Απαράδεκτες απολυσεις προσωπικού στο Δήμο Αμαρουσίου

Η Γ.Σ.Ε.Ε. καταδικάζει τα φαινόμενα λήψης αδιαφανών και παράνομων αποφάσεων εις βάρος των εργαζομένων και των δικαιωμάτων τους από Δημοτικά Συμβούλια, εξαιτίας της λύσης των δημοτικών εταιριών που επέβαλε η νομοθεσία (άρθρο 269 Ν. 3463/2006).
Πρόσφατο παράδειγμα η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου, όπου με κατά πλειοψηφία απόφασή του, αυθαίρετα δεν μετέφερε, αν και πρόδηλα μπορούσε, το σύνολο του προσωπικού της εταιρίας «Οργανισμός Εργασίας στο Δήμο Αμαρουσίου» σε αντίστοιχες θέσεις του Δήμου και των νομικών του προσώπων.
Αποτελεί προκλητική απόδειξη των προθέσεων του Δήμου το γεγονός ότι όχι μόνο συνεχίζει να απασχολεί πληθώρα συμβασιούχων και να ζητά έγκριση σύναψης συμβάσεων έργου για την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών του, αλλά και «κατά σύμπτωση» στο «πλεονάζον» προσωπικό βρίσκεται η πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. δύο σωματείων που καλύπτουν τους εργαζόμενους του Δήμου και του Οργανισμού Εργασίας.
Σε μια περίοδο που οι απολύσεις και η ανεργία αυξάνεται θεαματικά είναι ιδιαίτερα προκλητικό και αντικοινωνικό η Τοπική Αυτοδιοίκηση και ο Δήμος Αμαρουσίου να πραγματοποιούν απολύσεις εργαζομένων ασυλλόγιστα και ετσιθελικά όταν μάλιστα οι ανάγκες του σε προσωπικό είναι διαπιστωμένα μεγάλες.
Κι όλα αυτά, ενώ πρόσφατα και ο Δήμος Αμαρουσίου ευεργετήθηκε από τη νομοθετική ρύθμιση των ασφαλιστικών εκκρεμοτήτων του «Οργανισμού Εργασίας» του.
Καλούμε το Δήμο Αμαρουσίου να ανακαλέσει αυτή του την απόφαση και να εξασφαλίσει την εργασία όλων των εργαζομένων στις υπηρεσίες του Δήμου.
Απαιτούμε από τους Γενικούς Γραμματείς Περιφερειών την άμεση ακύρωση τέτοιων καταφανώς παράνομων αποφάσεων και δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι θα περιφρουρήσουμε τα εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων από την αυθαιρεσία και την αδιαφάνεια.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα