Άμεση αποκατάσταση ασφαλιστικών αδικιών του Ν.3655/08

Σας κοινοποιούμε την επιστολή που απέστειλε η ΓΣΕΕ σήμερα Τρίτη 29/12/09 στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με την οποία απαιτείτε η άμεση και πλήρη κατάργηση των δυσμενών διατάξεων του άρθρου 144 του Ν.3655/08 για τη συνταξιοδότηση μητέρων ανήλικων παιδιών.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Προς
Τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων
κ. Α. Λοβέρδο

Θέμα: Επαναφορά προϊσχύοντος πλαισίου συνταξιοδότησης μητέρων ανήλικων παιδιών, ασφαλισμένων στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

 Κύριε Υπουργέ,
Σύμφωνα με το άρθρο 144 του Ν. 3655/2008, ανάμεσα σε άλλα, καταργείται η σημαντική κοινωνική πρόβλεψη για τη δυνατότητα μειωμένης συνταξιοδότησης των μητέρων ανήλικων παιδιών, που υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
Ο νομοθέτης του Ν. 3655/2008 εισήγαγε τη ρύθμιση αυτή αναφέροντας ότι η δυνατότητα μειωμένης συνταξιοδότησης των εργαζόμενων μητέρων ανήλικων παιδιών είναι αναχρονιστική καθώς «οι συνθήκες απασχόλησης των γυναικών δεν διαφοροποιούνται πλέον σε κανένα σημείο μ’αυτές των ανδρών και επιπλέον τα κίνητρα που παρέχονται στις εργαζόμενες μητέρες είναι πολύ σημαντικά». Προφανώς όμως αγνόησε ή παραγνώρισε το πόσες εργαζόμενες γυναίκες περιορίζονται τελικά στη λήψη μειωμένης σύνταξης γήρατος ή πόσες αδυνατούν τελικά να συμπληρώσουν τις αναγκαίες χρονικές προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδότησης ή πόσες αδυνατούν να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας μετά την ηλικία των 50 (ή συνηθέστατα και λιγότερο), γιατί οι αυξημένες τους υποχρεώσεις στην οικογένεια τις εμπόδισε να εργασθούν, λόγω σχεδόν της αποκλειστικής ανάθεσης σ’αυτές της φροντίδας των παιδιών από την ανεπάρκεια των απαιτούμενων δημόσιων υποστηρικτικών δομών φροντίδας και φύλαξης των παιδιών, αλλά και των υπερηλίκων μελών της οικογένειάς τους.
Ακόμα κι αν η προστασία της γυναίκας, της μητρότητας και των εργαζόμενων γονέων έχει αρκετό δρόμο για την επίτευξη της αποτελεσματικότητάς της, θεωρούμε ότι οι ειδικές διατάξεις για τις μητέρες ασφαλισμένες στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. έχουν πλήρες συνταγματικό έρεισμα, αντισταθμίζουν έως ένα βαθμό τη μειονεκτική και εξαρτημένη θέση της γυναίκας αναφορικά με την ασφαλιστική αντιμετώπιση των κοινωνικών κινδύνων από τον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας και ως παρεχόμενες «δυνατότητες» αποτελούν πρόσφορα «θετικά μέτρα» για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των δύο φύλων στο μείζον ζήτημα της κοινωνικής ασφάλειας και ασφάλισης.
Ως εκ τούτου, θεωρούμε όχι απλά αναγκαίο, αλλά επιβεβλημένο μέτρο την άμεση επαναφορά του προϊσχύοντος ασφαλιστικού πλαισίου συνταξιοδότησης των μητέρων ανήλικων παιδιών, παλαιών ή νέων ασφαλισμένων, με ταυτόχρονη γενική κατάργηση του μηνιαίου ποσοστού μείωσης των συντάξεων για τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις που επέφερε ο Ν. 3655/2008. Η ρύθμιση αυτή θα αποτελέσει ένα από τα απαιτούμενα βήματα θωράκισης των θετικών μέτρων υπέρ των εργαζόμενων μητέρων για την αποκατάσταση των χρόνιων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία, τα οποία αποδεδειγμένα έως σήμερα δεν έχουν μπορέσει να επιλυθούν ενιαία, συνεκτικά και αποτελεσματικά.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                                                         Ο Γεν. Γραμματέας

Γιάννης Παναγόπουλος                                                                                   Γιώργος Τσαλικάκης
 

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα