ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Επιστολή στον Υπουργό Παιδείας η οποία κοινοποιήθηκε στον Πρωθυπουργό στους αρχηγούς των κομμάτων και στους κοινωνικούς φορείς απέστειλε η ΓΣΕΕ με την οποία ζητά την άμεση αποκατάσταση του ρόλου και της λειτουργίας των επαγγελματικών σχολών (ΕΠΑ.Σ.) και των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

 

Η Συνομοσπονδία τονίζει την αναγκαιότητα διεξαγωγής κοινωνικού διαλόγου με στόχο την ανάπτυξη ενός οργανωμένου συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, άμεσα συνδεδεμένου με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

 

Σας επισυνάπτουμε τη σχετική επιστολή

 

Προς

Τον Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

κ. Ν. Φίλη

 

Κοινοποίηση:

 • Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κ. Α. Τσίπρα
 • Πρόεδρο της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας, κ. Β. Μεϊμαράκη
 • Πρόεδρο της ΚΟ της Δημοκρατικής Συμπαράταξης (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ), κα. Φ. Γεννηματά
 • τον Πρόεδρο της ΚΟ του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, κ. Δ. Κουτσούμπα
 • Πρόεδρο της ΚΟ του Ποταμιού, κ. Σ. Θεοδωράκη
 • Πρόεδρο της ΚΟ των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ. Π. Καμμένο
 • Πρόεδρο της ΚΟ της Ένωσης Κεντρώων, κ. Β. Λεβέντη
 • Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, Πρόεδρο κ. Θ. Φέσσα
 • Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος,

Πρόεδρο κ. Γ. Καββαθά

 • Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, Πρόεδρο κ. Β. Κορκίδη
 • Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, Πρόεδρο κ. Α. Ανδρεάδη
 • Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ

 

Θέμα: Αποκατάσταση του ρόλου και της λειτουργίας

των Επαγγελματικών Σχολών στη Δευτεροβάθμια Τυπική Εκπαίδευση.

 

Κύριε Υπουργέ,

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας που αφορά, ανάμεσα σε άλλα, και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η ΓΣΕΕ επανέρχεται και ζητά την αποκατάσταση του ρόλου και της λειτουργίας των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) και των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., ως βασικό υποσύστημα στη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση.

Το συγκεκριμένο αυτό αίτημα της Συνομοσπονδίας εντάσσεται στο μείζον ζήτημα της  – χωρίς άλλη πλέον καθυστέρηση – διεξαγωγής επίσημου κοινωνικού διαλόγου για την ανάπτυξη ενός οργανωμένου συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ποσοτικά και ποιοτικά αναβαθμισμένου και σε συνάρτηση με την ανάπτυξη μηχανισμών διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας σε ειδικότητες και δεξιότητες.

Στην κατεύθυνση αυτή, θεωρούμε κρίσιμη τη δέσμευση της Κυβέρνησής σας ότι η όποια μεταρρύθμιση που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την εθνική πολιτική απασχόλησης, οφείλει να στηρίζεται στην αξιολόγηση  των επιπτώσεων των μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί βασιζόμενοι και σε δεσμευτικούς ποιοτικούς δείκτες, οι οποίοι για τη ΓΣΕΕ συμπυκνώνονται στο τρίπτυχο: θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης – όροι εργασίας/επαγγελματικές ειδικότητες – αποδοχές εργαζομένων.

Περαιτέρω, έχουμε τη βεβαιότητα ότι γνωρίζετε τον κρίσιμο παιδαγωγικό και κοινωνικό ρόλο της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής και τεχνικής εκπαίδευσης, των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) και ιδιαίτερα των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., οι οποίες συμβάλλουν αποδεδειγμένα με το έργο τους στην ταυτόχρονη καταπολέμηση του εκπαιδευτικού, επαγγελματικού και κοινωνικού αποκλεισμού. Αποτελεί κοινή διαπίστωση των συμπερασμάτων  των ερευνών που διαχρονικά σχεδιάζει και υλοποιεί το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ ότι οι μαθητές που φοιτούν στην τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση και τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., στην μεγάλη πλειοψηφία τους ανήκουν σε οικογένειες που είναι ενταγμένες στην βάση της οικονομικής και κοινωνικής ιεραρχίας και κατά συνέπεια είναι αυτές που βιώνουν τις εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανισότητες.  Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την κρισιμότητα των παρεμβάσεων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση η οποία χρήζει ανασχεδιασμού στην κατεύθυνση της ουσιαστικής ενίσχυσης και αναβάθμισής της.   

Το αίτημα αναβάθμισης των ΕΠΑ.Σ αποτελεί κοινή βάση των απόψεων, όχι μόνο της ΓΣΕΕ, αλλά και σύσσωμων των εθνικών εργοδοτικών οργανώσεων, με τις οποίες από κοινού το 2012 είχαμε καταδικάσει την απένταξη από το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και τελικά τη σκοπούμενη υποβάθμιση αυτής της πλέον ευαίσθητης βαθμίδας εκπαίδευσης από τις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ, αλλά και το σύνολο των ΕΠΑ.Σ. που εποπτεύονται από άλλα Υπουργεία.

Έχουμε την προσδοκία ότι η δική σας Κυβέρνηση δεν θα υποπέσει στα εγνωσμένης πλέον αποτυχίας μέτρα των προηγούμενων Κυβερνήσεων, αλλά και συμπεριφορές απαξίωσης του κοινωνικού διαλόγου για το θεσμό της Μαθητείας, του οποίου η επί δεκαετίες επιτυχής και αποτελεσματική λειτουργία του, ειδικά στην περίπτωση που νομιμοποιείται κοινωνικά από την αλληλεγγύη και μέριμνα του κόσμου της εργασίας μέσω της αποκλειστικής χρηματοδότησης των σχετικών πόρων,  οφείλει να λαμβάνεται υπόψη στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής, ως θεμελιώδους μηχανισμού προόδου, κοινωνικής  ευημερίας και κοινωνικής συνοχής.

Η ΓΣΕΕ θεωρούσε και θεωρεί ότι το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να είναι ο θεματοφύλακας των αρχών του εκπαιδευτικού συστήματος και των μηχανισμών του που συμβάλλουν στην εξάλειψη του αποκλεισμού από την εκπαίδευση και την κοινωνία. Στο έργο του, όμως, αυτό οφείλει να λαμβάνει υπόψη σε όλα τα στάδια σχεδιασμού και ανάπτυξης συστημάτων εκπαίδευσης την εμπειρία και τη γνώση των άμεσα ενδιαφερόμενων μερών, ιδιαίτερα όταν στηρίζουν οικονομικά τους μηχανισμούς αυτούς, όπως συμβαίνει με τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους στο πεδίο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Ως εκ τούτου, επανερχόμαστε στην ανάγκη άμεσης επαναοριοθέτησης της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης με την ένταξη σε αυτήν των ΕΠΑ.Σ. και κυρίως στην ανάγκη άμεσης διεξαγωγής επίσημου κοινωνικού διαλόγου για την ποσοτική και ποιοτική αναβάθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

 

Με τιμή

 

Ο Πρόεδρος                                                     Ο Γεν. Γραμματέας

 

 

Γιάννης Παναγόπουλος                                    Νικόλαος Κιουτσούκης

 

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα