ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΣΕΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

10/10/2018

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΣΕΕ

Συνεδρίασε σήμερα η Εκτελεστική Επιτροπή της ΓΣΕΕ, προκειμένου να αποφασίσει τις εισηγήσεις της στην ολομέλεια της Συνομοσπονδίας, γύρω από τον προγραμματισμό δράσης στα ζητήματα Κυβερνητικών μεθοδεύσεων για τον κατώτατο μισθό και της αναγκαιότητας επαναφοράς της ρύθμισης για τον καθορισμό του μέσω της ΕΓΣΣΕ, του  προϋπολογισμού καθώς και του  επαναϋπολογισμού των συντάξεων.

Για τη ΓΣΕΕ, το αίτημα για άμεση επαναφορά από την Κυβέρνηση του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ, χωρίς διακρίσεις, και ο εφεξής καθορισμός του μισθού και του ημερομισθίου, για όλους τους εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, αποτελεί κεντρικό αίτημα, επιτακτική ανάγκη και κρίσιμο διακύβευμα.

Η Συνομοσπονδία, το επόμενο διάστημα, σε συντονισμό με τους συμμετέχοντες στην «Κοινωνική Συμμαχία» φορείς, θα εξετάσει τρόπους αντίδρασης απέναντι στη διττή, πλην όμως ψευδεπίγραφη και παραπλανητική για τον κόσμο της μισθωτής εργασίας και τα χαμηλά κοινωνικά στρώματα, Κυβερνητική πολιτική.

Μεταξύ των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, την Εκτελεστική Επιτροπή απασχόλησαν τα πρωτοφανή και διαρκώς εντεινόμενα φαινόμενα βίας των «δυνάμεων» του Π.Α.ΜΕ και οι επιθέσεις που δέχονται μια σειρά από οργανώσεις μέλη της ΓΣΕΕ, αλλά και της απαράδεκτης προσπάθειας υπονόμευσης συνεργατικών  μορφών  της οικονομίας, ως οργανικό τμήμα του παραγωγικού συστήματος. Για τη Συνομοσπονδία ζητήματα δημοκρατίας και δημοκρατικής νομιμότητας, όπως και ενθάρρυνσης συλλογικών προσπαθειών εργαζομένων προβληματικών επιχειρήσεων να διασώσουν, με όρους οικονομικής βιωσιμότητας τις θέσεις εργασίας τους, είναι αδιαπραγμάτευτα. Για το λόγο αυτό,  συντονισμένα και ομόθυμα θα αντιμετωπιστούν τόσο η βία όσο και κάθε επίθεση που στοχεύει στο  εσωτερικό του οργανωμένου συνδικαλιστικού κινήματος. Δεν νοείται συμμετοχή σε θέσεις εκπροσώπησης της ΓΣΕΕ και a lacarte επίκληση της επωνυμίας της Συνομοσπονδίας, όταν διαπράττονται ποινικά αδικήματα σε βάρος συνδικαλιστικών οργανώσεων και εκλεγμένων συνδικαλιστικών μας στελεχών, όταν εκλείπει ο στοιχειώδης δημοκρατικός σεβασμός στο καταστατικό, στους δημοκρατικούς κανόνες και στις αποφάσεις των δικαστηρίων. Στην κατεύθυνση αυτή θα ενημερωθεί, μέσω των εκπροσώπων μας, και η Διεθνής Συνδικαλιστική Συνομοσπονδία ITUC, μέλος της οποίας είναι η ΓΣΕΕ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα