ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-Συνεργασία ΓΣΕΕ για την προώθηση του Οδηγού του Συνηγόρου του Πολίτη για τα δικαιώματα και τις παροχές προς τις ευάλωτες ομάδες

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
7/3/16

Συνεργασία ΓΣΕΕ για την προώθηση του Οδηγού του Συνηγόρου του Πολίτη για τα δικαιώματα και τις παροχές προς τις ευάλωτες ομάδες

Η ΓΣΕΕ αποφάσισε τη συμβολή της στην προώθηση της δράσης του Συνηγόρου του Πολίτη για την ενημέρωση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, που πλήττονται ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση, ως προς τα δικαιώματα που έχουν και τις παροχές που δικαιούνται.
Η κατάρτιση του Οδηγού αυτού, παράλληλα με τη δημιουργία εξειδικευμένου ιστοχώρου διαρκώς επικαιροποιούμενου, ήταν αποτέλεσμα αξιολόγησης από την ανεξάρτητη Αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη ότι το πλήθος των αναφορών που έχει διερευνήσει και συνεχίζει να διερευνά καταδεικνύει και το έλλειμμα γνώσης από τα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες των ειδικών ρυθμίσεων που τις αφορούν ή των φορέων στους οποίους πρέπει να απευθυνθούν προκειμένου να ωφεληθούν από τις σχετικές παροχές. Επιπλέον, ότι το έντονο συναίσθημα ανασφάλειας που διέπει την ελληνική κοινωνία και η δυσκολία του κράτους να ανταποκριθεί σε υποχρεώσεις του συνθέτουν ένα εξαιρετικά δύσκολο και απαιτητικό πλαίσιο.
Η ΓΣΕΕ ως ανώτατη τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων στην Ελλάδα είναι σε θέση να γνωρίζει την έκταση και την ένταση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης και των μέτρων λιτότητας και έχει ως προτεραιότητα την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου είτε μέσω των δικών της δράσεων είτε σε συνεργασία με θεσμικούς φορείς που κινούνται στην κατεύθυνση της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου.
Στο πλαίσιο αυτό, η Συνομοσπονδία συμμερίζεται πλήρως τις διαπιστώσεις του Συνηγόρου του Πολίτη και θα συμβάλει τόσο η ίδια, όσο και μέσω της προώθησης του Οδηγού στις 154 δευτεροβάθμιες οργανώσεις μέλη της (Ομοσπονδίες και Εργατικά Κέντρα) καθώς και μέσω αυτών στις πρωτοβάθμιες οργανώσεις μέλη τους σε όλη την ελληνική επικράτεια, στην προσπάθεια πρόσβασης στην πληροφόρηση τόσο των ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, όσο και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, ώστε να μπορέσει να επιτευχθεί η συλλογική και ατομική προώθηση της ενημέρωσης προς τις ευάλωτες ομάδες.
Η ΓΣΕΕ προσκαλεί στην επίσκεψη της σχετικής ιστοσελίδας http://www.synigoros-solidarity.gr/, όπου περιέχεται και η ανάλυση των περιεχομένων του Οδηγού http://www.synigoros-solidarity.gr/katigoria/thematikes-katigories, τα οποία είναι σε διαρκή επικαιροποίηση από τις υπηρεσίες του Συνηγόρου του Πολίτη.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα