ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΓΣΕΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ  6ΜΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

25/1/19 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΓΣΕΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ  6ΜΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

Η ΓΣΕΕ μέσω του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων λόγω της πληθώρας ερωτημάτων ενημερώνει τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα για τον μη συμψηφισμό του μειωμένου ωραρίου φροντίδας παιδιού με το διάστημα της  6μηνης ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με την υπ αριθμ. 124/2018 γνωμοδότησή του το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους έκρινε ότι ο χρόνος της εξάμηνης ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας δεν συμψηφίζεται στο διάστημα των 30 μηνών που διαρκεί η άδεια φροντίδας παιδιού («μειωμένο ωράριο»), το οποίο παρατείνεται αντίστοιχα.

                Ήδη η ΓΣΕΕ από το 2008 που τέθηκε σε ισχύ η διάταξη για την εξάμηνη ειδική παροχή μητρότητας (άρθρο 142 ν. 3655/2008), είχε θέσει υπόψη του Υπουργείου Εργασίας τις εργοδοτικές πρακτικές συμψηφισμού των αδειών αυτών ζητώντας να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες αποκατάστασης της ορθής εφαρμογής της θετικής αυτής διάταξης.

Η Συνομοσπονδία υπενθυμίζει ότι οι πλέον κρίσιμες διατάξεις για τις εργαζόμενες μητέρες και εν γένει για τους εργαζόμενους γονείς, όπως η άδεια φροντίδας παιδιών, αποτελούν κατακτήσεις των εργαζομένων μέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, οι οποίες παραμένουν σε ισχύ.

Σχετική ενημερωτική Εγκύκλιος έχει σταλεί πανελλαδικά σε όλες τις Οργανώσεις μέλη της ΓΣΕΕ, Εργατικά Κέντρα και Ομοσπονδίες, για την ενημέρωση των σωματείων και των εργαζομένων, ενώ στην ιστοσελίδα του ΚΕΠΕΑ – ΓΣΕΕ www.kepea.gr διατίθεται η ενημέρωση για όλες τις άδειες που δικαιούνται οι εργαζόμενοι γονείς.

                                                                                                        ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα