Καμιά Συμφωνία για τον ΟΜΕΔ

Σχετικά με αναφορές περί συμφωνίας των κοινωνικών εταίρων για το θέμα του ΟΜΕΔ η ΓΣΕΕ διευκρινίζει τα εξής:

Ουδέποτε επήλθε συμφωνία της Συνομοσπονδίας με τους Εργοδοτικούς φορείς για το θέμα της διαιτησίας. Η απόφαση του Υπουργείου Εργασίας να αποσύρει το σχετικό άρθρο δεν σχετίζεται σε καμία περίπτωση με κατάληξη σε κοινή θέση των Κοινωνικών Εταίρων.

Η ΓΣΕΕ συμφώνησε στην απόσυρση (και όχι στο περιεχόμενο) του συγκεκριμένου άρθρου, ώστε να εξαντληθεί κάθε δυνατότητα για συμφωνία στη διαπραγμάτευση μεταξύ των Κοινωνικών φορέων για την ΕΓΣΣΕ που είναι σε εξέλιξη λαμβάνοντας υπόψη και τις συστάσεις του ILO, για την διαιτησία.

Εάν υπήρχε μια τέτοια συμφωνία θα είχε γνωστοποιηθεί στους άμεσα ενδιαφερόμενους που είναι οι εργαζόμενοι, τους οποίους εκπροσωπούμε. Απαιτούμε την διατήρηση του θεσμού του ΟΜΕΔ, κάτι που αποτελεί μια από τις βασικές διεκδικήσεις

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα