάτων επιμήκυνσης του χρόνου καταβολής των δανείων αυτών στη βάση της στάθμισης αμοιβαία αποδεκτών δεδομένων, όπως:

  • της ραγδαίας και ανυπαίτιας απώλειας εισοδήματος των δανειοληπτών και της αντικειμενικής αδυναμίας καταβολής των δανειακών δόσεων
  • της προστασίας της κύριας κατοικίας
  • της ανάγκης εξυπηρέτησης των δανειακών δόσεων με την εξεύρεση της προσφορότερης λύσης
  • της διασφάλισης της 9ετούς επιδότησης του δανείου με βάση τους προβλεπόμενους όρους στην αρχική σύμβαση (από τον πρ. ΟΕΚ, νυν ΟΑΕΔ μέσω του Ενιαίου Λογαριασμού Εφαρμογής Κοινωνικής Πολιτικής)
  • τη ρύθμιση του χρόνου αποπληρωμής με την υπογραφή συμπληρωματικής πράξης στην αρχική δανειακή σύμβαση.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ως άνω δυνατότητα υπάρχει ήδη από το 2012 (ΥΑ 2575/84), αλλά στην πράξη δεν έχει λειτουργήσει, θεωρούμε αναγκαία την παρέμβαση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών για την υλοποίησή της.

Στην κατεύθυνση αυτή η Γ.Σ.Ε.Ε., από κοινού με την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας που εκφράζει το Καταναλωτικό της Κίνημα, είναι σε θέση να παράσχει κάθε αναγκαία τεχνική συνδρομή στο πλαίσιο των απόψεών της.

Για τη Γ.Σ.Ε.Ε.
Ο Πρόεδρος                                    Ο Γεν. Γραμματέας

Γιάννης Παναγόπουλος                   Νικόλαος Κιουτσούκης

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα